DSpace Repository

Katkılı betonun reolojik özellikleri ve terleme davranışının incelenmesi = Reological properties of additive concrete and investigation of perspiration behavior /

Show simple item record

dc.creator Zeybek, Tolga, 1985- 203475 author
dc.creator 15277 Yücel, Kemal Tuşat, 1966- thesis advisor
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı. 9169 issuing body
dc.date 2019.
dc.date.accessioned 2020-07-27T10:36:15Z
dc.date.available 2020-07-27T10:36:15Z
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF04527.pdf
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/51468
dc.description Betonun prizini tamamlamadan önceki işlenebilirliği, priz alma sürecini ve priz aldıktan sonrasında ki kazanacağı özelikleri doğrudan etkilemektedir. Betonun prizini almadan önceki özelikleri, karıştırma sürecine ve betonu oluşturan bileşenlere bağlı olduğu için, bunlar denetlenerek istenilen sertleşmiş beton özelikleri denetim altına alınabilir. İstenilen kalitede bir agregaların tamamının harçla kaplanmış olması gerekmektedir. Kaliteli bir betonda beklenen üç ana özellik; işlenebilme, dayanım ve dayanıklılıktır. Bu özeliklerden işlenebilme taze betonlar için, dayanım ve dayanıklılık sertleşmiş betonlar için geçerlidir. Taze harcın ve betonun reolojik sabitleri; kayma eşiği ve plastik viskozite akış bilimi olarak tanımlayabilen Reoloji bilimi ile açıklanır. Taze betonun yerine yerleştirilmesinden kısa bir süre sonra, birim hacim ağırlığı daha fazla olan parçacıkların yerçekimi etkisiyle dibe doğru ve suyun yukarı doğru çıkma eğilimi bulunmaktadır. Taze betonun üst yüzeyine kadar erişebilen bir miktar su, bazen çok sığ bir su birikintisi yaratıp buharlaşmakta, bazen de doğrudan doğruya buharlaşarak kaybolmaktadır. Beton üst yüzeyine erişemeyen bir miktar su da yüzeye yakın bir bölgede toplanmakta bu bölgenin su/çimento oranı yüksek, dolayısıyla zayıf bir beton olmasına yol açmaktadır. Betonlarda terleme olayının göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Bu çalışmada taze betonun reolojik özellikleri ve normal ve basınç altındaki terleme davranışının belirlenmesi için çeşitli deneysel çalışmalar yapılmıştır. Üretilen betonlara farklı doz betonlarda; silis dumanı, uçucu kül, kimyasal ve mineral katkılar kullanılarak beton özelliklerine etkileri incelenmiştir. Segregasyon basınçlarının belirlenmesi için de basınç altında terleme deney aleti geliştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Taze Beton, Mineral Katkı, Çökme, J Ring, K-Çökme, İşlenebilirlik, Reoloji, Segregasyon Basıncı, Terleme Davranışı
dc.description The workability of the concrete before completing the setting has a direct effect on the setting process and the properties that will be gained after setting. Since the properties of the concrete before setting out depend on the mixing process and the constituents of the concrete, they can be controlled and the desired hardened concrete properties can be controlled. All aggregates of the desired quality must be covered with mortar. Three main features expected in a quality concrete; machinability, strength and durability. These properties apply to fresh concrete, strength and durability for hardened concrete. Rheological constants of fresh mortar and concrete; shear threshold and plastic viscosity can be defined as flow science. Shortly after the replacement of the fresh concrete, the particles with a higher unit volume weight tend to rise to the bottom and water upwards by gravity. Some water, which reaches up to the surface of the fresh concrete, sometimes evaporates, creating a very shallow puddle, and sometimes evaporates directly. Some water that cannot reach the upper surface of the concrete is collected in a region close to the surface, which leads to a high water / cement ratio and thus a weak concrete. Perspiration in concrete should not be ignored. In this study, various experimental studies have been carried out to determine the rheological properties of fresh concrete and the perspiration behavior under normal and pressure conditions. Different doses of concrete produced; silica fume, fly ash, chemical and mineral admixtures were investigated. In order to determine the segregation pressures, a pressure perspiration test device was developed. Keywords: Fresh Concrete, Mineral Additives, Slump, J Ring, K-Slump, Workability, Reology, Segregation Pressure, Perspiration Behavior
