DSpace Repository

Fetal dönemde mide gelişimi = The development of fetal stomach during the fetal period /

Show simple item record

dc.creator Çetin, Esra. author 18476
dc.creator Malas, Mehmet Ali. 18404 thesis advisor
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Tıp Fakültesi. Anatomi Anabilim Dalı. 18461 issuing body
dc.date 2004.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TT00172.pdf
dc.description Çalışmamızda fetal dönem boyunca mide gelişiminin, morfolojik yapısı ve komsu yapılarla olan ilişkilerinin araştırılması amaçlandı. Yasları 9-40 hafta arasında değişen eksternal anomalisi ve patolojisi olmayan 160 (81 erkek, 79 kız) adet insan fetusunda çalışıldı. Fetuslar I. (9-12 hafta), II. (13-25 hafta), III. (26-37 hafta) ve IV. (miadinda, 38-40 hafta) olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Abdomen umbilicustan geçen yatay ve dikey eksenle dört ayrı kadrana ayrılarak diseke edildi. Midenin bu kadranlara göre topografik yerleşimi belirlendi. Mide genişliği, yüksekliği, midenin yatay ve dikey eksenleri arasındaki açı ölçüldü ve mide tipleri belirlendi. Fetal dönem boyunca midenin en fazla umbilieustan geçen yatay eksenin üzerinde ve sağ ve sol hipocondriac kadranda yerleştiği tespit edildi (% 81). Ayrıca sol üst kadranda bulunabildiği de gözlendi (% 19). Midenin kadranlara göre yerleşiminde fetal dönem boyunca trimester grupları arasında farklılık gözlendi (p<0.001, x2: 32.469). Verilerin cinsler arasında karsılaştırılmasında bütün parametrelerde fark yokken midenin yatay ve dikey ekseni arasında oluşan açıda fark vardı (p<0.05). Bu açı I. ve II. gruplarda ve III. ve IV. gruplarda kendi aralarında benzerdi. II. gruptan III. gruba geçerken açının azaldığı görüldü (p<0.05). Fetal dönem boyunca mide açısının 91 dereceden 64 dereceye kadar azaldığı belirlendi. Fetal dönemde geniş açılı tip mide en çok I. ve II. gruplarda, dar açılı tip mide ise III. grup ve miadindaki grupta gözlendi. çalışmamızda elde edilen verilerin intrauterin olguların mide gelişiminin değerlendirilmesine katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.
dc.description It was aimed to investigate the development, morphology and relationship with surrounding structures of the stomach during the fetal period. 160 human fetuses (age range 9-40 weeks, male 81, female 79) without external anomalies and pathologies were studied. Fetuses were divided into four groups: I. (9-12 weeks), II. (13-25 weeks), III. (26-37 weeks) and IV. (term, 38-40 weeks). The topographic localization of stomach in abdomen was determined according to the quadrants defined by transverse and vertical planes passing from umbilicus. Width and height of stomach, the angle between transverse and vertical axes of stomach were measured and the types of stomach were determined regarding to this angle. it was found that the localization of stomach was often above the transverse axis which pass from umbilicus in the left and right hypochondriac region (%81), it was also seen that stomach cou1d be totally in the left hypochondriac region (%19). There were differences in the localization of stomach among the groups (p<0,001, x2:32.469).differences Among the parametric values there was a difference between the sexes only for the angle (p<0.05). This angle was similar in first and second groups, and decreased towards third and fourth groups (p<0,05). it was found that the angle of stomach decreased from 91 to 64 degrees during the fetal period. Wide angled stomach was often in I. and II. groups and narrow angled stomach was often in III. and term groups. We consider that the data acquired in our study may contribute to the eva1uation the development of stomach in intrauterine cases.
dc.description Tez (Uzmanlık) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, 2004.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Çalışmamızda fetal dönem boyunca mide gelişiminin, morfolojik yapısı ve komsu yapılarla olan ilişkilerinin araştırılması amaçlandı. Yasları 9-40 hafta arasında değişen eksternal anomalisi ve patolojisi olmayan 160 (81 erkek, 79 kız) adet insan fetusunda çalışıldı. Fetuslar I. (9-12 hafta), II. (13-25 hafta), III. (26-37 hafta) ve IV. (miadinda, 38-40 hafta) olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Abdomen umbilicustan geçen yatay ve dikey eksenle dört ayrı kadrana ayrılarak diseke edildi. Midenin bu kadranlara göre topografik yerleşimi belirlendi. Mide genişliği, yüksekliği, midenin yatay ve dikey eksenleri arasındaki açı ölçüldü ve mide tipleri belirlendi. Fetal dönem boyunca midenin en fazla umbilieustan geçen yatay eksenin üzerinde ve sağ ve sol hipocondriac kadranda yerleştiği tespit edildi (% 81). Ayrıca sol üst kadranda bulunabildiği de gözlendi (% 19). Midenin kadranlara göre yerleşiminde fetal dönem boyunca trimester grupları arasında farklılık gözlendi (p<0.001, x2: 32.469). Verilerin cinsler arasında karsılaştırılmasında bütün parametrelerde fark yokken midenin yatay ve dikey ekseni arasında oluşan açıda fark vardı (p<0.05). Bu açı I. ve II. gruplarda ve III. ve IV. gruplarda kendi aralarında benzerdi. II. gruptan III. gruba geçerken açının azaldığı görüldü (p<0.05). Fetal dönem boyunca mide açısının 91 dereceden 64 dereceye kadar azaldığı belirlendi. Fetal dönemde geniş açılı tip mide en çok I. ve II. gruplarda, dar açılı tip mide ise III. grup ve miadindaki grupta gözlendi. çalışmamızda elde edilen verilerin intrauterin olguların mide gelişiminin değerlendirilmesine katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.
dc.description It was aimed to investigate the development, morphology and relationship with surrounding structures of the stomach during the fetal period. 160 human fetuses (age range 9-40 weeks, male 81, female 79) without external anomalies and pathologies were studied. Fetuses were divided into four groups: I. (9-12 weeks), II. (13-25 weeks), III. (26-37 weeks) and IV. (term, 38-40 weeks). The topographic localization of stomach in abdomen was determined according to the quadrants defined by transverse and vertical planes passing from umbilicus. Width and height of stomach, the angle between transverse and vertical axes of stomach were measured and the types of stomach were determined regarding to this angle. it was found that the localization of stomach was often above the transverse axis which pass from umbilicus in the left and right hypochondriac region (%81), it was also seen that stomach cou1d be totally in the left hypochondriac region (%19). There were differences in the localization of stomach among the groups (p<0,001, x2:32.469).differences Among the parametric values there was a difference between the sexes only for the angle (p<0.05). This angle was similar in first and second groups, and decreased towards third and fourth groups (p<0,05). it was found that the angle of stomach decreased from 91 to 64 degrees during the fetal period. Wide angled stomach was often in I. and II. groups and narrow angled stomach was often in III. and term groups. We consider that the data acquired in our study may contribute to the eva1uation the development of stomach in intrauterine cases.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Tıp Fakültesi,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Fetal dönemde mide gelişimi = The development of fetal stomach during the fetal period /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account