DSpace Repository

TECHNOLOGY USE IN PREVENTION OF WATER LOSS: IMPLEMENTATION OF SCADA IN THE METROPOLITAN MUNICIPALITIES

Show simple item record

dc.creator AKILLI, Hüsniye
dc.creator ÖZASLAN, Rüveyda
dc.date 2017-12-30T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2020-07-27T10:20:45Z
dc.date.available 2020-07-27T10:20:45Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduiibfd/issue/53208/707037
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/50615
dc.description Due to urbanization, population growth and increasing food demand, water is needed more and more every day. The protection and optimal utilization of water resources is also of great importance. In this context, water loss and leakage of water management in Turkey as it is in developed countries is considered as constituting a serious agenda and an area requiring measures to be taken. By a regulation in 2014, all the municipalities in Turkey are required to develop their technological infrastructure to reduce water losses. Also, all municipalities are now obliged to reduce water losses to a target level of 25% in drinking water distribution networks within a given time frame. Thepurpose of this study is to discuss the factors which may affect the performance of SCADA systems which the municipalities have preferred to employ to reduce water losses by highlighting current water loss ratios and identifying crucial problems. Strategic plans of metropolitan municipalities, the annual report of activities and loss of water resources are the main sources of data used in the study. The results show that reducing water losses is directly related to institutional, financial and infrastructural strength.
dc.description Kentleşme, nüfus artışı ve artan gıda talebi nedeniyle suya her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmakta; su kaynaklarının korunması ve optimum kullanımı da bu doğrultuda büyük önem taşımaktadır. Su kayıpları gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’nin su yönetiminde de ciddi bir gündem oluşturan ve önlemler alınmasını gerektiren bir alan olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçevede 2014 yılında düzenlenen yönetmelik ile belediyelerin su kayıplarına yönelik teknolojik altyapılarını geliştirmeleri ve su kayıp oranlarını %25’e kadar indirmeleri bağlayıcı hükümler doğrultusunda hedeflenmektedir. Bu çalışmanın amacı büyükşehir belediyelerindeki su kayıp oranlarını ortaya koyarak belediyelerin, su kayıpları ile mücadele konusunda tercih ettikleri akıllı su teknolojilerinden biri olan SCADA sistemini kullanmaları sonucunda elde ettikleri “kazanımlarını ve sorunlarını” tespit etmektir. Bu doğrultuda büyükşehir belediyelerinin stratejik planları, faaliyet ve su kayıpları yıllık raporları incelenmiş, yetkili birimlerle iletişim kurulmuştur. Su kayıplarının azaltılması konusunun kurumların yönetsel, mali ve altyapısal olarak güçlendirilmeleri ile doğrudan ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1015575
dc.source Volume: 22, Issue: Kayfor 15 Özel Sayısı 1599-1618 en-US
dc.source 1301-0603
dc.source Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
dc.subject Water Loss,Drinking Water Management,Metropolitan Municipalities,SCADA
dc.subject Su kaybı,Fiziki ve idari su kaybı,Su kaçağı,İçme suyu yönetimi,Akıllı su sistemleri,SCADA
dc.title TECHNOLOGY USE IN PREVENTION OF WATER LOSS: IMPLEMENTATION OF SCADA IN THE METROPOLITAN MUNICIPALITIES en-US
dc.title SU KAYIPLARININ ÖNLENMESİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE SCADA UYGULAMASI tr-TR
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account