DSpace Repository

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yurt ve öğrenci evleri inşaatının iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi = Muğla Sıtkı Koçman University construction of student hostel and student houses evaluation of occupational health and safety /

Show simple item record

dc.creator Ünsal, Fatih, 1985- 197550 author
dc.creator 15277 Yücel, Kemal Tuşat, 1966- thesis advisor
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı. 9169 issuing body
dc.date 2019.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF04290.pdf
dc.description İş kazası önceden planlanmamış, çoğu zaman ölümlere, yaralanmalara, makine ve teçhizatın zarara uğramasına veya üretimin bir sure durmasına yol açan, gerekli tedbirler alındığında çoğunlukla önlenebilen olaylar şeklinde tanımlanabilir. İş güvenliği ise, iş ortamında sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını oluşturarak; iş kazaları ve meslek hastalıklarını en alt düzeye indirmek böylece maddi ve manevi kayıpları önleyerek verimliliği artırmak şeklinde ifade edilebilir. Dünyada ve Türkiye'de iş kazaları çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. İş kazaları, bütün ülkelerin ortak sorunu olmasına rağmen, gerekli önlemlerin alınmasıyla beraber belli oranlarda azaltılabilir. Bu önlemlerin alınmasında yetersiz kalan ülkeler kazalardan daha fazla etkilenmektedir. Tüm dünyada iş kazaları sonucunda, inşaat işçileri diğer sektörlerdeki işçilere oranla ortalama üç kat daha fazla hayatını kaybetmekte, iki kat daha fazla yaralanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Ülkemizde inşaat sektörü iş kazası sayısı boyutunda ikinci, ölüm ve iş görmezlikle sonuçlanan iş kazaları boyutunda ise birinci sıradadır. Bunun yanında çok ciddi maddi kayıplar da iş kazalarının diğer önemli bir sonucudur. Türkiye'de iş sağlığı ve iş güvenliği hususunda çok ciddi ilerlemeler kat edilmesine rağmen, bu konuyla ilgili olarak yapılması gereken çok şeyin olduğu da adsınamaz bir gerçektir. Anahtar Kelimeler: İş sağlığı, iş güvenliği, 6331 sayılı kanun, imalat
dc.description Occupational accident can be defined as the situations that are not pre-planned and along with death, injuries, damage of machines and equipments and at the same time if required precautions are taken, it can be accepted as preventable situations. On the other hand labour safety can be stated as providing safe and healthy work conditions at work and pulling down occupational accidents and diseases, hence by preventing tangible and spiritual damages. Both Turkey and abroad confront labour accidents. With a possible cooperation among countries, required precautions can be taken and this might lead to diminish accidents. All over the world, when compared with other fields of occupations, navvies lost their lives three times more than others and face with danger of injuries two times more. Our country, in terms of the number of occupational injuries, is in top two and in top one in death-resulted and incapacity-resulted injuries. Beyond that serious another results of occupational disease and wealth loss are among possible results. It is acceptable that though many steps have been taken in labour disease and occupational safety, it cannot be denied that there are still ways to go to overcome the possible injuries and damages. Keywords: Occupational Health, Occupational Safety, law no. 6331, construction
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019.
dc.description Kaynakça var.
dc.description İş kazası önceden planlanmamış, çoğu zaman ölümlere, yaralanmalara, makine ve teçhizatın zarara uğramasına veya üretimin bir sure durmasına yol açan, gerekli tedbirler alındığında çoğunlukla önlenebilen olaylar şeklinde tanımlanabilir. İş güvenliği ise, iş ortamında sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını oluşturarak; iş kazaları ve meslek hastalıklarını en alt düzeye indirmek böylece maddi ve manevi kayıpları önleyerek verimliliği artırmak şeklinde ifade edilebilir. Dünyada ve Türkiye'de iş kazaları çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. İş kazaları, bütün ülkelerin ortak sorunu olmasına rağmen, gerekli önlemlerin alınmasıyla beraber belli oranlarda azaltılabilir. Bu önlemlerin alınmasında yetersiz kalan ülkeler kazalardan daha fazla etkilenmektedir. Tüm dünyada iş kazaları sonucunda, inşaat işçileri diğer sektörlerdeki işçilere oranla ortalama üç kat daha fazla hayatını kaybetmekte, iki kat daha fazla yaralanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Ülkemizde inşaat sektörü iş kazası sayısı boyutunda ikinci, ölüm ve iş görmezlikle sonuçlanan iş kazaları boyutunda ise birinci sıradadır. Bunun yanında çok ciddi maddi kayıplar da iş kazalarının diğer önemli bir sonucudur. Türkiye'de iş sağlığı ve iş güvenliği hususunda çok ciddi ilerlemeler kat edilmesine rağmen, bu konuyla ilgili olarak yapılması gereken çok şeyin olduğu da adsınamaz bir gerçektir. Anahtar Kelimeler: İş sağlığı, iş güvenliği, 6331 sayılı kanun, imalat
dc.description Occupational accident can be defined as the situations that are not pre-planned and along with death, injuries, damage of machines and equipments and at the same time if required precautions are taken, it can be accepted as preventable situations. On the other hand labour safety can be stated as providing safe and healthy work conditions at work and pulling down occupational accidents and diseases, hence by preventing tangible and spiritual damages. Both Turkey and abroad confront labour accidents. With a possible cooperation among countries, required precautions can be taken and this might lead to diminish accidents. All over the world, when compared with other fields of occupations, navvies lost their lives three times more than others and face with danger of injuries two times more. Our country, in terms of the number of occupational injuries, is in top two and in top one in death-resulted and incapacity-resulted injuries. Beyond that serious another results of occupational disease and wealth loss are among possible results. It is acceptable that though many steps have been taken in labour disease and occupational safety, it cannot be denied that there are still ways to go to overcome the possible injuries and damages. Keywords: Occupational Health, Occupational Safety, law no. 6331, construction
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yurt ve öğrenci evleri inşaatının iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi = Muğla Sıtkı Koçman University construction of student hostel and student houses evaluation of occupational health and safety /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account