DSpace Repository

Teknoloji destekli matematik öğretiminin sınıf yönetiminin öğrenci özellikleri açısından etkililiği /

Show simple item record

dc.creator Erginbaş, Şenol. 15253 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Eğitim Teknolojileri Anabilim Dalı. issuing body 10152
dc.creator Koç, Mustafa, 1977- thesis advisor 12194
dc.date 2009.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF01286.pdf
dc.description Bu çalışmada ortaöğretim düzeyindeki teknoloji destekli ortamlarda matematik öğretiminin sınıf yönetiminin öğrenci özellikleri üzerindeki etkileri deneysel çalışma ile araştırılmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkeni teknoloji destekli ortamda matematik öğretimidir. Bağımlı değişkenleri ise sınıf yönetimini etkileyen öğrenci özelliklerinden matematik kaygı düzeyi, matematik ilgi düzeyi, öz-yeterlilik, görev yönelimlilik, istenmeyen öğrenci davranış düzeyi ve başarı olarak belirlenmiştir. Isparta merkezde seçilen bir özel okulda yirmişer kişilik 9. sınıf öğrencilerinden oluşan deney ve kontrol grubu oluşturulmuştur. Hafta sonlarında ikişer saat olmak üzere, deney grubuna teknoloji destekli öğretim, kontrol grubuna da geleneksel öğretim sekiz hafta süreyle verilmiştir. Deney grubuna akıllı tahta, projeksiyon cihazı, bilgisayar ve görsel posterlerle desteklenmiş sınıfta; kontrol grubuna ise sadece geleneksel ders araç ve gereçleri (tahta, cetvel, ders kitabı, ÖSS hazırlık testleri vb.) ile düzenlenmiş sınıfta öğretim verilmiştir. Her iki gruba da araştırmada kullanılan bağımlı değişkenleri ölçmek amacıyla hazırlanmış olan anket ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. Grup içi ve gruplar arası test sonuçlarını karşılaştırmak amacıyla bağımlı ve bağımsız t-testi analizleri yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri ve matematiğe karşı olan ilgilerinde deney grubu lehine anlamlı düzeyde farklılıklar bulunmuştur. Öz-yeterlik, görev yönelimlilik, istenmeyen davranış düzeyi ve başarı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Anahtar Kelimeler: Teknoloji Destekli Öğretim, Ortaöğretim Matematik Öğretimi, Öğrenci Özellikleri, Sınıf Yönetimi.
dc.description This quasi-experimental study investigated the potential effects of technology-supported high school mathematics instruction on classroom management in terms of student characteristics. The independent variable was mathematics instruction in a technology-supported learning environment while dependent ones were student attributes influencing on classroom management including the level of math anxiety, the level of math interest, self-efficacy, task orientation, the level of student misbehavior, and math achievement. The study took place in a special high school located in the city of Isparta. The sample consisted of an experiment and a control group with 20 ninth grade high school students in each group. The control group was given math instruction in a traditional classroom while the experiment group was in the technology-supported classroom equipped with a smart board, a projection, computers and visual posters. The experiment lasted for eight weekends with two hours of instruction each. A questionnaire was developed to measure the variables and administered to both groups as a pre-test and a post-test. Dependent and independent sample t-tests were calculated to compare student responses within and between groups respectively. According to the results from the data analysis, significant differences were found in the level of math anxiety and the level of math interest in favor of experiment group. On the other hand, no significant effects were found on self-efficacy, task orientation, the level of student misbehavior and math achievement. Key Words: Technology Supported Insrtuction, High school Mathematics Education, Student Characteristics, Classroom Management.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Teknolojileri Anabilim Dalı, 2009.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu çalışmada ortaöğretim düzeyindeki teknoloji destekli ortamlarda matematik öğretiminin sınıf yönetiminin öğrenci özellikleri üzerindeki etkileri deneysel çalışma ile araştırılmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkeni teknoloji destekli ortamda matematik öğretimidir. Bağımlı değişkenleri ise sınıf yönetimini etkileyen öğrenci özelliklerinden matematik kaygı düzeyi, matematik ilgi düzeyi, öz-yeterlilik, görev yönelimlilik, istenmeyen öğrenci davranış düzeyi ve başarı olarak belirlenmiştir. Isparta merkezde seçilen bir özel okulda yirmişer kişilik 9. sınıf öğrencilerinden oluşan deney ve kontrol grubu oluşturulmuştur. Hafta sonlarında ikişer saat olmak üzere, deney grubuna teknoloji destekli öğretim, kontrol grubuna da geleneksel öğretim sekiz hafta süreyle verilmiştir. Deney grubuna akıllı tahta, projeksiyon cihazı, bilgisayar ve görsel posterlerle desteklenmiş sınıfta; kontrol grubuna ise sadece geleneksel ders araç ve gereçleri (tahta, cetvel, ders kitabı, ÖSS hazırlık testleri vb.) ile düzenlenmiş sınıfta öğretim verilmiştir. Her iki gruba da araştırmada kullanılan bağımlı değişkenleri ölçmek amacıyla hazırlanmış olan anket ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. Grup içi ve gruplar arası test sonuçlarını karşılaştırmak amacıyla bağımlı ve bağımsız t-testi analizleri yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri ve matematiğe karşı olan ilgilerinde deney grubu lehine anlamlı düzeyde farklılıklar bulunmuştur. Öz-yeterlik, görev yönelimlilik, istenmeyen davranış düzeyi ve başarı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Anahtar Kelimeler: Teknoloji Destekli Öğretim, Ortaöğretim Matematik Öğretimi, Öğrenci Özellikleri, Sınıf Yönetimi.
dc.description This quasi-experimental study investigated the potential effects of technology-supported high school mathematics instruction on classroom management in terms of student characteristics. The independent variable was mathematics instruction in a technology-supported learning environment while dependent ones were student attributes influencing on classroom management including the level of math anxiety, the level of math interest, self-efficacy, task orientation, the level of student misbehavior, and math achievement. The study took place in a special high school located in the city of Isparta. The sample consisted of an experiment and a control group with 20 ninth grade high school students in each group. The control group was given math instruction in a traditional classroom while the experiment group was in the technology-supported classroom equipped with a smart board, a projection, computers and visual posters. The experiment lasted for eight weekends with two hours of instruction each. A questionnaire was developed to measure the variables and administered to both groups as a pre-test and a post-test. Dependent and independent sample t-tests were calculated to compare student responses within and between groups respectively. According to the results from the data analysis, significant differences were found in the level of math anxiety and the level of math interest in favor of experiment group. On the other hand, no significant effects were found on self-efficacy, task orientation, the level of student misbehavior and math achievement. Key Words: Technology Supported Insrtuction, High school Mathematics Education, Student Characteristics, Classroom Management.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Teknoloji destekli matematik öğretiminin sınıf yönetiminin öğrenci özellikleri açısından etkililiği /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account