DSpace Repository

RİZELİ HAFIZ HÜSEYİN EFENDİ ve RÂ’İYYE ŞERHİ ADLI YAZMA ESERİ

Show simple item record

dc.creator SALİHOĞLU, Alaaddin
dc.date 2020-12-31T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2021-01-21T07:46:58Z
dc.date.available 2021-01-21T07:46:58Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduifd/issue/59064/789521
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/77739
dc.description Bu çalışma, hayatı hakkında elimizde sınırlı bilgiler olan, XVIII. asrın ikinci yarısında Anadolu coğrafyasında yetişmiş Osmanlı kurrâ ve müderrislerinden Rizeli Hâfız Hüseyin Efendi’nin (ö. 1237/1821), İmam Şâtıbî’nin (ö. 590/1194) Râ’iyye manzûmesine Osmanlı Türkçesi’yle yazmış olduğu şerhi konu almaktadır. Makalede, müellifin hayatının yanı sıra şerhte takip ettiği metot ve resmü’l-mushaf yönünden ilmî değeri üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede, şerhte yer alan, Kur’an kelimelerinin imlâ hususiyetlerindeki illetlere yönelik açıklamalar, Şâtıbî’nin Mukni‘ üzerine yaptığı ilavelere dair açıklamalar ve müellifin bazı âlimlere yönelik yaptığı eleştiriler ele alınmıştır.
dc.description This article is about the interpretation of Hafız Huseyin Efendi of Rize (d. 1237/1821) that was written in Ottoman Turkish for Imam Shatibi’s (d. 590/1194) Raiyye. Hafız Huseyin Efendi whom we have limited information about his life was an Ottoman qurra and mudarris lived in Anatolia in the second half of 18th century. In this article, the method that he followed in his interpretation and the scientific value in terms of resmu’l-mushaf besides his life. In this context, we evaluated the explanations about the causes in the orthographic specifications of Quranic words, the explanations about the appendixes of Shatibi’s Mukni and his critiques about some scholars.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1270474
dc.source Issue: 45 119-138 en-US
dc.source 2602-2346
dc.source Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
dc.subject Rizeli Hafız Hüseyin Efendi,Râ’iyye Şerhi,Şâtıbî,Râ'iyye,Resmü’l-Mushaf,Kırâât
dc.subject Hafız Huseyin Efendi of Rize,Interpretation of Raiyye,Shatibi,Raiyye,Resmu’l-Mushaf,Qiraat.
dc.title RİZELİ HAFIZ HÜSEYİN EFENDİ ve RÂ’İYYE ŞERHİ ADLI YAZMA ESERİ tr-TR
dc.title HAFIZ HUSEYIN EFENDI OF RIZE AND HIS BOOK NAMED INTERPRETATION OF RAIYYE en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account