DSpace Repository

F KLAVYE İÇİN METİN ANALİZİ TABANLI KELİME TAMAMLAMA SİSTEMİ

Show simple item record

dc.creator Karabulut, Bergen
dc.creator Ünver, Halil Murat
dc.date 2020-03-20T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2020-07-27T10:23:16Z
dc.date.available 2020-07-27T10:23:16Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/jesd/issue/53227/403854
dc.identifier 10.21923/jesd.403854
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/51059
dc.description Kelime tamamlama, kullanıcının basması gereken tuş sayısını azaltmayı hedefleyen bir yardımcı teknoloji aracıdır. İlk çalışmalarda, genellikle bir alternatif ve destekleyici iletişim aracı olarak ele alınmıştır. Fakat son dönemlerde kelime tamamlama sistemleri; mobil cihazlar, makine çevirisi ve arama motorları gibi farklı alanlarda da önem kazanmıştır. Bu çalışmada, Standart Türkçe Klavye olan F klavye için metin analizi tabanlı bir kelime tamamlama sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen sistemi test etmek için zabıt kâtiplerinin yoğun klavye kullanımından dolayı Adalet Bakanlığı tarafından yapılan zabıt kâtipliği sınavlarına ait 160 metin kullanılmıştır. Bu metinlerdeki kelimelerin unigram ve bigram frekansları çıkarılmış ve bir veritabanında tutulmuştur. Sistem, bu veritabanını kullanarak yazma işlemi esnasında kullanıcıya 8 adet alternatif kelimeden oluşan bir tahmin listesi sunmaktadır. Tanımlanan tuş kombinasyonları yardımıyla kullanıcı tahmin listesinden bir kelime seçebilmekte ve seçilen kelime sistem tarafından otomatik olarak tamamlanmaktadır. Geliştirilen sistemin performansı tuşlama tasarrufu açısından değerlendirilmiştir. Tüm metinler arasından rastgele seçilen 15 metin ile yapılan test işleminde ortalama %50,98 tuşlama tasarrufu sağlanmıştır. 
dc.description Word completion is an assistive technology tool that aims to reduce the number of keys that the user must press. In early studies, it generally handled as an augmentative and alternative communication tool. However, recently word completion systems have also gained importance in different fields such as mobile devices, machine translation and search engines. In this study, a word completion system based on text analysis was developed for F keyboard, Standard Turkish Keyboard. 160 texts of clerk recruitment exams performed by the Ministry of Justice were used to test the developed system due to the intensive keyboard use of the court–house employees. Words’ unigram and bigram frequencies of these texts were extracted and stored in a database. By using this database, the system presents a prediction list of 8 alternative words to the user during the writing process. With the help of defined key combinations, the user can select a word from the prediction list and the selected word is completed automatically by the system. The performance of the system was evaluated in terms of keystroke saving. 50.98% of average keystroke saving rate was provided at the test process done with 15 randomly selected texts among the all texts. 
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1014385
dc.source Volume: 8, Issue: 1 262-272 en-US
dc.source 1308-6693
dc.source Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
dc.subject Alternatif Teknoloji,Kelime Tamamlama,Kelime Tahmin,Tuşlama Tasarrufu,F Klavye
dc.subject Alternative Technology,Word Completion,Word Prediction,Keystroke Saving,F Keyboard
dc.title F KLAVYE İÇİN METİN ANALİZİ TABANLI KELİME TAMAMLAMA SİSTEMİ tr-TR
dc.title TEXT ANALYSIS BASED WORD COMPLETION SYSTEM FOR F KEYBOARD en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account