DSpace Repository

Büyük eklem artroplastilerinde düşük molekül ağırlıklı heparin (Dalteparin ve enoxaparin) ve standart heparin ile proflaksi sonrası derin ten trombozu insidansı /

Show simple item record

dc.creator Erdoğan, Tahsin. 18541 aut
dc.creator Aydoğan, Nevres Hürriyet. ths 18542
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Tıp Fakültesi. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı. 10710
dc.date 2005.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/uyari.html
dc.description Kalça ve diz protezi ameliyatı yapılan olgularda mortalite ve morbiditeyi etkileyen en önemli ve en yaygın komplikasyonlardan birisi tromboembolizmdir. Bu çalışmada 2004-2005 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Ortopedi Kliniğimizde 132 hastada uygulanan kalça ve diz artroplastilerinin düşük molekül ağırlıklı heparin (dalteparin ve enoxaparin) ve standart heparin ile proftaksi uygulanarak renkli doppler USG ile preop (üç gün içinde) ve postoperatif 12. günde Doppler Ultrason tarama testi ile derin ven trombozu insidansları araştırılmıştır. Çalışmaya alınan 132 hastanın 39 tanesine primer total diz protezi, 28 tanesine primer kalça protezi, 42 tanesine femur trokanter ve boyun kırığı nedeniyle hemiartroplasti, 10 tanesine revizyon diz protezi, 13 tanesine revizyon kalça protezi uygulandı. Hastalarda proftaksi için düşük molekül ağırlıklı heparin (dalteparin ve enoxaparin ) ve standart heparin kullanılmıştır. Tespit edilen DVT olgularının proftaksi gruplarına dağılımı ise; Dalteparin kullanılan 58 hastanın 6'sinda, enoxaparin kullanılan 54 hastanın 7'sinde ve standart heparin kullanılan 20 hastanın 4'ünde DVT tespit edildi. Proftaktik ilaçlar arasında intraoperatif ve postoperatif ve toplam kan kayıpları değerleri karsılaştırıldığında standart heparin grubu hastalarda istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu.(p<0.05) DMAH'ler trombositopeni ve kanama riskinin azlığı ve kolay kullanılabilirliği nedeniyle proftakside tercih edilmelidir. Ancak literatürdeki proftaksi almayan çalışmalara bakıldığında profilaksi kullanımının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Medikal proftaksi kadar ameliyat süresi, postop erken mobilizasyon ve erken rehabilitasyon, varis çorabı gibi mekanik proftaksilerde DVT'nin önlenmesi açısından önemlidir.
dc.description Thromboembolism is one of the most common complications affecting mortality and morbidity in patients who have undergone hip and knee prosthesis operations. In this study, we have investigated the ultrasonography method preoperatively and 12 days after the operation incidenceof deep vein thrombosis by using colored Doppler in 132 patients who have undergone hip and knee arthroplasty operation and given low molecular weight (Dalteparine and Enoxoparine) andstandartdized heparin prophilaxy treatment in orthopedics department of Suleyman Demirel University School of Medicine. Of 132 patients, primary total knee prosthesis, primary hip prosthesis, hemiarthroplasty for femur trochanter and collum fracture, revisional knee prosthesis and revisional hip prosthesis were applied to 39, 28, 42, 10 and 13 patients, respectively. Low molecular weight (Dalteparine and Enoxoparine) and standart heparin types were used in patients for prophilaxy. DVT was diagnosed 6 of 58 patients, 7 of 54 patients and 4 of 20 patiens who were given Dalteparine, Enoxoparine and standardized heparin, respectively. When intaoperative, post -operative and total blood loss rates compared by means of used prophilactic agents, it has been found a statistically significant difference in standart heparin given group (p < 0,05). Low molecular weight heparin types may be preffered as they have low hemarogic risc rates and ease of use. However, studies regarding non - prophylactic cases in the literature have emphasized the importance of prophylactic agent use. Also, some other mechanical prophilactic factors such asperation time, mobilization of the patients in early post - operational stage, early applied rehabilitaional care and varis socks are very crucial in avoiding from deep vein thrombosis.
