DSpace Repository

Farklı muhafaza koşulları ve süresinin karanfil çeliklerinin köklenmesi üzerine etkileri = Effects of different storage conditions and durations on the rooting of carnation cuttings /

Show simple item record

dc.creator Bulut, Mine, 1983- 12152 author
dc.creator Kazaz, Soner, 1973- thesis advisor 12153
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. 12154 issuing body
dc.date 2011.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF01594.pdf
dc.description Bu araştırmada, 4 karanfil çeşidinin (Turbo, Baltico, Berry ve Smart) köklenmesi üzerine farklı muhafaza koşulları ve süresinin etkileri araştırılmıştır. Çeliklerin bir kısmı doğrudan köklendirme ortamına (torf ve perlitin hacimsel olarak 1:1 oranında karışımı) dikilirken (kontrol), diğer kısmı 0-1oC. de farklı ambalaj materyalleri [(polietilen film (PE) ve modifiye atmosfer poşetler (MAP)] içerisinde 21 gün, 42 gün ve 63 gün muhafaza edildikten sonra köklendirme ortamına dikilmişlerdir. Çeşit ve depolama süresinin köklenme oranı üzerine etkisinin istatistiksel olarak önemli (p<0.01) olduğu belirlenmiştir. Çeşitler arasında köklenme oranları ..87- 99. 72, depolama süreleri arasında ..43-99.72 arasında değişmiştir. Depolanmayan çeliklerde (..72), PE (..40) ve MAP (..75).a göre daha yüksek köklenme oranı elde edilmiştir. En uzun kökler depolanmayan (6.41 cm) ve 21 gün depolanan (6.26 cm) çeliklerde belirlenirken, en kısa kökler (4.92 cm) 42 gün depolanan çeliklerde belirlenmiştir. Çeşitler arasında kök uzunlukları 5.48-5.99 cm arasında değişmiştir. MAP.daki köklerin (5.56 cm) PE (5.21 cm).den daha uzun olduğu saptanmıştır. En fazla kök sayısı 20.43 adet/çelik ile depolanmayan çeliklerde, en düşük kök sayısı ise 14.45 adet/çelik ile 63 gün depolanan çeliklerde belirlenmiştir. En yüksek kök kalitesi (3.78 puan) depolanmayan çeliklerde elde edilmiş, depolama süresi arttıkça kök kalitesi önemli derecede azalmıştır. Anahtar Kelimeler: Karanfil, çelik, depolama süresi, köklenme oranı, modifiye atmosfer poşet.
dc.description In this study, the effects of different storage conditions and durations on the rooting of four carnation cultivars (Turbo, Baltico, Berry and Smart) were investigated. Some of the cuttings were planted directly into the rooting media (peat-perlite mixture 1:1, v/v), whereas the rest were planted into the rooting media after they had been stored at 0-1oC in different packaging materials [(polyethylene film (PE) and modified atmosphere packages (MAP)] for 21, 42 and 63 days. The effect of cultivars and storage periods on rooting percentage was found statistically significant (p<0.01). Rooting percentages ranged from 97.87% to 99.72% among cultivars and from 98.43% to 99.72% among storage periods. A higher rooting percentage was obtained in nonstored cuttings (99.72%) as compared to PE (98.40%) and MAP (98.75%). The longest roots were determined in the nonstored cuttings (6.41 cm) and in the cuttings stored for 21 days (6.26 cm), whereas the shortest roots (4.92 cm) were determined in the cuttings stored for 42 days. Among the cultivars, root lengths ranged from 5.48 to 5.99 cm. The roots in MAP (5.56 cm) were found to be longer than those in PE (5.21 cm). The highest root number (20.43 per cutting) was recorded in the nonstored cuttings, while the lowest root number (14.45 per cutting) was determined in the cuttings stored for 63 days. The highest root quality (3.78 scores) was obtained from the nonstored cuttings, and root quality significantly decreased with increasing storage period. Key Words: Carnation, cutting, storage period, rooting percentage, modified atmosphere package.