DSpace Repository

Yarışlı Gölü ornitofaunası /

Show simple item record

dc.creator Dut, Erdem. 9097
dc.creator Tabur, Mehmet Ali, 1968- 9098
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Biyoloji Anabilim Dalı. 9099
dc.date 2007.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF01066.pdf
dc.description Bu çalışmada, Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı Gölü'nün ornitofaunası incelenmiştir. Temmuz 2006-Haziran 2007 yıllarında gerçekleştirilen bu çalışmada 13 takımın 35 familyasına ait 97 tür ve 1 alttür gözlenmiştir. Takımlara göre türler ve alttürün sayısal dağılımı; Ciconiiformes 5, Phoenicopteriformes 1, Anseriformes 11, Falconiformes 8, Galliformes 2, Gruiformes 3, Charadriiformes 12, Columbiformes 3, Strigiformes 1, Apodiformes 2, Coraciiformes 3, Piciformes 1, Passeriformes 46 tür olarak belirlenmiştir. Araştırma sahasındaki türlerin; 32'sinin yerli, 21'nin kış göçmeni, 32'sinin yaz göçmeni, 12 türün transit göçer ve 1 alttürün de yerli olduğu belirlenmiştir. Gözlenen türlerin; 3'ü A. 1.2, 13'ü A.2, 16'sı A.3, 22'si A.4, 3'ü B.2, 3'ü B.3 statüsünde yer almaktadır. 37 tür ve 1 alttür ise tehlike altında değildir. Araştırma sahasında en baskın takım Passeriformes iken Galliformes, Strigiformes, Piciformes takımlarının baskınlığı en az bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Yarışlı Gölü, Kuşlar, Ornitofauna, Biyoçeşitlilik
dc.description The study was carried out to determine the ornithofauna of Lake Yarışlı, district of Yarışlı, Burdur Province. During the study period, from July 2006 to June 2007, a total of 97 species and 1 subspecies belonging to 35 families of 13 orders were observed. Among the orders distribution of species were as follows; 5 in Ciconiiformes, 1 in Phoenicopteriformes, 11 in Anseriformes, 8 in Falconiformes, 2 in Galliformes, 3 in Gruiformes, 12 in Charadriiformes, 3 in Columbiformes, 1 in Strigiformes, 2 in Apodiformes, 3 in Coraciiformes, 1 in Piciformes and 46 in Passeriformes. In the study area, 33 of the observed species and subspecies were determined to be residents, while 21 were winter visitors, 32 were summer visitors and 12 were passage migrants. Among all, 3 were categorized as A.1.2, 13 as A.2, 16 as A.3, 22 as A.4, 3 as B.2 and 3 as B.3 species. 37 species and 1 subspecies had no protection status. Galliformes, Strigiformes and Piciformes were less dominant in the study area, while Passeriformes were found to be the most dominant ordo. Key Words: Lake Yarışlı, Birds, Biodiversity, Avifauna.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, 2007.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu çalışmada, Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı Gölü'nün ornitofaunası incelenmiştir. Temmuz 2006-Haziran 2007 yıllarında gerçekleştirilen bu çalışmada 13 takımın 35 familyasına ait 97 tür ve 1 alttür gözlenmiştir. Takımlara göre türler ve alttürün sayısal dağılımı; Ciconiiformes 5, Phoenicopteriformes 1, Anseriformes 11, Falconiformes 8, Galliformes 2, Gruiformes 3, Charadriiformes 12, Columbiformes 3, Strigiformes 1, Apodiformes 2, Coraciiformes 3, Piciformes 1, Passeriformes 46 tür olarak belirlenmiştir. Araştırma sahasındaki türlerin; 32'sinin yerli, 21'nin kış göçmeni, 32'sinin yaz göçmeni, 12 türün transit göçer ve 1 alttürün de yerli olduğu belirlenmiştir. Gözlenen türlerin; 3'ü A. 1.2, 13'ü A.2, 16'sı A.3, 22'si A.4, 3'ü B.2, 3'ü B.3 statüsünde yer almaktadır. 37 tür ve 1 alttür ise tehlike altında değildir. Araştırma sahasında en baskın takım Passeriformes iken Galliformes, Strigiformes, Piciformes takımlarının baskınlığı en az bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Yarışlı Gölü, Kuşlar, Ornitofauna, Biyoçeşitlilik
dc.description The study was carried out to determine the ornithofauna of Lake Yarışlı, district of Yarışlı, Burdur Province. During the study period, from July 2006 to June 2007, a total of 97 species and 1 subspecies belonging to 35 families of 13 orders were observed. Among the orders distribution of species were as follows; 5 in Ciconiiformes, 1 in Phoenicopteriformes, 11 in Anseriformes, 8 in Falconiformes, 2 in Galliformes, 3 in Gruiformes, 12 in Charadriiformes, 3 in Columbiformes, 1 in Strigiformes, 2 in Apodiformes, 3 in Coraciiformes, 1 in Piciformes and 46 in Passeriformes. In the study area, 33 of the observed species and subspecies were determined to be residents, while 21 were winter visitors, 32 were summer visitors and 12 were passage migrants. Among all, 3 were categorized as A.1.2, 13 as A.2, 16 as A.3, 22 as A.4, 3 as B.2 and 3 as B.3 species. 37 species and 1 subspecies had no protection status. Galliformes, Strigiformes and Piciformes were less dominant in the study area, while Passeriformes were found to be the most dominant ordo. Key Words: Lake Yarışlı, Birds, Biodiversity, Avifauna.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Yarışlı Gölü ornitofaunası /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account