DSpace Repository

Macar Arşiv Belgeleri Işığında Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı Öncesinde Yapmış Olduğu Askerî Hazırlıklar (1935-1939)

Show simple item record

dc.creator KARAGÜLMEZ, Müjdat
dc.date 2020-12-31T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2021-01-21T07:47:36Z
dc.date.available 2021-01-21T07:47:36Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufesosbil/issue/59313/809752
dc.identifier
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/77769
dc.description Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdiren barış antlaşmalarının, ağır şartlar içeren bir mahiyette hazırlandığı görülmektedir. Savaşın yenik devletleri, kendilerine dikte edilen antlaşmaları imzalasa da çok geçmeden bu antlaşmalardan duydukları rahatsızlıkları her fırsatta dile getirmişlerdir. 1920’li yıllar, geçici bir barış dönemini temsil etse de 1930’lu yıllardan itibaren uluslararası ilişkilerde buhranlı bir sürecin varlığı görülür. Bu dönemde, mevcut statükonun değişmesini isteyen Almanya ve İtalya’nın izlemiş olduğu saldırgan politika, İngiltere ve Fransa’yı bir takım önlemler almaya itmiştir. Yaşanan gelişmeler, ülkelerin revizyonist ve antirevizyonist olarak iki bloğa ayrılmasıyla neticelenmiştir. Türkiye bu süreçte, dünya barışının kalıcı olmasına dayalı bir dış politika izlemiştir. Nitekim büyük bir savaşın yaklaşmakta olduğunu gören Türkiye, öncelikli olarak ülke güvenliği açısından önemli gördüğü Boğazlar Meselesi’ni çözüme kavuşturmuş ve Kara-Hava ve Deniz Kuvvetleri’ni olası bir savaş öncesi hazır hale getirmeyi amaçlamıştır. Bu askeri hazırlıklar, Türkiye’deki Macar Elçiliği tarafından dikkatle takip edilmiştir. Dönemin mevcut uluslararası siyasi düzeninde Macaristan’ın revizyonist, Türkiye’nin antirevizyonist blokta yer aldığı düşünüldüğünde, Macar Elçilerinin bu meseleye ilgi duymalarının sebebi açıkça anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı öncesindeki askeri hazırlıkları Macar Elçilerinin raporlarına göre anlatılacaktır. Böylece, meselenin farklı bir bakış açısıyla irdelenmesi amaçlanmıştır.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1342261
dc.source Issue: 51 326-342 en-US
dc.source 1300-9435
dc.source 2667-6206
dc.source Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
dc.subject türk-macar,dış politika,boğazlar,güvenlik,askeri hazırlıklar,iki dünya savaşı arası,Kara-Deniz ve Hava Kuvvetleri
dc.title Macar Arşiv Belgeleri Işığında Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı Öncesinde Yapmış Olduğu Askerî Hazırlıklar (1935-1939) tr-TR
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account