DSpace Repository

Isparta yöresi korunan doğal alanlarında ekoturizm talep ve eğilimlerinin belirlenmesi /

Show simple item record

dc.creator Nayir, Ozan. 15289 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. issuing body 12154
dc.creator Gül, Atila, 1964- thesis advisor 10134
dc.date 2009.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF01316.pdf
dc.description Ekoturizm, doğal ve kültürel kaynaklara değer verme bağlamında, sürdürülebilir turizmin en önemli alt bileşenidir. Ülkemizde önemli bir olgu olarak karşımıza çıkan ekoturizm, özellikle Isparta yöresinin sahip olduğu doğal ve kültürel değerler açısından önemli bir konuma sahiptir. Ancak bu potansiyel istenilen düzeyde ve nitelikte değerlendirilememektedir. Bu çalışmada ekoturizm kavramının; kapsamı ve içeriğinin detaylı olarak ortaya konulması, Isparta yöresinin korunan doğal alanlarında gerçekleştirilen ekoturizm etkinliklerinin mevcut durumunun analiz edilmesi ve ekoturizme yönelik talepler, öncelikler ve eğilimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, Isparta yöresinin ekoturizm potansiyelinin belirlenmesi amacıyla SWOT analizi ve sıralama tekniğinden yararlanılmıştır. 10 uzmana anket yöntemi ile mevcut durum analizi ve öncelikleri belirlenmiştir. Ayrıca Isparta yöresinin 4 farklı korunan doğal alanda basit örnekleme yöntemi ile her bir alan için 50 ziyaretçi seçilmiş ve 50 uzman deneğe anket çalışması ile talep ve eğilimler belirlenmiştir. Anket sonuçlar SPSS ve Excel ortamında değerlendirilmiştir. Sonuçta, ekoturizm kavramı kaynaklar çerçevesinde tartışılmış ve Isparta yöresinin ekoturizm açısından mevcut durum analizi, talep ve eğilimler dikkate alınarak geleceğe yönelik öngörüler ve öneriler getirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Isparta, Korunan Doğal Alanlar, SWOT.
dc.description Ecotourism is one of the important segments of sustainable tourism for protection of natural and cultural values. Ecotourism has a rich potential for characteristics of natural and cultural of Isparta region as Turkey is the important a concept. But this potential is not evaluated to in desired quality and level. This study aimed to discuss concept and frame of ecotourism in theoretical, the analysis of current situation, and determine of demands and tendencies of visitors and experts in natural protect areas in Isparta for ecotourism. Methodology were used to experts (n:10) for analysis of current situation by SWOT and arrange priority combination and for demands and tendencies of visitors (n:200) and experts (n:50) by questionnaire. The data were evaluated in SPSS and EXCEL. In finally it was discussed to concept and frame of ecotourism and analysed and suggested to current situation, demands and tendencies about ecotourism activities in Isparta. Key Words: Ecotourism, Isparta, Protected Area, SWOT.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 2009.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Ekoturizm, doğal ve kültürel kaynaklara değer verme bağlamında, sürdürülebilir turizmin en önemli alt bileşenidir. Ülkemizde önemli bir olgu olarak karşımıza çıkan ekoturizm, özellikle Isparta yöresinin sahip olduğu doğal ve kültürel değerler açısından önemli bir konuma sahiptir. Ancak bu potansiyel istenilen düzeyde ve nitelikte değerlendirilememektedir. Bu çalışmada ekoturizm kavramının; kapsamı ve içeriğinin detaylı olarak ortaya konulması, Isparta yöresinin korunan doğal alanlarında gerçekleştirilen ekoturizm etkinliklerinin mevcut durumunun analiz edilmesi ve ekoturizme yönelik talepler, öncelikler ve eğilimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, Isparta yöresinin ekoturizm potansiyelinin belirlenmesi amacıyla SWOT analizi ve sıralama tekniğinden yararlanılmıştır. 10 uzmana anket yöntemi ile mevcut durum analizi ve öncelikleri belirlenmiştir. Ayrıca Isparta yöresinin 4 farklı korunan doğal alanda basit örnekleme yöntemi ile her bir alan için 50 ziyaretçi seçilmiş ve 50 uzman deneğe anket çalışması ile talep ve eğilimler belirlenmiştir. Anket sonuçlar SPSS ve Excel ortamında değerlendirilmiştir. Sonuçta, ekoturizm kavramı kaynaklar çerçevesinde tartışılmış ve Isparta yöresinin ekoturizm açısından mevcut durum analizi, talep ve eğilimler dikkate alınarak geleceğe yönelik öngörüler ve öneriler getirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Isparta, Korunan Doğal Alanlar, SWOT.
dc.description Ecotourism is one of the important segments of sustainable tourism for protection of natural and cultural values. Ecotourism has a rich potential for characteristics of natural and cultural of Isparta region as Turkey is the important a concept. But this potential is not evaluated to in desired quality and level. This study aimed to discuss concept and frame of ecotourism in theoretical, the analysis of current situation, and determine of demands and tendencies of visitors and experts in natural protect areas in Isparta for ecotourism. Methodology were used to experts (n:10) for analysis of current situation by SWOT and arrange priority combination and for demands and tendencies of visitors (n:200) and experts (n:50) by questionnaire. The data were evaluated in SPSS and EXCEL. In finally it was discussed to concept and frame of ecotourism and analysed and suggested to current situation, demands and tendencies about ecotourism activities in Isparta. Key Words: Ecotourism, Isparta, Protected Area, SWOT.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Isparta yöresi korunan doğal alanlarında ekoturizm talep ve eğilimlerinin belirlenmesi /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account