DSpace Repository

MADENCİLİKTE ATIKSU YÖNETİMİ VE KATI/SIVI AYRIMI

Show simple item record

dc.creator ÖZÜN, Savas
dc.date 2020-12-25T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2021-01-21T07:49:06Z
dc.date.available 2021-01-21T07:49:06Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/jesd/issue/58117/828077
dc.identifier 10.21923/jesd.828077
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/77891
dc.description Üçte ikisi sularla çevrili olan Dünya’nın su rezervlerinin %3’ünden daha az miktarını tatlı su kaynaklarının oluşturduğu bilinmektedir. Tatlı su kaynakların her geçen gün azalması, su kullanan endüstrileri, oluşturdukları atıksulardan elde edilen temiz suyu tekrar kullanarak faaliyetlerini sürdürmeye yöneltmektedir. Ülkemizdeki en büyük sanayi kollarından birisi olan madencilik sektörünün de hemen hemen her aşamasında su kullanılmaktadır. Çoğunlukla katı mineral taneleri ve sudan oluşan atıksuyun tesislerde tekrar kullanılabilmesi için içermiş olduğu katı mineral tanelerinden hızlı ve etkin bir şekilde kısmen/tamamen arındırılması gerekmektedir. Gerçekleştirilen katı/sıvı ayrımı ile sağlanan temiz suyun tesise tekrar beslenebilmesi ile madencilik faaliyetlerinin sekteye uğramadan devam etmesi sağlanmaktadır. Ayrıca; çeşitli yöntemler uygulanarak atıksudan temiz su kazanımı ile gerek tesisler için gerekli ilave su ihtiyacı azalmakta, gerekse doğada atıksu kaynaklı muhtemel kirliliğin önüne geçilebilmektedir. Bu bağlamda bu çalışma kapsamında; madencilik faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılan atık su yönetimi ve katı/sıvı ayırma yöntemlerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.
dc.description It is known that only less than 3% of the water reserves of the world, two thirds of which are surrounded by water, are composed of fresh water resources. Fresh water resources are decreasing day by day, this directs the industries that use water to continue their activities by reusing the treated clean water effectively obtained from the wastewater they generate. Water is used in almost every stage of the mining sector, which is one of the largest industrial branches in Turkey. In order to be reused in the processes, the wastewater, which is mostly composed of solid mineral particles and water, must be partially/completely purified from the solid mineral particles it contains in a fast and effective manner. Thus, mining operations continue without interruption by feeding the clean water provided by the solid/liquid separation back into the facility. Also, with the treatment of wastewater through applying various methods and then reusing the cleaned water, the need for additional water required for facilities is reduced and the possible pollution caused by wastewater in nature can be prevented. In this context, within the scope of this study; it is aimed to contribute to better understanding of the wastewater management and solid/liquid separation methods commonly used in mining applications.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1404561
dc.source Volume: 8, Issue: 4 1278-1289 en-US
dc.source 1308-6693
dc.source Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
dc.subject Atıksu yönetimi,Katı/sıvı ayrımı,Koagülasyon-flokülasyon,Merkezkaç kuvveti,Filtrasyon
dc.subject Wastewater Management,Solid/Liquid Separation,Coagulation-Flocculation,Centrifugal Force,Filtration
dc.title MADENCİLİKTE ATIKSU YÖNETİMİ VE KATI/SIVI AYRIMI tr-TR
dc.title WASTEWATER MANAGEMENT AND SOLID/LIQUID SEPARATION IN MINING en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account