DSpace Repository

Kronik hemodiyaliz hastalarında raloksifen kullanımının serbest radikal formasyonu ve lipit profili üzerine etkisi = Effect of raloxifene administration on free radical formation and lipid profile in chronic hemodialysis patients /

Show simple item record

dc.creator Dursun Toros, Ümmühan 18532 author
dc.creator Kaya, Hakan. 11442 thesis advisor
dc.creator 10638 Süleyman Demirel Üniversitesi. Tıp Fakültesi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı. issuing body
dc.date 2005.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/uyari.html
dc.description Kronik böbrek yetmezliği; oksidatif stres ile sebep sonuç ilişkisi bilinmeyen klinik tablolardan birisidir. Son dönem KBY hastalarının kaçınılmaz tedavilerinden birisi olan hemodiyaliz de oksidatif stresi arttırıcı etki göstermektedir. Bu çalışmada hemodiyaliz hastalarında artmış olan oksidatif stres üzerine raloksifenin etkisi araştırıldı. Raloksifenin serum MDA ve NO düzeyini anlamlı oranda azalttığı saptan mistir. Sonuç olarak, postmenopozal dönemdeki hemodiyaliz hastalarında oksidatif stresin azaltılmasında selektif östrojen reseptör modülatörü raloksifen etkili görünmektedir. Bu konuda daha fazla vakayı içeren çalışmalara gereksinim vardır. Anahtar Kelimeler: Raloksifen, Hemodiyaliz, Serbest radikal.
dc.description The relationship between chronic renal failure (CRF) and oxidative stress is not well established. Hemodialysis is the main treatment option for end-stage CRF patients and is associated with increased oxidative stress. In our study ve evaluated the effects of raloxifene on priorly increased oxidative stress. We encountered significantly lowered MDA and NO levels with raloxifene administration. In conclusion, raloxifene acting as a selective estrogen receptor modulator seems to be effective in decreasing oxidative stress in postmenopausal hemodialysis patients. More studies with larger patient size should be encouraged regarding this topic. Keywords: raloxifene, hemodialysis, free radical.
dc.description Tez (Tıpta Uzmanlık) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2005.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Kronik böbrek yetmezliği; oksidatif stres ile sebep sonuç ilişkisi bilinmeyen klinik tablolardan birisidir. Son dönem KBY hastalarının kaçınılmaz tedavilerinden birisi olan hemodiyaliz de oksidatif stresi arttırıcı etki göstermektedir. Bu çalışmada hemodiyaliz hastalarında artmış olan oksidatif stres üzerine raloksifenin etkisi araştırıldı. Raloksifenin serum MDA ve NO düzeyini anlamlı oranda azalttığı saptan mistir. Sonuç olarak, postmenopozal dönemdeki hemodiyaliz hastalarında oksidatif stresin azaltılmasında selektif östrojen reseptör modülatörü raloksifen etkili görünmektedir. Bu konuda daha fazla vakayı içeren çalışmalara gereksinim vardır. Anahtar Kelimeler: Raloksifen, Hemodiyaliz, Serbest radikal.
dc.description The relationship between chronic renal failure (CRF) and oxidative stress is not well established. Hemodialysis is the main treatment option for end-stage CRF patients and is associated with increased oxidative stress. In our study ve evaluated the effects of raloxifene on priorly increased oxidative stress. We encountered significantly lowered MDA and NO levels with raloxifene administration. In conclusion, raloxifene acting as a selective estrogen receptor modulator seems to be effective in decreasing oxidative stress in postmenopausal hemodialysis patients. More studies with larger patient size should be encouraged regarding this topic. Keywords: raloxifene, hemodialysis, free radical.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Tıp Fakültesi,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Kronik hemodiyaliz hastalarında raloksifen kullanımının serbest radikal formasyonu ve lipit profili üzerine etkisi = Effect of raloxifene administration on free radical formation and lipid profile in chronic hemodialysis patients /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account