DSpace Repository

A SCREEN RESOLUTION SENSITIVE INTELLIGENT INTERFACE LAYOUT APPROACH

Show simple item record

dc.creator ÇELİK, Barış
dc.creator GENÇ, Burkay
dc.date 2020-12-29T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2021-01-21T07:49:02Z
dc.date.available 2021-01-21T07:49:02Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/jesd/issue/58118/828809
dc.identifier 10.21923/jesd.828809
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/77856
dc.description In this article, we present an algorithm that will enable a user interface defined as relational, with a smart and dynamic approach, to best adapt to variable screen resolutions in real time. User interfaces are design and software products that enable interaction between computers and users. Both designers and developers work on creating these interfaces. Nowadays every software is expected to run on every resolution; and developers create separate interfaces for different resolutions. The maintenance of these interfaces both in the initial development and in the ongoing process is a serious burden. Different approaches are suggested in the literature for the solution to this problem; these approaches do not work in real time and are for reducing the effort spent in the design phase. In this study, we present a real-time approach that takes this burden off the developers. We propose a simple relational model that is defined once during the development phase, and this model is processed in real time and transforms into the most suitable interface for the given screen resolution. The data structure can be prepared in a shorter time than a single interface design. In runtime, the creation of the interface takes place under a second.
dc.description Bu makalede ilişkisel olarak tanımlanan bir kullanıcı arayüzünün akıllı ve dinamik bir yaklaşımla, gerçek zamanlı olarak değişken ekran çözünürlüklerine en iyi şekilde adapte olmasını sağlayacak bir algoritma sunuyoruz. Kullanıcı arayüzleri bilgisayarlar ve kullanıcılar arasındaki etkileşimi sağlayan yazılım ürünleridir. Bu arayüzlerin ortaya çıkartılmasında tasarımcılar ile yazılımcılara düşen görevler vardır. Günümüzde değişik cihazların desteklediği çok farklı ekran çözünürlüklerinin kullanımda olmasıyla birlikte geliştirilen uygulamalarında her ekran çözünürlüğünde başarıyla çalışması beklenmektedir. Fakat, mevcut durumda tüm farklı çözünürlükler için tasarımcılar ve yazılımcılar farklı arayüzler geliştirmekte ve bu arayüzlerin hem ilk geliştirimi hem de devam eden süreçte bakım ve güncellenmesi ciddi bir külfet getirmektedir. Bu problemin çözümü adına literatürde farklı yaklaşımlar önerilmiş olmakla birlikte, bu yaklaşımlar tasarım aşamasında harcanan eforu azaltmaya yönelik, gerçek zamanlı çalışmayan yaklaşımlardır. Bu çalışmada biz tasarımcı ve yazılımcıların üzerinden bu yükü alacak, uygulamanın geliştirilmesi esnasında bir defa ve basit bir ilişkisel modelle tanımlanacak bir veri yapısını ve bu yapıyı gerçek zamanda işleyerek verilen ekran çözünürlüğüne en uygun arayüze dönüştüren gerçek zamanlı bir yaklaşımı sunuyoruz. Kullandığımız veri yapısının hazırlanması son derece kolay olduğu gibi, tek bir arayüz tasarımından daha kısa bir zamanda hazırlanabilmektedir. Uygulamanın çalışması esnasında arayüzün oluşturulması da saniyenin altında gerçekleşmekte, gerçek zamanlı yeniden boyutlandırma işlemleri esnasında dahi arayüzde gecikme yaşanmamaktadır.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1406958
dc.source Volume: 8, Issue: 5 113-125 en-US
dc.source 1308-6693
dc.source Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
dc.subject Variable,Resolution,Smart Layout,User Interface,Responsive Design
dc.subject Değişken,Çözünürlük,Akıllı Yerleştirme,Kullanıcı Arayüzü,Duyarlı Tasarım
dc.title A SCREEN RESOLUTION SENSITIVE INTELLIGENT INTERFACE LAYOUT APPROACH en-US
dc.title EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE DUYARLI BİR AKILLI ARAYÜZ YERLEŞTİRME YAKLAŞIMI tr-TR
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account