DSpace Repository

Misyar nikahı = Misyar marriage /

Show simple item record

dc.creator Göksel, İshak, 1973- 199624 author
dc.creator 10619 Koşum, Adnan, 1966- thesis advisor
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı. issuing body 9081
dc.date 2019.
dc.date.accessioned 2020-01-02T08:44:40Z
dc.date.available 2020-01-02T08:44:40Z
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS03107.pdf
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/49833
dc.description İslâm'da evlilik kurumu, önemli bir değere sahiptir. Bu kurumun ilk basamağını, tarafların anlaşması doğrultusunda gerçekleştirilen nikâh akdi oluşturmaktadır. Genel itibariyle nikâh, gerekli şartları kendisinde barındıran ve eşler arasında birlikteliği meşrulaştıran bir akittir. Nikâh akdini ise şart ve rükünler oluşturmaktadır. İslâm hukukunda bir nikâhın sıhhat derecesi, şart ve rükünler açısından değerlendirilmektedir. Bundan dolayı İslâm hukukçuları nezdinde nikâhlar, genel olarak meşru ve gayr-i meşru şeklinde iki türe ayrılmaktadır. Bazı nikâhlar ise meşru ve gayr-i meşru şartları taşımasından dolayı hukukçular nezdinde ihtilaflı görülmüştür. İhtilaf edilen nikâh türlerinden birisi de misyar nikâhıdır. Misyar nikâhı özellikleri itibariyle klasik ve önceki dönemlerdeki nikâh çeşitleriyle benzerlik taşımaktadır. Fakat uygulama ve ayırt edici vasıflarıyla farklılık arz etmektedir. Yaklaşık yarım asırlık bir geçmişe sahip olması ve son dönemlerde misyar nikâhının caiz olup olmadığı hakkındaki soruların çoğalması dikkat çekmektedir. Bu yaklaşımların bir gereği olarak günümüzde şer'i bağlamda tartışılan ve gündemde tutulan konulardan birisidir. Misyar hakkında bazı çevrelerce farklı fikirler ortaya atılmaktadır. Bu gerekçelerden dolayı misyar nikâhının araştırılması uygun bulunmuştur. Söz konusu bu çalışma, misyar nikâhının sıhhat derecesini tespit etmek için yapılan bir araştırmadır. Çalışma süresince misyar hakkında farklı tespitler yapılmış, İslamiyet'ten önce ve İslamiyet'ten sonra uygulanan nikâh türleriyle mukayese edilmiştir. Ayrıca çalışma misyar nikâhının; tanımını, şart ve rükünlerini, oluşum ve gelişim sebeplerini konu edinmektedir. Bunun yanında ittifak ve ihtilaf edilen görüşler ele alınmış ve tespit edilen nükteler yansıtılmıştır. Anahtar Kelimeler: Misyar nikâhı, şer‘i nikâh, İslâm öncesi ve sonrası nikâh.
dc.description In Islam the institution of marriage has an important value. The first step of this institution is wedding which is performed in accordance with the agreement of the parties. In general wedding is an agreement which holds the necessary conditions and legalize the marriage of woman and man. The wedding agreement is formed by specific conditions and elements. In Islamic law the validity of a wedding agreement is evaluated in accordance with its conditions and elements. Therefore, the wedding agreements consist of two types for Islamic legists as legitimate and illegitimate. Some wedding agreements are considered as conflictual because of they hold both legitimate and illegitimate conditions. One of these conflictual weddings is misyar wedding. Misyar wedding has similarities with the wedding types which were performed in former classical terms. But it's different due to his performing way and distinguishing features. It's remarkable that misyar wedding has nearly a half-century history and the increasing questions whether it's lawful or not. As a result of these approaches today misyar wedding is one of the topics which is discussed in the context of sharia and kept actual. About misyar wedding some different opinions are brought forward by some people. Because of these necessities a research about misyar wedding was seen as needed. This is a work which is written to establish the validity of misyar wedding. During the work different situations are detected about misyar wedding and made a comparison with the wedding types which were performed before Islam and after Islam. Also in this work definition, conditions and elements of misyar wedding, validity rate, formation and development reasons of it are examined. Besides that, the opinions which were agreed and disagreed are dealt and consequences are represented. Keywords: Misyar wedding, religious wedding, the period before Islam and after Islam wedding. Keywords: Misyar wedding, religious wedding, the period before Islam and after Islam wedding.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2019.
