DSpace Repository

Mobil telefon kullanımına bağlı oluşan 900-1800 Mhz radyo frekans dalgalarının meydana getirdiği elektromanyetik alanın iliak kanat kemik mineral yoğunluğuna etkisi= The Effect of electromagnetic fields on bone mineral density of iliac bone produced by 900-1800 MHz radio frequency waves dependent on cellular phone usage /

Show simple item record

dc.creator Aksoy, Beşir Andaç. 18567 aut
dc.creator Aydoğan, Nevres Hürriyet. ths 18542
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Tıp Fakültesi. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı. 10710
dc.date 2006.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TT00265.pdf
dc.description Mobil telefon kullanımı getirdiği büyük avantajlar nedeni ile günümüzde dünya üzerinde hızla yayılmaktadır. Ancak mobil telefonların haberleşmek için kullandıkları yüksek radyo frekans dalgaları yapılan çalışmalarda gösterilmiştir ki insan sağlığı açısından olumsuz etkileri de beraberinde getirmiştir. Bu çalışmadaki amaç 900-1800 MHz radio frekans dalgalarının insan iskelet sisteminde kemik mineral yoğunluğu üzerine olan etkilerini araştırmaktır. Çalışma grubu olarak mobil telefonlarını sağ veya sol iliak kanat bölgesine uyan lokalizasyonda taşıyan 40 gönüllü katılımcı ve kontrol grubu olarak mobil telefon taşımayan 19 gönüllü katılımcı seçilmiştir. Çalışma grubu ve kontrol grubu da aynı yaş grubundan seçilmiştir. Çalışma grubunda aynı kişide mobil telefon taşınan ve taşınmayan taraf iliak kanat kemik mineral yoğunlukları DEXA yöntemi kullanılarak ölçülmüştür. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 11.0 istatistik programı kullanılarak karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak çalışma grubunda mobil telefon taşınan taraf iliak kanat kemik mineral yoğunluğu taşınmayan tarafa göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde düşük çıkmıştır (p<0.01). Kontrol grubunda ise bu değerler arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Bulunan sonuçlara göre yüksek radio frekans dalgaları kemik mineral yoğunluğu üzerine olumsuz etki yapmaktadır.
dc.description Cellular phone usage gets more widespread in today's world, as it brings important benefits to the people. However, in some studies it has been reported that cellular phones have some negative effects on human health, as high electromagnetic frequency radiation emittance occurs. The aim of this study is to investigate the effects of 900 - 1800 MHz radio frequencies on bone mineral density of human skeletal system. The study groups consisted of 40 volunteers who carry their cellular phone at right or left iliac bone sites and 19 controls who do not use any cellular phone. The mean age range was identical in both groups. In the study group, the bone mineral density was measured bilaterally via using the DEXA method. Statistical analysis of the current data was performed by using SPSS 11.0 for Windows software. As a result, we have concluded that the mean bone mineral density of the cellular phone side was significantly decreased, when compared with the other iliac side (p < 0.01). Whereas, there was no difference between the two sides of the iliac bone in the control group (p > 0.05). These evidence suggest that high radio frequency waves have negative effects on the bone mineral density.
dc.description Tez (Tıpta Uzmanlık) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 2006.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Mobil telefon kullanımı getirdiği büyük avantajlar nedeni ile günümüzde dünya üzerinde hızla yayılmaktadır. Ancak mobil telefonların haberleşmek için kullandıkları yüksek radyo frekans dalgaları yapılan çalışmalarda gösterilmiştir ki insan sağlığı açısından olumsuz etkileri de beraberinde getirmiştir. Bu çalışmadaki amaç 900-1800 MHz radio frekans dalgalarının insan iskelet sisteminde kemik mineral yoğunluğu üzerine olan etkilerini araştırmaktır. Çalışma grubu olarak mobil telefonlarını sağ veya sol iliak kanat bölgesine uyan lokalizasyonda taşıyan 40 gönüllü katılımcı ve kontrol grubu olarak mobil telefon taşımayan 19 gönüllü katılımcı seçilmiştir. Çalışma grubu ve kontrol grubu da aynı yaş grubundan seçilmiştir. Çalışma grubunda aynı kişide mobil telefon taşınan ve taşınmayan taraf iliak kanat kemik mineral yoğunlukları DEXA yöntemi kullanılarak ölçülmüştür. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 11.0 istatistik programı kullanılarak karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak çalışma grubunda mobil telefon taşınan taraf iliak kanat kemik mineral yoğunluğu taşınmayan tarafa göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde düşük çıkmıştır (p<0.01). Kontrol grubunda ise bu değerler arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Bulunan sonuçlara göre yüksek radio frekans dalgaları kemik mineral yoğunluğu üzerine olumsuz etki yapmaktadır.
dc.description Cellular phone usage gets more widespread in today's world, as it brings important benefits to the people. However, in some studies it has been reported that cellular phones have some negative effects on human health, as high electromagnetic frequency radiation emittance occurs. The aim of this study is to investigate the effects of 900 - 1800 MHz radio frequencies on bone mineral density of human skeletal system. The study groups consisted of 40 volunteers who carry their cellular phone at right or left iliac bone sites and 19 controls who do not use any cellular phone. The mean age range was identical in both groups. In the study group, the bone mineral density was measured bilaterally via using the DEXA method. Statistical analysis of the current data was performed by using SPSS 11.0 for Windows software. As a result, we have concluded that the mean bone mineral density of the cellular phone side was significantly decreased, when compared with the other iliac side (p < 0.01). Whereas, there was no difference between the two sides of the iliac bone in the control group (p > 0.05). These evidence suggest that high radio frequency waves have negative effects on the bone mineral density.
dc.language tur
dc.publisher Isparta: SDÜ Tıp Fakültesi,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Mobil telefon kullanımına bağlı oluşan 900-1800 Mhz radyo frekans dalgalarının meydana getirdiği elektromanyetik alanın iliak kanat kemik mineral yoğunluğuna etkisi= The Effect of electromagnetic fields on bone mineral density of iliac bone produced by 900-1800 MHz radio frequency waves dependent on cellular phone usage /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account