DSpace Repository

Taban arazi üzerindeki değişik toprak profillerinin oluşumu, sınıflandırılması ve özellikleri /

Show simple item record

dc.creator Ormancı, İsmail Fatih, 1978- 14335 author
dc.creator Akgül, Mesut, 1963- 10212 thesis advisor
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Toprak Anabilim Dalı. 10147 issuing body
dc.date 2007.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF01037.pdf
dc.description Bu çalışmanın amaçları, taban pozisyonunda, bazı morfolojik özellikler bakımından farklı toprak bireylerinin özelliklerini tanımlamak, oluşum koşulları ve toprak özellikleri arasındaki ilişkileri yorumlamak ve toprakları sınıflandırmaktır. Araştırmaya konu olan Kumacık Ovası, Batı Akdeniz bölgesinde Isparta ilinin 15 km kuzeyinde yer almaktadır. Temel özellikler bakımından anlamlı farklılıklar gösteren komşu birimler üzerinde açılan 6 toprak profil çukuru tanımlanarak horizon esasına göre 30 adet bozulmuş ve bozulmamış toprak örneği alınmış mekanik analiz, tane yoğunluğu, kütle yoğunluğu, tarla kapasitesi, porozite, pH, kireç, organik madde, katyon değişim kapasitesi, değişebilir katyonlar, elektriksel iletkenlik, serbest demir oksitler ve elverişli fosfor analizleri yapılmıştır. Toprak profilleri toprak taksonomisine göre yapılan sınıflandırmada 1. ve 2. profiller Typic Hydraquent alt grubu, 3. ve 5. profiller Typic Xerofluvent alt grubu, 4. profil Vertic Haploxerept alt grubu ve 6. profil Vertic Haploxeroll alt grubu olarak sınıflandırılmıştır. Aynı profiller FAO/UNESCO sınıflandırma sistemine göre 1. ve 2. profiller Calcaric Gleysol grubu, 3. ve 5. profiller Calcaric Fluvisol grubu, 4. profil Vertic Cambisol grubu ve 6. profil Mollic Fluvisol grubu olarak sınıflandırılmıştır. ANAHTAR KELİMELER: Toprak oluşumu, toprak profili, toprak sınıflama.
dc.description The objectives of this study, carried out on baseland, were description and classification of soils, interpretation of relationships among soil profile characteristics, soil environment and forming factors and processes. The Kumacık plain is situated in Western Mediterrian Region and 15 km north of Isparta province. In this study, the planned analysis were made to soils on 30 disturbed and undisturbed soil samples taken from defined horisons of six soil profiles dug on soil individuals which have significant morphological differences. Profile description, particle size disturbation analysis, spesific gravity, bulk density, field capacity, porosity, pH, lime content, cation Exchange capacity, exchangable cations, electrical conductivity, free Fe2O3 and available phosporus values were used in differntiating of soils. Soil profiles were classified according to soil taxonomy as fallows; First and 2 th. profiles as Typic Hydraquent sub group, 3 th. and 5 th. profiles as Typic Xerofluvent sub group, 4 th. profile as Vertic Haploxerept sub group and 6 th. profile as Vertic Haploxeroll sub group. These profiles were classified according to FAO/UNESCO system as follows; First and 2 th. profiles as Calcaric Gleysol group, 3 th. and 5 th. profiles as Calcaric Fluvisol group, 4 th. profile as Vertic Cambisol and 6 th. profile as Mollic Fluvisol group. KEYWORDS: Soil formation, soil profile, soil classification.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı, 2007.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu çalışmanın amaçları, taban pozisyonunda, bazı morfolojik özellikler bakımından farklı toprak bireylerinin özelliklerini tanımlamak, oluşum koşulları ve toprak özellikleri arasındaki ilişkileri yorumlamak ve toprakları sınıflandırmaktır. Araştırmaya konu olan Kumacık Ovası, Batı Akdeniz bölgesinde Isparta ilinin 15 km kuzeyinde yer almaktadır. Temel özellikler bakımından anlamlı farklılıklar gösteren komşu birimler üzerinde açılan 6 toprak profil çukuru tanımlanarak horizon esasına göre 30 adet bozulmuş ve bozulmamış toprak örneği alınmış mekanik analiz, tane yoğunluğu, kütle yoğunluğu, tarla kapasitesi, porozite, pH, kireç, organik madde, katyon değişim kapasitesi, değişebilir katyonlar, elektriksel iletkenlik, serbest demir oksitler ve elverişli fosfor analizleri yapılmıştır. Toprak profilleri toprak taksonomisine göre yapılan sınıflandırmada 1. ve 2. profiller Typic Hydraquent alt grubu, 3. ve 5. profiller Typic Xerofluvent alt grubu, 4. profil Vertic Haploxerept alt grubu ve 6. profil Vertic Haploxeroll alt grubu olarak sınıflandırılmıştır. Aynı profiller FAO/UNESCO sınıflandırma sistemine göre 1. ve 2. profiller Calcaric Gleysol grubu, 3. ve 5. profiller Calcaric Fluvisol grubu, 4. profil Vertic Cambisol grubu ve 6. profil Mollic Fluvisol grubu olarak sınıflandırılmıştır. ANAHTAR KELİMELER: Toprak oluşumu, toprak profili, toprak sınıflama.
dc.description The objectives of this study, carried out on baseland, were description and classification of soils, interpretation of relationships among soil profile characteristics, soil environment and forming factors and processes. The Kumacık plain is situated in Western Mediterrian Region and 15 km north of Isparta province. In this study, the planned analysis were made to soils on 30 disturbed and undisturbed soil samples taken from defined horisons of six soil profiles dug on soil individuals which have significant morphological differences. Profile description, particle size disturbation analysis, spesific gravity, bulk density, field capacity, porosity, pH, lime content, cation Exchange capacity, exchangable cations, electrical conductivity, free Fe2O3 and available phosporus values were used in differntiating of soils. Soil profiles were classified according to soil taxonomy as fallows; First and 2 th. profiles as Typic Hydraquent sub group, 3 th. and 5 th. profiles as Typic Xerofluvent sub group, 4 th. profile as Vertic Haploxerept sub group and 6 th. profile as Vertic Haploxeroll sub group. These profiles were classified according to FAO/UNESCO system as follows; First and 2 th. profiles as Calcaric Gleysol group, 3 th. and 5 th. profiles as Calcaric Fluvisol group, 4 th. profile as Vertic Cambisol and 6 th. profile as Mollic Fluvisol group. KEYWORDS: Soil formation, soil profile, soil classification.
dc.language tur
dc.publisher Isparta: SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Taban arazi üzerindeki değişik toprak profillerinin oluşumu, sınıflandırılması ve özellikleri /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account