DSpace Repository

Kültürel Dönüşümler ve Teknolojik Gelişmeler İlişkisinde Jeneratif Sanat

Show simple item record

dc.creator GÜNEY, Engin
dc.creator UYSAL, Serpil
dc.date 2019-12-31T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2020-07-27T10:18:15Z
dc.date.available 2020-07-27T10:18:15Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduarte/issue/51741/628568
dc.identifier 10.21602/sduarte.628568
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/50417
dc.description Bilim, sanat veteknoloji gibi kültürel dinamikler her çağda dönüşüm geçirmekte ve yenidengeler oluşturmaktadır. 21. yüzyılda sanat, bilim ve teknoloji entegrasyonuyaşamın her alanını etkilediği gibi sanata da yeni yorumlar kazandırmaktır.Geçmişten günümüze bir sanat üretim yöntemi olarak varlık gösteren jeneratifsanat, çağın bilimsel bilgisini ve yeni medya teknolojilerini kullanmaktadır.Bu çalışmada zamanla değişen kültürel yapılanmalar ve teknolojik gelişmelerparalelliğinde jeneratif sanatta gerçekleşen dönüşümlerin ilişkisini ortayakoymak amaçlanmıştır.  Günümüzde yenimedya sanatı kapsamında değerlendirilen jeneratif sanat oldukça eski bir üretimyöntemidir. Çalışmada, jeneratif sanatın tarihsel süreç içerisinde geçirdiğidönüşümü, sanat üretim felsefesi, jeneratif sistemlerin tasarımı incelenmiş vefarklı dönemlere ait jeneratif eserlerle sürecin gelişimi irdelenmiştir. Yenimedya teknolojileriyle entegre olan jeneratif sanat, günümüzde otonomsistemleri ve üretim süreciyle sanatçısına ve izleyicisine yeni kültüreleşikler oluşturmaktadır. Gelecekçi teknolojilerle etki alanını giderekartıracağı öngörülen jeneratif sanatın yaratacağı olası dönüşümlere vurguyapılmış; toplum, sanatçı, sanat ve eğitim kurumları için öneminedeğinilmiştir. 
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/923578
dc.source Volume: 12, Issue: 24 289-314 en-US
dc.source 1308-2698
dc.source Art-e Sanat Dergisi
dc.subject Jeneratif Sanat,Jeneratif Tasarım,Yeni Medya Sanatı,Kodlama,Algoritma Sanatı
dc.title Kültürel Dönüşümler ve Teknolojik Gelişmeler İlişkisinde Jeneratif Sanat tr-TR
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account