DSpace Repository

FABRİKA YÖNETİMİ BİLGİSİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE YAYIMLANAN “FABRİKACILIK” KONULU KİTAPLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME (1914-1928)

Show simple item record

dc.creator ÖZKUL, Ahmet Sait; SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
dc.creator ÇAKIREL, Yasin; KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
dc.date 2019-10-28T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2020-01-02T08:42:21Z
dc.date.available 2020-01-02T08:42:21Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/vizyoner/issue/49794/619293
dc.identifier 10.21076/vizyoner.619293
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/49676
dc.description Bu çalışmada, Türkiye’de fabrika yönetimi bilgisinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla; “Fabrikacı ve İmalathane Memuru” (Gelibolulu Azmi, 1914), “Fabrikacılık” (Binbaşı Ahmet Hamdi Bey, 1919) ve “Fabrikacılık ve Sanayi Notları” (Mehmet Ali Bey, 1928) adlı kaynak eserler incelenmiştir. Çalışmada, Türkiye’deki işletmecilik bilgisinin oluşumuna etki eden izlerin keşfedilmesi ve alanyazına katkı sağlaması amacıyla, 20. yüzyıl başlarında Osmanlı alfabesiyle yayımlanan, fabrika sistemini ve yönetimini ele alan bu kaynakların içerikleri, yönetim-organizasyon konuları bağlamında değerlendirilmiştir. Söz konusu üç eserde, bir fabrikanın teknik açıdan nasıl işletilmesi gerektiğine içeriklerinde yer verilmektedir. Bununla beraber “Fabrikacı ve İmalathane Memuru” eserinde fabrikacılık konusunda detaylı teknik bilgilere ve insan kaynakları yönetimine, “Fabrikacılık” eserinde bir fabrikanın örgüt yapısının ve nitelikli insan kaynağının nasıl olması gerektiğine ve “Fabrikacılık ve Sanayi Notları” eserinde ise bir fabrikanın verimliliği ve bilimsel yöntemlerle daha iyi nasıl işletilebileceğine yönelik fikirlere öncelik verilerek bilgilerin aktarıldığı tespit edilmiştir.
dc.description In the study the resource studies titled “Factory Businessman and Manufacturer Officer” (Azmi of Gallipoli, 1914), “Factory Business” (Major Ahmet Hamdi Bey, 1919) and “Factory Business and Industry Notes” (Mehmet Ali Bey, 1928) are examined in order to contribute to the development of factory management knowledge in Turkey. The study evaluates the contents of these resources, which were published with the Ottoman alphabet at the beginning of the 20th century and addresses the factory system and management, in the context of management-organization in order to discover the tracks affecting the formation of business administration knowledge in Turkey and to contribute to the literature. The contents of these three studies provide information about how a factory should be operated technically. However, it is determined that the information is conveyed by prioritizing the technical knowledge and human resources management in the study titled “Factory Businessman and Manufacturer Officer”, how the organization structure and qualified human resources of a company should be in the study titled “Factory Business” and the ideas regarding the productivity of a factory and how it can be operated better with scientific methods in the study titled “Factory Business and Industry Notes”.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/841117
dc.source Volume: 10, Issue: 25 523-535 en-US
dc.source 1308-9552
dc.subject Fabrika Yönetimi,Fabrika Sistemi,İşletmecilik Bilgisi,Yönetim Bilgisi,Türk Yönetim Yazını
dc.subject Factory Management,Factory System,Business Administration Knowledge,Management Knowledge,Turkish Management Literature
dc.title FABRİKA YÖNETİMİ BİLGİSİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE YAYIMLANAN “FABRİKACILIK” KONULU KİTAPLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME (1914-1928) tr-TR
dc.title A STUDY ON THE BOOKS THEMED “FACTORY BUSINESS” PUBLISHED IN TURKEY (1914-1928) IN THE CONTEXT OF FACTORY MANAGEMENT KNOWLEDGE en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account