dc.description Tez (Tıpta Uzmanlık) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 2005.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Kalça ve diz protezi ameliyatı yapılan olgularda mortalite ve morbiditeyi etkileyen en önemli ve en yaygın komplikasyonlardan birisi tromboembolizmdir. Bu çalışmada 2004-2005 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Ortopedi Kliniğimizde 132 hastada uygulanan kalça ve diz artroplastilerinin düşük molekül ağırlıklı heparin (dalteparin ve enoxaparin) ve standart heparin ile proftaksi uygulanarak renkli doppler USG ile preop (üç gün içinde) ve postoperatif 12. günde Doppler Ultrason tarama testi ile derin ven trombozu insidansları araştırılmıştır. Çalışmaya alınan 132 hastanın 39 tanesine primer total diz protezi, 28 tanesine primer kalça protezi, 42 tanesine femur trokanter ve boyun kırığı nedeniyle hemiartroplasti, 10 tanesine revizyon diz protezi, 13 tanesine revizyon kalça protezi uygulandı. Hastalarda proftaksi için düşük molekül ağırlıklı heparin (dalteparin ve enoxaparin ) ve standart heparin kullanılmıştır. Tespit edilen DVT olgularının proftaksi gruplarına dağılımı ise; Dalteparin kullanılan 58 hastanın 6'sinda, enoxaparin kullanılan 54 hastanın 7'sinde ve standart heparin kullanılan 20 hastanın 4'ünde DVT tespit edildi. Proftaktik ilaçlar arasında intraoperatif ve postoperatif ve toplam kan kayıpları değerleri karsılaştırıldığında standart heparin grubu hastalarda istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu.(p<0.05) DMAH'ler trombositopeni ve kanama riskinin azlığı ve kolay kullanılabilirliği nedeniyle proftakside tercih edilmelidir. Ancak literatürdeki proftaksi almayan çalışmalara bakıldığında profilaksi kullanımının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Medikal proftaksi kadar ameliyat süresi, postop erken mobilizasyon ve erken rehabilitasyon, varis çorabı gibi mekanik proftaksilerde DVT'nin önlenmesi açısından önemlidir.
dc.description Thromboembolism is one of the most common complications affecting mortality and morbidity in patients who have undergone hip and knee prosthesis operations. In this study, we have investigated the ultrasonography method preoperatively and 12 days after the operation incidenceof deep vein thrombosis by using colored Doppler in 132 patients who have undergone hip and knee arthroplasty operation and given low molecular weight (Dalteparine and Enoxoparine) andstandartdized heparin prophilaxy treatment in orthopedics department of Suleyman Demirel University School of Medicine. Of 132 patients, primary total knee prosthesis, primary hip prosthesis, hemiarthroplasty for femur trochanter and collum fracture, revisional knee prosthesis and revisional hip prosthesis were applied to 39, 28, 42, 10 and 13 patients, respectively. Low molecular weight (Dalteparine and Enoxoparine) and standart heparin types were used in patients for prophilaxy. DVT was diagnosed 6 of 58 patients, 7 of 54 patients and 4 of 20 patiens who were given Dalteparine, Enoxoparine and standardized heparin, respectively. When intaoperative, post -operative and total blood loss rates compared by means of used prophilactic agents, it has been found a statistically significant difference in standart heparin given group (p < 0,05). Low molecular weight heparin types may be preffered as they have low hemarogic risc rates and ease of use. However, studies regarding non - prophylactic cases in the literature have emphasized the importance of prophylactic agent use. Also, some other mechanical prophilactic factors such asperation time, mobilization of the patients in early post - operational stage, early applied rehabilitaional care and varis socks are very crucial in avoiding from deep vein thrombosis.
dc.language tur
dc.publisher Isparta: SDÜ Tıp Fakültesi,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Büyük eklem artroplastilerinde düşük molekül ağırlıklı heparin (Dalteparin ve enoxaparin) ve standart heparin ile proflaksi sonrası derin ten trombozu insidansı /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account