DSpace Repository

Kemer tipi çelik konstrüksiyon demir yolu köprülerinin yapısal davranışının incelenmesi = Investigation of structural behavior of arch type steel construction railway bridges /

Show simple item record

dc.creator Uzun, Gözde, 1992- author 222215
dc.creator Çelik, İlyas Devran, 1981- thesis advisor 14230
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı. 9169 issuing body
dc.date 2020.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF04846.pdf
dc.description Dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de lojistik ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Buna bağlı olarak demir yoluna duyulan ihtiyaç ve talep de artmaktadır. Ülkemizin coğrafi koşulları göz önünde bulundurulduğunda demir yolu köprüleri önem arz etmektedir. Yapılan bu çalışmada 100 m köprü açıklığı sabit alınarak L/3, L/5, L/7, L/10 kemer yüksekliği kullanılarak oluşturulan taşıyıcı sistemlerde tüm modeller için kemer ve kemer taşıyıcı kolonlarının boyutları köprü geometrisine bağlı olarak değişmekle birlikte köprü platform taşıyıcı elemanları olan platform ana kirişleri, platform ara kirişleri, platform kotu makas, ara makas ve aktarma kirişleri için bütün modellerde aynı çelik profiller kullanılarak analiz edilmiştir. Bu sayede farklı kemer yüksekliğine sahip olan köprülerin değişken yükleme durumları altındaki davranış farklılıkları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Analizlerde çift hatlı olarak yükleme yapılmış bu kapsamda trenin tamamının köprünün üzerinde olduğu durum, trenin yarısının köprünün üzerinde olduğu durum, trenlerin yönü ve hat durumlarının tekli ve çiftli kullanımları için oluşturulan kombinasyonlar kullanılarak dokuz farklı model oluşturulmuştur. Her bir model dokuz farklı yükleme tipi için ayrı ayrı analiz edilerek sonuçlar platform üst kotu, platform alt kotu, kemer üst kotu üzerinde seçilen noktalar için yatayda X yönü ve Y yönü, düşeyde Z yönü için okumalar alınmış, alınan okumalar farklı yüklemeler için ve kendi içlerinde karşılıklı olarak kıyaslanmıştır. Çalışmanın bu bölümünde analizlerden elde edilen sonuçlar her bir köprünün kendi sonuçları ve diğer köprüler ile karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Çelik Demiryolu Köprüsü, Çelik Kemer Köprü, Köprü Değerlendirmesi, Dinamik Analiz
dc.description As in the developed and developing countries of the world, the need for logistics in our country is increasing day by day. The need and demand for the railroad is increasing day by day. Railway bridges are important when considering the geographical conditions of our country. In this study, the dimensions of the arch and arch carrier columns for all models in the carrier systems created by using L/3, L/5, L/7, L/10 arch height by taking 100 m bridge span as constant, although the dimensions of the bridge platform bearing elements vary depending on the bridge geometry. Platform main beams, platform intermediate beams, platform level truss, cross truss and transfer beams were analyzed using the same steel profiles in all models. In this way, it has been tried to reveal the behavior differences of bridges with different arch heights under variable loading conditions. In the analyzes, double-track loading was performed, and in this context, nine different models were created using combinations created for the situation where the entire train is on the bridge, the situation where half of the train is on the bridge, the direction of the trains and the line situations for single and double use. Each model was analyzed separately for nine different loading types, and the results were taken for the selected points on the platform upper elevation, platform lower elevation, arch upper elevation for the horizontal X direction and Y direction, vertical z direction. It has been mutually compared. In this part of the study, the results obtained from the analysis are presented in comparison with the results of each bridge and other bridges. Keywords: Steel Railway Bridge, Steel Arch Bridge, Bridge Assesment, Dynamic Analysis
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2020.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de lojistik ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Buna bağlı olarak demir yoluna duyulan ihtiyaç ve talep de artmaktadır. Ülkemizin coğrafi koşulları göz önünde bulundurulduğunda demir yolu köprüleri önem arz etmektedir. Yapılan bu çalışmada 100 m köprü açıklığı sabit alınarak L/3, L/5, L/7, L/10 kemer yüksekliği kullanılarak oluşturulan taşıyıcı sistemlerde tüm modeller için kemer ve kemer taşıyıcı kolonlarının boyutları köprü geometrisine bağlı olarak değişmekle birlikte köprü platform taşıyıcı elemanları olan platform ana kirişleri, platform ara kirişleri, platform kotu makas, ara makas ve aktarma kirişleri için bütün modellerde aynı çelik profiller kullanılarak analiz edilmiştir. Bu sayede farklı kemer yüksekliğine sahip olan köprülerin değişken yükleme durumları altındaki davranış farklılıkları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Analizlerde çift hatlı olarak yükleme yapılmış bu kapsamda trenin tamamının köprünün üzerinde olduğu durum, trenin yarısının köprünün üzerinde olduğu durum, trenlerin yönü ve hat durumlarının tekli ve çiftli kullanımları için oluşturulan kombinasyonlar kullanılarak dokuz farklı model oluşturulmuştur. Her bir model dokuz farklı yükleme tipi için ayrı ayrı analiz edilerek sonuçlar platform üst kotu, platform alt kotu, kemer üst kotu üzerinde seçilen noktalar için yatayda X yönü ve Y yönü, düşeyde Z yönü için okumalar alınmış, alınan okumalar farklı yüklemeler için ve kendi içlerinde karşılıklı olarak kıyaslanmıştır. Çalışmanın bu bölümünde analizlerden elde edilen sonuçlar her bir köprünün kendi sonuçları ve diğer köprüler ile karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Çelik Demiryolu Köprüsü, Çelik Kemer Köprü, Köprü Değerlendirmesi, Dinamik Analiz
dc.description As in the developed and developing countries of the world, the need for logistics in our country is increasing day by day. The need and demand for the railroad is increasing day by day. Railway bridges are important when considering the geographical conditions of our country. In this study, the dimensions of the arch and arch carrier columns for all models in the carrier systems created by using L/3, L/5, L/7, L/10 arch height by taking 100 m bridge span as constant, although the dimensions of the bridge platform bearing elements vary depending on the bridge geometry. Platform main beams, platform intermediate beams, platform level truss, cross truss and transfer beams were analyzed using the same steel profiles in all models. In this way, it has been tried to reveal the behavior differences of bridges with different arch heights under variable loading conditions. In the analyzes, double-track loading was performed, and in this context, nine different models were created using combinations created for the situation where the entire train is on the bridge, the situation where half of the train is on the bridge, the direction of the trains and the line situations for single and double use. Each model was analyzed separately for nine different loading types, and the results were taken for the selected points on the platform upper elevation, platform lower elevation, arch upper elevation for the horizontal X direction and Y direction, vertical z direction. It has been mutually compared. In this part of the study, the results obtained from the analysis are presented in comparison with the results of each bridge and other bridges. Keywords: Steel Railway Bridge, Steel Arch Bridge, Bridge Assesment, Dynamic Analysis
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Kemer tipi çelik konstrüksiyon demir yolu köprülerinin yapısal davranışının incelenmesi = Investigation of structural behavior of arch type steel construction railway bridges /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account