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Betonun prizini tamamlamadan önceki işlenebilirliği, priz alma sürecini ve priz aldıktan sonrasında ki kazanacağı özelikleri doğrudan etkilemektedir. Betonun prizini almadan önceki özelikleri, karıştırma sürecine ve betonu oluşturan bileşenlere bağlı olduğu için, bunlar denetlenerek istenilen sertleşmiş beton özelikleri denetim altına alınabilir. İstenilen kalitede bir agregaların tamamının harçla kaplanmış olması gerekmektedir. Kaliteli bir betonda beklenen üç ana özellik; işlenebilme, dayanım ve dayanıklılıktır. Bu özeliklerden işlenebilme taze betonlar için, dayanım ve dayanıklılık sertleşmiş betonlar için geçerlidir. Taze harcın ve betonun reolojik sabitleri; kayma eşiği ve plastik viskozite akış bilimi olarak tanımlayabilen Reoloji bilimi ile açıklanır. Taze betonun yerine yerleştirilmesinden kısa bir süre sonra, birim hacim ağırlığı daha fazla olan parçacıkların yerçekimi etkisiyle dibe doğru ve suyun yukarı doğru çıkma eğilimi bulunmaktadır. Taze betonun üst yüzeyine kadar erişebilen bir miktar su, bazen çok sığ bir su birikintisi yaratıp buharlaşmakta, bazen de doğrudan doğruya buharlaşarak kaybolmaktadır. Beton üst yüzeyine erişemeyen bir miktar su da yüzeye yakın bir bölgede toplanmakta bu bölgenin su/çimento oranı yüksek, dolayısıyla zayıf bir beton olmasına yol açmaktadır. Betonlarda terleme olayının göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Bu çalışmada taze betonun reolojik özellikleri ve normal ve basınç altındaki terleme davranışının belirlenmesi için çeşitli deneysel çalışmalar yapılmıştır. Üretilen betonlara farklı doz betonlarda; silis dumanı, uçucu kül, kimyasal ve mineral katkılar kullanılarak beton özelliklerine etkileri incelenmiştir. Segregasyon basınçlarının belirlenmesi için de basınç altında terleme deney aleti geliştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Taze Beton, Mineral Katkı, Çökme, J Ring, K-Çökme, İşlenebilirlik, Reoloji, Segregasyon Basıncı, Terleme Davranışı
dc.description The workability of the concrete before completing the setting has a direct effect on the setting process and the properties that will be gained after setting. Since the properties of the concrete before setting out depend on the mixing process and the constituents of the concrete, they can be controlled and the desired hardened concrete properties can be controlled. All aggregates of the desired quality must be covered with mortar. Three main features expected in a quality concrete; machinability, strength and durability. These properties apply to fresh concrete, strength and durability for hardened concrete. Rheological constants of fresh mortar and concrete; shear threshold and plastic viscosity can be defined as flow science. Shortly after the replacement of the fresh concrete, the particles with a higher unit volume weight tend to rise to the bottom and water upwards by gravity. Some water, which reaches up to the surface of the fresh concrete, sometimes evaporates, creating a very shallow puddle, and sometimes evaporates directly. Some water that cannot reach the upper surface of the concrete is collected in a region close to the surface, which leads to a high water / cement ratio and thus a weak concrete. Perspiration in concrete should not be ignored. In this study, various experimental studies have been carried out to determine the rheological properties of fresh concrete and the perspiration behavior under normal and pressure conditions. Different doses of concrete produced; silica fume, fly ash, chemical and mineral admixtures were investigated. In order to determine the segregation pressures, a pressure perspiration test device was developed. Keywords: Fresh Concrete, Mineral Additives, Slump, J Ring, K-Slump, Workability, Reology, Segregation Pressure, Perspiration Behavior
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Katkılı betonun reolojik özellikleri ve terleme davranışının incelenmesi = Reological properties of additive concrete and investigation of perspiration behavior /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account