DSpace Repository

g Ağırlıklı Kuvvetli Toplanabilir İki Değişkenli Ölçülebilir Fonksiyonlar

Show simple item record

dc.creator SAVAS, Rabia
dc.date 2020-05-31T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2020-07-27T10:21:48Z
dc.date.available 2020-07-27T10:21:48Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdufeffd/issue/54573/694376
dc.identifier 10.29233/sdufeffd.694376
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/50894
dc.description 1965 yılında Borwein tek değişkenli kuvvetli toplanabilir fonksiyonları sunmuştur. Borwein'nin sonuçlarını kullanarak 2019 yılında Patterson ve diğerleri çift kuvvetli Cesaro toplanabilme teorisi ile bağlantılı olarak iki boyutlu lineer fonksiyonları tanımlamıştır. Bu makalenin amacı Patterson ve diğerlerinin sonuçlarının g ağırlığı ile ilişkili olarak kuvvetli toplanabilir iki değişkenli ölçülebilir fonksiyonlara genelleştirmektir. Bunu elde etmek için (1,∞)×(1,∞) aralığında tanımlı negatif olmayan reel değerli iki değişkenli ölçülebilir fonksiyonlar göz önüne alınarak eğer x_m→∞ ve x_n→∞ iken g(x_m,x_n )→∞ olacak şekilde g:[0,∞)×[0,∞)→[0,∞) ağırlıklı çift [W_(λ,μ)^g ]_f-kuvvetli toplanabilir ve [S_(λ,μ)^g ]_f-çift istatistiksel yakınsaklık kavramları sunulacaktır. Ayrıca, g fonksiyonu çarpanlarına ayrılabilir. Buna ek olarak, bu iki kavram arasındaki ilişki incelenecek ve reel değerli Lebesgue anlamında ölçülebilir iki değişkenli fonksiyonların bazı cebirsel özellikleri de verilecektir.
dc.description In 1965 Borwein presented the concept of strongly summable single valued functions. Using Borwein's results, in 2019 Patterson et all. introduced the notion of multidimensional linear functions connected with double strongly Cesaro summability theory. The aim of this study is to extend Patterson et all's results to strongly summable bivariate functions with respect to weight of g. To achieve this by considering a real valued non-negative bivariate measurable function defined on the interval (1,∞)×(1,∞) the concepts of double [W_(λ,μ)^g ]_f -strongly summable and [S_(λ,μ)^g ]_f-double statistical convergence of weight g will be introduced, where g:[0,∞)×[0,∞)→[0,∞) such that g(x_m,x_n )→∞ as x_m→∞ and x_n→∞. Also g is factorable. In addition, the relationship between these two concepts will be examined and some algebraic characterization of real valued lebesgue measurable bivariate functions will be also presented.
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1124220
dc.source Volume: 15, Issue: 1 80-89 en-US
dc.source 1306-7575
dc.source Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi
dc.subject İki değişkenli fonksiyonların istatistiksel yakınsaklığı,reel değerli Lebesgue ölçülebilir fonksiyonlar,kuvvetli toplanabilme,g ağırlık
dc.subject Statistical convergence functions of two variables,real valued Lebesgue measurable function,strong summability,weight g
dc.title g Ağırlıklı Kuvvetli Toplanabilir İki Değişkenli Ölçülebilir Fonksiyonlar tr-TR
dc.title Strongly Summable Bivariate Measurable Functions of Weight g en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account