DSpace Repository

JANDARMA PERSONELİNİN EĞİTİMİNDE AKADEMİK GÜDÜLENME DÜZEYLERİ VE EĞİTİME YATKINLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Show simple item record

dc.creator PEKDOĞAN, Haydar
dc.date 2019-01-30T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2020-07-27T10:20:56Z
dc.date.available 2020-07-27T10:20:56Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduiibfd/issue/53003/703359
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/50744
dc.description İç güvenlik hizmetlerinde önemli görevi olan jandarma personelinin eğitimi gerek kamu kaynaklarının verimli kullanımında, gerekse daha modern bir iç güvenlik yapısının kazanılmasında büyük önem taşımaktadır. Bunun için eğitim verilen personelin eğitime karşı yatkınlıkları ve akademik anlamda güdülenme düzeyleri ön plana çıkmaktadır. Yapılan bu araştırmada, jandarma personelinin akademik güdülenme düzeyleri ve eğitime yatkınlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada bu çerçevede, 2018 yılının Ocak-Mayıs ayları arasında Tunceli Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli n=397 jandarma personeli üzerinde anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre akademik güdülenme düzeyi demografik özelliklere göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>0.05). Öte yandan eğitime eğilim eğitim durumu ve rütbeye göre istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık göstermektedir (p0.05).
dc.description The training of gendarmerie personnel, which is an important task in internal security services, is of great importance for the efficient use of public resources and for the acquisition of a more modern internal security structure. Personnel trained for this are predisposed to educational attitudes and academic motivations. In this research, it is aimed to investigate the relationship between gendarmerie staff's academic motivation levels and educational attitudes. Survey was conducted on n = 397 gendarmerie personnel in charge of Tunceli Gendarmerie Command between January and May 2018 in this framework. According to the findings of the research, the level of academic motivation did not show a statistically significant difference according to the demographic characteristics (p> 0.05). On the other hand, the educational attainment differs statistically by educational status and rank (p 0.05).
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1005158
dc.source Volume: 24, Issue: 1 147-158 en-US
dc.source 1301-0603
dc.source Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
dc.subject Akademik güdülenme,eğitime yatkınlık,jandarma.
dc.subject Academic motivation,educational tendency,gendarmerie.
dc.title JANDARMA PERSONELİNİN EĞİTİMİNDE AKADEMİK GÜDÜLENME DÜZEYLERİ VE EĞİTİME YATKINLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA tr-TR
dc.title A CASE STUDY ON THE LEVEL OF ACADEMIC MOTIVATION AND EDUCATIONAL TENDENCIES IN THE EDUCATION OF GENDARMERIE PERSONNEL en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account