DSpace Repository

U20 Elit Erkek Futbolcuların Fonksiyonel Hareket Taraması Skorları ile Yaralanma Geçmişi Arasındaki İlişki

Show simple item record

dc.creator ARSLAN, Serdar
dc.creator YAPALI, Gökmen
dc.date 2020-06-15T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2020-07-27T10:22:39Z
dc.date.available 2020-07-27T10:22:39Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdusbed/issue/54917/712398
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/50986
dc.description Amaç: Yirmi bir yaş altı elit akademi futbolcularında fonksiyonel hareket taraması ile yaralanma geçmişi arasındaki ilişkiyi incelemektir.Materyal-Metot: Türkiye Futbol federasyonu Süper Ligi’nde yarışan bir futbol kulübünün futbol akademisi U21 takımı sporcuları çalışmaya dahil edildi. Katılımcıların yaralanma geçmişi sorgulanıp kaydedildi. Her bir katılımcı fonksiyonel hareket taraması test protokolüne göre değerlendirildi. Yaralanma geçmişinde yaralanma bildiren sporcuların test sonuçları ile yaralanma geçmişinde yaralanma bildirmeyen sporcuların fonksiyonel hareket taraması skorları karşılaştırıldı. Bulgular: Yaralanma geçmişinde yaralanma bildiren katılımcıların yaş, vücut ağırlığı ve boy uzunlukları sırasıyla 17,46±0,52 yıl, 177,23±4,92 cm ve 71,00±4,60 kg idi. Yaralanma geçmişinde herhangi bir yaralanma bildirmeyen katılımcıların yaş, vücut ağırlığı ve boy uzunlukları sırasıyla 17,29±0,49 yıl, 175,14±4,49 cm ve 65,86±5,21 kg idi. Katılımcılar yaralanma geçmişlerine göre iki gruba ayrıldı. Geçmişlerinde yaralanma bildiren katılımcılar ile geçmişlerinde yaralanma olmayan katılımcıların fonksiyonel hareket taraması skorları arasında istatistiksel olarak fark bulunmadı (p˃0.05).Sonuç: Yirmi yaş altı elit genç erkek futbol akademi sporcularının hareket kaliteleri düşük ve asimetrik hareket paternlerinin oranı yüksektir. Yirmi yaş altı elit genç erkek futbol akademi sporcularının yaralanma geçmişi her bir FHT testinden alınan skorları (ındividual test score, ) toplam FHT skorunu, FHT subgrup skorlarını ve asimetrik skorların dağılımının etkilememektedir.
dc.description Objective: To investigate the relationship between functional movement screening and injury history in elite academy players under the age of twenty-one.Material-Method: U21 athletes who athletes of soccer academy that a soccer club which competing in the Turkey Football Federation Super League were included the study. The injury history of the participants was questioned and recorded. Each participant was evaluated according to functional movement screening test protocol. Functional movement screen scores of athletes with injury in the history of injury and functional movement screen scores of athletes without injury in the history of injury were compared.Results: The age, body weight and height of the participants who reported injury in the injury history were 17.46±0.52 years, 177.23±4.92 cm and 71.00 ± 4.60 kg, respectively. The age, body weight and height of the participants who did not report any injury in the injury history were 17.29 ± 0.49 years, 175.14 ± 4.49 cm and 65.86 ± 5.21 kg, respectively. The participants were divided into two groups according to their injury history. There was no statistically significant difference between the participants who reported injuries in their past and those who did not have injuries in the past (p˃0.05).Conclusion: The quality of movement of elite youth male soccer academy players under the age of 20 is low and the rate of asymmetrical movement patterns is high. Injury history of elite youth male soccer academy players under the age of twenty does not affect the composite FMS score, FMS subgroup scores, individual test score and distribution of asymmetric scores.
dc.format application/pdf
dc.language en
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1147751
dc.source Volume: 11, Issue: 2 127-132 en-US
dc.source 2146-1937
dc.source 2146-247X
dc.source Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
dc.subject Futbol,yaralanmalar,fonksiyonel hareket taraması
dc.subject Soccer,injuries,functional movement screen
dc.title U20 Elit Erkek Futbolcuların Fonksiyonel Hareket Taraması Skorları ile Yaralanma Geçmişi Arasındaki İlişki tr-TR
dc.title The Relationship Between Functional Movement Screening Scores and Injury History Of U20 Elite Male Soccer Players en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account