DSpace Repository

YABANCI HUKUKUN UYGULANMASINDA TARAF ROLLERİ

Show simple item record

dc.creator ÖZÇELİK, Volkan
dc.date 2020-06-20T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2020-07-27T10:21:21Z
dc.date.available 2020-07-27T10:21:21Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/55039/755482
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/50870
dc.description Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde kanunlarihtilafı kuralları uyarınca yabancı hukuk tatbik edilir. Yabancı hukukun tespiti veuygulanması, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun(MÖHUK) m. 2’de düzenlenmiştir. Bunun dışında ülkemizin de taraf olduğuYabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi ile adlîyardım anlaşmaları bulunmaktadır. Yabancı hukukun, hukuk sisteminde vakıa veyahukuk olarak nitelenmesine göre yabancı hukukun uygulanması farklılık arz eder.Kanun’a göre, hâkim Türk kanunlar ihtilafı kurallarını ve bu kurallara göre yetkiliolan yabancı hukuku re’sen uygular. Hâkim yetkili yabancı hukukun muhtevasınıntespitinde tarafların yardımını isteyebilir (MÖHUK m. 2). ÇalışmamızdaMilletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun, Hukuk MuhakemeleriKanunu, milletlerarası anlaşmalar ve Yargıtay kararları çerçevesinde yabancıhukukun uygulanmasında taraf rolleri incelenecektir.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1160141
dc.source Volume: 10, Issue: 1 190-220 en-US
dc.source 2146-7129
dc.source Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
dc.subject Yabancı Hukukun Tespiti,Yabancı Hukukun Uygulanması
dc.title YABANCI HUKUKUN UYGULANMASINDA TARAF ROLLERİ tr-TR
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account