DSpace Repository

Peristaltik hareket sağlayan tıbbi tekstil materyallerinin geliştirilmesi ve bilgisayarlı kontrolü /

Show simple item record

dc.creator 32170 Güney, Sertaç, 1979- author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı. issuing body 10210
dc.creator Koyun, Arif, 1967- thesis advisor 21283
dc.date 2009.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF01417.pdf
dc.description Bu tez çalışmasında öncelikle nitinol telin ısı karsısındaki mekanik davranışı, deneylerle gözlemlendi. Farklı incelikteki nitinol tellerin, sabit gerilim altındaki akım ve direnç değerleri grafikle verilerek sonuçlar karsılaştırıldı. Peristaltik hareket sağlamak için nitinol teller kullanılarak bir model geliştirildi. Tekstil materyali olarak pamuklu örgü kumaş kullanıldı. Teller, tekstil materyaline ilmek yapılarak dahil edildi. Tellerin, kas gibi belli aralıklarla kasılıp gevşemesini sağlamak amacıyla bir kontrol devresi oluşturuldu. Hazırlanan devrede mikroçip kullanıldı. Bir bilgisayar yazılımı hazırlanarak mikroçip vasıtasıyla devrenin zamanlama kontrolü yapıldı. Tellere birer saniye aralıklarla akım verilecek şekilde hazırlanan program mikroçipe yüklendi. Sabit gerilim altında devre çıkısındaki dirençleri değiştirerek tellere farklı akımlar verildi. Uygulanan akım tellerin ısınmasını sağladı. Isınmadan dolayı teller kısaldı ve örgü kumaşta dalgalanma seklinde büzülme oluştu. Sonuçlar nitinol alaşımın, düz kas gibi mekanik davranış gösterebildiğini ve bir tekstil materyali içerisine kolaylıkla dahil edilebileceğini ortaya koydu. Hazırlanan model, nitinol alaşımının bir tekstil materyali içerisinde kullanılarak bilgisayar kontrolü ile peristaltik hareket sağlanabileceğini gösterdi. Anahtar Kelimeler: peristaltik, peristalsi, peristaltik hareket, nitinol.
dc.description In this thesis, firstly mechanical behaviours of nitinol wires under heat were observed with experiments.The current and resistance results of nitinol wires within different thinnesses under constant voltage were tested on power stabilizer and compared with graphics. A model was designed using nitinol wires to make a peristaltic motion. A knitted cotton fabric was used as a textile material. The nitinol wires were included into the textile material by looping. A control unit was prepared to make the wires contract and relax periodically like a muscle. A microcip was used in this control unit. The timing control of this model was made by this microcip. A computer software was installed in this microcip to apply a current on wires successively in every one second. Under constant voltage, different currents were applied on wires by changing resistances placed in output of model. The current heated the wires. Because of the heating on wires, they were contracted and so the knitted fabric was shrinked in waving form. The results showed that Nitinol alloy could show mechanical behaviours like smooth muscle and could be included into a textile material easily. The model showed that a peristaltic motion can be imitated using nitinol alloy in a textile material with computerized control. Key Words: peristaltic, peristalsis, peristaltic motion, nitinol.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, 2009.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu tez çalışmasında öncelikle nitinol telin ısı karsısındaki mekanik davranışı, deneylerle gözlemlendi. Farklı incelikteki nitinol tellerin, sabit gerilim altındaki akım ve direnç değerleri grafikle verilerek sonuçlar karsılaştırıldı. Peristaltik hareket sağlamak için nitinol teller kullanılarak bir model geliştirildi. Tekstil materyali olarak pamuklu örgü kumaş kullanıldı. Teller, tekstil materyaline ilmek yapılarak dahil edildi. Tellerin, kas gibi belli aralıklarla kasılıp gevşemesini sağlamak amacıyla bir kontrol devresi oluşturuldu. Hazırlanan devrede mikroçip kullanıldı. Bir bilgisayar yazılımı hazırlanarak mikroçip vasıtasıyla devrenin zamanlama kontrolü yapıldı. Tellere birer saniye aralıklarla akım verilecek şekilde hazırlanan program mikroçipe yüklendi. Sabit gerilim altında devre çıkısındaki dirençleri değiştirerek tellere farklı akımlar verildi. Uygulanan akım tellerin ısınmasını sağladı. Isınmadan dolayı teller kısaldı ve örgü kumaşta dalgalanma seklinde büzülme oluştu. Sonuçlar nitinol alaşımın, düz kas gibi mekanik davranış gösterebildiğini ve bir tekstil materyali içerisine kolaylıkla dahil edilebileceğini ortaya koydu. Hazırlanan model, nitinol alaşımının bir tekstil materyali içerisinde kullanılarak bilgisayar kontrolü ile peristaltik hareket sağlanabileceğini gösterdi. Anahtar Kelimeler: peristaltik, peristalsi, peristaltik hareket, nitinol.
dc.description In this thesis, firstly mechanical behaviours of nitinol wires under heat were observed with experiments.The current and resistance results of nitinol wires within different thinnesses under constant voltage were tested on power stabilizer and compared with graphics. A model was designed using nitinol wires to make a peristaltic motion. A knitted cotton fabric was used as a textile material. The nitinol wires were included into the textile material by looping. A control unit was prepared to make the wires contract and relax periodically like a muscle. A microcip was used in this control unit. The timing control of this model was made by this microcip. A computer software was installed in this microcip to apply a current on wires successively in every one second. Under constant voltage, different currents were applied on wires by changing resistances placed in output of model. The current heated the wires. Because of the heating on wires, they were contracted and so the knitted fabric was shrinked in waving form. The results showed that Nitinol alloy could show mechanical behaviours like smooth muscle and could be included into a textile material easily. The model showed that a peristaltic motion can be imitated using nitinol alloy in a textile material with computerized control. Key Words: peristaltic, peristalsis, peristaltic motion, nitinol.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Peristaltik hareket sağlayan tıbbi tekstil materyallerinin geliştirilmesi ve bilgisayarlı kontrolü /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account