DSpace Repository

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Kullanılan Davranışçı Müdahale Teknikleri: Sistematik Derleme

Show simple item record

dc.creator Kafes, Ali Yasin
dc.date 2021-12-01T00:00:00Z
dc.date.accessioned 2022-05-10T11:31:38Z
dc.date.available 2022-05-10T11:31:38Z
dc.identifier fc18058c-8dcd-4af8-901d-b091374c8ad9
dc.identifier 10.18863/pgy.875418
dc.identifier https://avesis.sdu.edu.tr/publication/details/fc18058c-8dcd-4af8-901d-b091374c8ad9/oai
dc.identifier.uri http://acikerisim.sdu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/97058
dc.description <p>Obsesyonlar engellenemeyen, rahatsız edici düşünceler olarak tanımlanırken, kompulsiyonlar, obsesyonların ortaya çıkardığı rahatsızlık hissini giderebilmek için ritüeller şeklinde gerçekleştirilen davranışlardır. Davranışçı terapinin ise temelinde, bireyin çevresel uyaranlara verdiği tepkilere bakarak ilişkiyi belirlemek ve davranışa müdahalede bulunmak vardır. Bu çalışmada, obsesif kompulsif bozukluğa (OKB) sahip bireylerin tedavisinde kullanılan davranışçı terapi tekniklerini betimlemek ve etkililiğini araştırmak amaçlanmıştır. Çalışma “Preferred Reporting Items For Systematic Review and Meta-Analysis Protocols (PRISMA)” yönergesine uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. 2000 ve 2020 yılları arasında OKB tedavisinde davranışçı teknikleri kullanan çalışmaları belirlemek amacı ile Web of Science, Pubmed, Science Direct, YÖK Ulusal Tez Merkezi ve TR Dizin veri tabanları taranmıştır. Tarama sonucunda, 632 çalışmaya ulaşılmış, 11 sonuç değerlendirmeye alınmıştır. İncelenen çalışmaların hepsi yayımlanmış araştırma makalesidir. Ulaşılan makalelerin beşi sanal gerçeklik uygulaması, üçü psikoeğitim ve alıştırma, ikisi alıştırma ve tepki önleme ve biri de psikoeğitim, alıştırma ve tepki önleme tekniklerini kullanmıştır. Çalışmaya dahil edilen araştırmaların katılımcı sayıları toplamı 438’dir. Araştırmaların sonuçlarına bakıldığında OKB’nin tedavisinde, sanal gerçeklik uygulamaları, alıştırma, tepki önleme, psikoeğitim gibi teknikler yalnız kullanıldığında da, beraber kullanıldığında da etkili görünmektedir.<br></p>
dc.language tur
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.title Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Kullanılan Davranışçı Müdahale Teknikleri: Sistematik Derleme
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account