dc.description Kaynakça var.
dc.description İslâm'da evlilik kurumu, önemli bir değere sahiptir. Bu kurumun ilk basamağını, tarafların anlaşması doğrultusunda gerçekleştirilen nikâh akdi oluşturmaktadır. Genel itibariyle nikâh, gerekli şartları kendisinde barındıran ve eşler arasında birlikteliği meşrulaştıran bir akittir. Nikâh akdini ise şart ve rükünler oluşturmaktadır. İslâm hukukunda bir nikâhın sıhhat derecesi, şart ve rükünler açısından değerlendirilmektedir. Bundan dolayı İslâm hukukçuları nezdinde nikâhlar, genel olarak meşru ve gayr-i meşru şeklinde iki türe ayrılmaktadır. Bazı nikâhlar ise meşru ve gayr-i meşru şartları taşımasından dolayı hukukçular nezdinde ihtilaflı görülmüştür. İhtilaf edilen nikâh türlerinden birisi de misyar nikâhıdır. Misyar nikâhı özellikleri itibariyle klasik ve önceki dönemlerdeki nikâh çeşitleriyle benzerlik taşımaktadır. Fakat uygulama ve ayırt edici vasıflarıyla farklılık arz etmektedir. Yaklaşık yarım asırlık bir geçmişe sahip olması ve son dönemlerde misyar nikâhının caiz olup olmadığı hakkındaki soruların çoğalması dikkat çekmektedir. Bu yaklaşımların bir gereği olarak günümüzde şer'i bağlamda tartışılan ve gündemde tutulan konulardan birisidir. Misyar hakkında bazı çevrelerce farklı fikirler ortaya atılmaktadır. Bu gerekçelerden dolayı misyar nikâhının araştırılması uygun bulunmuştur. Söz konusu bu çalışma, misyar nikâhının sıhhat derecesini tespit etmek için yapılan bir araştırmadır. Çalışma süresince misyar hakkında farklı tespitler yapılmış, İslamiyet'ten önce ve İslamiyet'ten sonra uygulanan nikâh türleriyle mukayese edilmiştir. Ayrıca çalışma misyar nikâhının; tanımını, şart ve rükünlerini, oluşum ve gelişim sebeplerini konu edinmektedir. Bunun yanında ittifak ve ihtilaf edilen görüşler ele alınmış ve tespit edilen nükteler yansıtılmıştır. Anahtar Kelimeler: Misyar nikâhı, şer‘i nikâh, İslâm öncesi ve sonrası nikâh.
dc.description In Islam the institution of marriage has an important value. The first step of this institution is wedding which is performed in accordance with the agreement of the parties. In general wedding is an agreement which holds the necessary conditions and legalize the marriage of woman and man. The wedding agreement is formed by specific conditions and elements. In Islamic law the validity of a wedding agreement is evaluated in accordance with its conditions and elements. Therefore, the wedding agreements consist of two types for Islamic legists as legitimate and illegitimate. Some wedding agreements are considered as conflictual because of they hold both legitimate and illegitimate conditions. One of these conflictual weddings is misyar wedding. Misyar wedding has similarities with the wedding types which were performed in former classical terms. But it's different due to his performing way and distinguishing features. It's remarkable that misyar wedding has nearly a half-century history and the increasing questions whether it's lawful or not. As a result of these approaches today misyar wedding is one of the topics which is discussed in the context of sharia and kept actual. About misyar wedding some different opinions are brought forward by some people. Because of these necessities a research about misyar wedding was seen as needed. This is a work which is written to establish the validity of misyar wedding. During the work different situations are detected about misyar wedding and made a comparison with the wedding types which were performed before Islam and after Islam. Also in this work definition, conditions and elements of misyar wedding, validity rate, formation and development reasons of it are examined. Besides that, the opinions which were agreed and disagreed are dealt and consequences are represented. Keywords: Misyar wedding, religious wedding, the period before Islam and after Islam wedding. Keywords: Misyar wedding, religious wedding, the period before Islam and after Islam wedding.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Misyar nikahı = Misyar marriage /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account