DSpace Repository

ANKARA’NIN GÖÇMEN TÜRKMENLERİ

Show simple item record

dc.creator (YEMEN) ÖCAL, Aysun
dc.creator ÖLMEZ, Üzeyir
dc.creator ORUÇ, Serap
dc.date 2017-10-30T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2020-07-27T10:20:44Z
dc.date.available 2020-07-27T10:20:44Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduiibfd/issue/52995/704378
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/50610
dc.description Türkiye, son yılların en çok göç alan ülkelerinden biri olarak incelemeye değer bir örnek teşkil etmektedir. Göç alan bir ülke olmasının temelinde, milli ve manevi değerleri doğrultusunda mağdur olanlara kapısını açma cömertliğini gösterebilmesi yatmaktadır denilebilir. Son dönemde ülkemize yapılan göçlerin, komşu ülkelerde yaşanan iç savaşlarla daha da arttığı ayrıca gözlemlenebilmektedir. Göç eden bu kitlelerden dikkate değer bir topluluk olarak Türkmenler, Ankara’da hatırı sayılır bir sayıya ulaşmıştır. Buradan hareketle, çalışmanın temel amacı, Türkiye’ye zorunlu göç etmiş olan Türkmenlerin yaşamış olduğu sorunların ortaya konulması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, teoride, genel olarak göç olgusu ve özelde de zorunlu göç konusu incelenmiştir. Uygulama kısmında ise, Türkiye’ye zorunlu göç etmiş ve Ankara’da ikamet eden Iraklı Türkmenlerle ilgili nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, komşu ülkelerden biri olan Irak’ta yaşanan savaşın göçlerle ülkemize yansımasının Türkmenler boyutuyla ortaya konulması amaçlanmıştır. Ayrıca, bu çalışma sonucunda göç olgusunun ülkemize yansıması noktasında kamu politikası önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.
dc.description Turkey is worth to be studied in terms of migration as it is one of the most emigrated countries in recent years. It is possible to say that Turkey’s generosity of opening its doors to the victims of wars emerges from its moral values. It can also be observed that the rise in immigration to that country is a result of civil wars in neighbouring countries. As a remarkable group of these immigrants, Turkmens have reached a considerable number in Ankara. Hence, the main aim of this study is to determine the problems of Turkmens who had to emigrate to Turkey and trying to find a solution to these problems. In accordance with that aim, the issue of migration and the issue of forced migration have been examined in theory. In the application part, a qualitative research was carried out on the Iraqi Turkmen who had emigrated to Turkey and reside in Ankara. As a result of the research, it was aimed to reflect the results of the war in Iraq, one of the neighboring countries of Turkey, with the aspect of migration of Turkmen. Moreover, as a result of this work, it has been tried to develop public policy suggestions on the fact of migration.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1008063
dc.source Volume: 22, Issue: 4 1123-1142 en-US
dc.source 1301-0603
dc.source Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
dc.subject Göç,Irak Türkmenleri,Kamu Politikası,Göçmenler
dc.subject Migration,Iraqi Turkmens,Public Policy,Immigrants
dc.title ANKARA’NIN GÖÇMEN TÜRKMENLERİ tr-TR
dc.title IMMIGRANT TURKMENS OF ANKARA en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account