DSpace Repository

ZAMAN VE FREKANS DÜZLEMİNDE YORULMA ÖMRÜ HESAPLAMA YÖNTEMLERİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.creator DEMİRKAYA, Ömer Faruk
dc.creator TÜFEKÇİ, Kenan
dc.date 2020-06-25T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2020-07-27T10:23:17Z
dc.date.available 2020-07-27T10:23:17Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/jesd/issue/55126/673141
dc.identifier 10.21923/jesd.673141
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/51069
dc.description Maruz kalınan titreşim nedeni ile meydana gelen yorulma hasarı ve ömrünü tespit etmek için zaman düzleminde ve frekans düzleminde hesaplama yapan yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler sonlu eleman analizleri ile birlikte kullanılarak mekanik tasarımın şekillendirilmesi sürecinde kritik rol oynamaktadır. Bu çalışmada zaman düzleminde yorulma hesaplayan Rainflow yöntemi ve frekans düzleminde yorulma hesaplayan Dirlik yöntemi sonlu elemanlar analizleri yardımı ile incelenmiş ve minimum yorulma ömrünü Dirlik metodunun verdiği görülmüştür. Herhangi bir test ile tasarım doğrulama imkânı bulunmadığında ve tasarım yalnızca sonlu elemanlar yöntemi ile değerlendirileceğinde, Dirlik metodu sonuçları referans alınarak yapılacak tasarımın en güvenli tasarımı vereceği için en avantajlı yöntem olduğu tespit edilmiştir.
dc.description There are several vibration induced fatigue damage and life calculation methods in time domain and frequency domain. These methods with the use of finite element method play important role in mechanical design process. In this study, Rainflow counting method and Dirlik counting method are investigated using finite element method and it is found that Dirlik method gives minimum fatigue life. If there is not an option to validate the design with tests and the only way to evaluate the design is the finite element analysis, Dirlik method is advantageous because it gives the safest design.   
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1165230
dc.source Volume: 8, Issue: 2 467-478 en-US
dc.source 1308-6693
dc.source Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
dc.subject Rainflow Yöntemi,Dirlik Yöntemi,Titreşim Kaynaklı Yorulma,Rastlantısal Titreşim,Yorulma
dc.subject Rainflow Counting,Dirlik Method,Vibration Fatigue,Random Vibrations,Fatigue
dc.title ZAMAN VE FREKANS DÜZLEMİNDE YORULMA ÖMRÜ HESAPLAMA YÖNTEMLERİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ tr-TR
dc.title INVESTIGATION OF TIME AND FREQUENCY DOMAIN FATIGUE LIFE CALCULATION METHODS USING FINITE ELEMENT METHOD en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account