DSpace Repository

Eğilme etkisi altındaki çelik bir kirişte yanal yükün kapasiteye etkisi = The effect of lateral load on the capaci̇ty of a steel beam under bending effect /

Show simple item record

dc.creator Güven, Sena. author 221153
dc.creator Çelik, İlyas Devran, 1981- thesis advisor 14230
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı. 9169 issuing body
dc.date 2021.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF04803.pdf
dc.description Taşıyıcı sistemlerde malzeme olarak yapısal çeliğin tercih edilmesinin sebeplerinden biri de yüksek dayanım ve sünek davranış sergilemesindendir. Çelik yapı elemanlarının şekil değiştirme kapasitesinin yüksek olması ve sünek davranış sergileyebiliyor olması uygun tasarıma bağlıdır. Fakat yapıya tasarım dışı yük gelmesi, çelik yapı elemanlarının taşıma kapasitesinin aşılması halinde, stabilite problemlerine neden olmaktadır. Bu durum özellikle çelik yapılarda kirişlerin kuvvetli eksen tarafında eğilme etkisi altında iken yanal yük alması şeklinde gözlenir. Bu stabilite problemi önlenmez ise sistem plastik deformasyona maruz kalıp göçme durumuna geçerek yanal olarak burkulacaktır. Bu durumda, yüksek süneklik özelliklerine sahip çelik taşıyıcı sistemin gevrek davranış göstermesinin önünü açacaktır. Bu tez çalışması, eğilme etkisi altında bulanan çelik bir kirişte yanal yükün kapasiteye etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada farklı yüklerin etkisi altında bırakılan, farklı kesit ve açıklıklarda kirişler kullanılmıştır. Bu bağlamda, yanal yükün kapasiteye etkisinin ortaya koyulması amacıyla Ansys Workbench sonlu elemanlar programında 19 farklı modelin 11 farklı artan yük altında analizleri yapılmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Ansys Workbench, Burulma Momenti, Çelik Kirişler, Plastik Şekil Değiştirme, Taşıma Kapasitesi, Yanal Yük.
dc.description One of the reasons that steel is preferred for carrier system material is due to its high strength and ductile behaviour. Deformation capacity and the ductile behaviour of steel structure components depends on a suitable design. However, steel structure components may face stability problems due to being exposed to high out-of-design loads. For steel structures, this condition can be observed while beams of the steel structure is under bending effect on their strong axis and is also exposed to lateral loading. If this stability condition is not prevented, the system will undergo plastic deformation into a failure state and lateral buckling will occur. Mentioned condition may cause the steel carrier system with high ductility properties to display brittle behaviour. In this thesis, the effect of lateral load on the capacity of a steel beam under bending effect is investigated. In the study, beams with different section and span properties are exposed to different loads. In this context, in order to determine the effect of lateral load on the capacity, 19 different models with 11 different loads on each model are analysed using Ansys Workbench finite element program and the results are presented comparatively. Keywords: Ansys Workbench, Torsional Moment, Steel Beams, Plastic Strain Carrying Capacity, Lateral Load.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2021.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Taşıyıcı sistemlerde malzeme olarak yapısal çeliğin tercih edilmesinin sebeplerinden biri de yüksek dayanım ve sünek davranış sergilemesindendir. Çelik yapı elemanlarının şekil değiştirme kapasitesinin yüksek olması ve sünek davranış sergileyebiliyor olması uygun tasarıma bağlıdır. Fakat yapıya tasarım dışı yük gelmesi, çelik yapı elemanlarının taşıma kapasitesinin aşılması halinde, stabilite problemlerine neden olmaktadır. Bu durum özellikle çelik yapılarda kirişlerin kuvvetli eksen tarafında eğilme etkisi altında iken yanal yük alması şeklinde gözlenir. Bu stabilite problemi önlenmez ise sistem plastik deformasyona maruz kalıp göçme durumuna geçerek yanal olarak burkulacaktır. Bu durumda, yüksek süneklik özelliklerine sahip çelik taşıyıcı sistemin gevrek davranış göstermesinin önünü açacaktır. Bu tez çalışması, eğilme etkisi altında bulanan çelik bir kirişte yanal yükün kapasiteye etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada farklı yüklerin etkisi altında bırakılan, farklı kesit ve açıklıklarda kirişler kullanılmıştır. Bu bağlamda, yanal yükün kapasiteye etkisinin ortaya koyulması amacıyla Ansys Workbench sonlu elemanlar programında 19 farklı modelin 11 farklı artan yük altında analizleri yapılmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Ansys Workbench, Burulma Momenti, Çelik Kirişler, Plastik Şekil Değiştirme, Taşıma Kapasitesi, Yanal Yük.
dc.description One of the reasons that steel is preferred for carrier system material is due to its high strength and ductile behaviour. Deformation capacity and the ductile behaviour of steel structure components depends on a suitable design. However, steel structure components may face stability problems due to being exposed to high out-of-design loads. For steel structures, this condition can be observed while beams of the steel structure is under bending effect on their strong axis and is also exposed to lateral loading. If this stability condition is not prevented, the system will undergo plastic deformation into a failure state and lateral buckling will occur. Mentioned condition may cause the steel carrier system with high ductility properties to display brittle behaviour. In this thesis, the effect of lateral load on the capacity of a steel beam under bending effect is investigated. In the study, beams with different section and span properties are exposed to different loads. In this context, in order to determine the effect of lateral load on the capacity, 19 different models with 11 different loads on each model are analysed using Ansys Workbench finite element program and the results are presented comparatively. Keywords: Ansys Workbench, Torsional Moment, Steel Beams, Plastic Strain Carrying Capacity, Lateral Load.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Eğilme etkisi altındaki çelik bir kirişte yanal yükün kapasiteye etkisi = The effect of lateral load on the capaci̇ty of a steel beam under bending effect /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account