DSpace Repository

EŞ EKSENLİ ELEKTRO LİF ÇEKİM YÖNTEMİ İLE TERMAL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLİ KOMPOZİT NANOLİF ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Show simple item record

dc.creator ÖZMEN, Gizem
dc.creator ALAY AKSOY, Sennur
dc.date 2020-12-25T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2021-01-21T07:49:08Z
dc.date.available 2021-01-21T07:49:08Z
dc.identifier https://dergipark.org.tr/tr/pub/jesd/issue/58117/823065
dc.identifier 10.21923/jesd.823065
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/77906
dc.description Bu çalışmada, katı-sıvı faz değişim maddesi (FDM) olan yağ asitleri eş eksen düzeli (iç içe geçmiş iki düze) elektro lif çekim sistemi kullanılarak polimer kılıf tarafından kapsüllenmiştir. Böylece FDM’nin nanolif yapı içerisine öz madde olarak hapsedilmesi ve öz/kılıf yapısında ısı depolama/yayma özellikli kompozit nanoliflerin üretimi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nanolif üretimi için polimetil metakrilat (PMMA) polimeri, FDM olarak kaprik asit (KA), laurik asit (LA) ve miristik asit (MA) yağ asitleri kullanılmıştır. Üretilen nanoliflerin 19 ile 144 j/g aralığında değişen oranlarda ısı depolama özellikleri ve minimum 195 °C ve üzeri termal bozunma sıcaklıkları sundukları belirlenmiştir. Yağ asidi çözeltisinden ibaret öz madde içerisine iletken grafen ilavesinin homojen çaplı, düzgün yüzeyli ve silindirik şekle sahip nanolif üretimine olanak sunduğu belirlenmiştir. En yüksek enerji depolama kapasitesi laurik asit için elde edilmiş ve özellikle laurik asit/PMMA ve kaprik asit/PMMA içerikli kompozit nanoliflerin yüksek ısı depolama kapasitesine sahip termal enerji depolama malzemesi olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
dc.description In this study, fatty acids, which were solid-liquid phase-change material (FDM), were encapsulated by the polymer sheath using a coaxial (two intertwined nozzles) electrospinning system. Thus, FDM was confined in the nanofiber structure as a core material and the composite nanofibers with heat storage/releasing properties in core/sheath structure were produced. In the study, polymethylmethacrylate (PMMA) polymer was used for nanofiber production, capric acid (CA), lauric acid (LA) and myristic acid (MA) fatty acids as FDM were used. The produced nanofibers offered heat storage properties ranging from 19 to 144 j/g, and their thermal decomposition temperature was determined as a minimum of 195 °C. It was concluded that the addition of conductive graphene into the core material consisting of fatty acid solution enabled the production of nanofiber with a homogeneous diameter, smooth surface and cylindrical shape. The highest energy storage capacity was obtained for lauric acid and it was concluded that composite nanofibers containing lauric acid/PMMA and capric acid/PMMA can be used as thermal energy storage material with high heat storage capacity.
dc.format application/pdf
dc.language tr
dc.publisher Süleyman Demirel University
dc.publisher Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.relation https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1386554
dc.source Volume: 8, Issue: 4 1248-1259 en-US
dc.source 1308-6693
dc.source Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
dc.subject Yağ Asidi,Polmetil Metakrilat,Kompozit Nanolif,Eş Eksenli Düze,Elektro Lif Çekimi
dc.subject Fatty Alcohol,Polymethyl Methacrylate,Composite Nanofiber,Co-Axial Nozzle,Electrospinning
dc.title EŞ EKSENLİ ELEKTRO LİF ÇEKİM YÖNTEMİ İLE TERMAL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLİ KOMPOZİT NANOLİF ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA tr-TR
dc.title AN INVESTIGATION ON THE PRODUCTION OF COMPOSITE NANOFIBERS HAVING THERMAL ENERGY STORAGE PROPERTY BY CO-AXIAL ELECTROSPINNING METHOD en-US
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account