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 2011.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu araştırmada, 4 karanfil çeşidinin (Turbo, Baltico, Berry ve Smart) köklenmesi üzerine farklı muhafaza koşulları ve süresinin etkileri araştırılmıştır. Çeliklerin bir kısmı doğrudan köklendirme ortamına (torf ve perlitin hacimsel olarak 1:1 oranında karışımı) dikilirken (kontrol), diğer kısmı 0-1oC. de farklı ambalaj materyalleri [(polietilen film (PE) ve modifiye atmosfer poşetler (MAP)] içerisinde 21 gün, 42 gün ve 63 gün muhafaza edildikten sonra köklendirme ortamına dikilmişlerdir. Çeşit ve depolama süresinin köklenme oranı üzerine etkisinin istatistiksel olarak önemli (p<0.01) olduğu belirlenmiştir. Çeşitler arasında köklenme oranları ..87- 99. 72, depolama süreleri arasında ..43-99.72 arasında değişmiştir. Depolanmayan çeliklerde (..72), PE (..40) ve MAP (..75).a göre daha yüksek köklenme oranı elde edilmiştir. En uzun kökler depolanmayan (6.41 cm) ve 21 gün depolanan (6.26 cm) çeliklerde belirlenirken, en kısa kökler (4.92 cm) 42 gün depolanan çeliklerde belirlenmiştir. Çeşitler arasında kök uzunlukları 5.48-5.99 cm arasında değişmiştir. MAP.daki köklerin (5.56 cm) PE (5.21 cm).den daha uzun olduğu saptanmıştır. En fazla kök sayısı 20.43 adet/çelik ile depolanmayan çeliklerde, en düşük kök sayısı ise 14.45 adet/çelik ile 63 gün depolanan çeliklerde belirlenmiştir. En yüksek kök kalitesi (3.78 puan) depolanmayan çeliklerde elde edilmiş, depolama süresi arttıkça kök kalitesi önemli derecede azalmıştır. Anahtar Kelimeler: Karanfil, çelik, depolama süresi, köklenme oranı, modifiye atmosfer poşet.
dc.description In this study, the effects of different storage conditions and durations on the rooting of four carnation cultivars (Turbo, Baltico, Berry and Smart) were investigated. Some of the cuttings were planted directly into the rooting media (peat-perlite mixture 1:1, v/v), whereas the rest were planted into the rooting media after they had been stored at 0-1oC in different packaging materials [(polyethylene film (PE) and modified atmosphere packages (MAP)] for 21, 42 and 63 days. The effect of cultivars and storage periods on rooting percentage was found statistically significant (p<0.01). Rooting percentages ranged from 97.87% to 99.72% among cultivars and from 98.43% to 99.72% among storage periods. A higher rooting percentage was obtained in nonstored cuttings (99.72%) as compared to PE (98.40%) and MAP (98.75%). The longest roots were determined in the nonstored cuttings (6.41 cm) and in the cuttings stored for 21 days (6.26 cm), whereas the shortest roots (4.92 cm) were determined in the cuttings stored for 42 days. Among the cultivars, root lengths ranged from 5.48 to 5.99 cm. The roots in MAP (5.56 cm) were found to be longer than those in PE (5.21 cm). The highest root number (20.43 per cutting) was recorded in the nonstored cuttings, while the lowest root number (14.45 per cutting) was determined in the cuttings stored for 63 days. The highest root quality (3.78 scores) was obtained from the nonstored cuttings, and root quality significantly decreased with increasing storage period. Key Words: Carnation, cutting, storage period, rooting percentage, modified atmosphere package.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Farklı muhafaza koşulları ve süresinin karanfil çeliklerinin köklenmesi üzerine etkileri = Effects of different storage conditions and durations on the rooting of carnation cuttings /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account