DSpace Repository

Silindirli elektro lif çekim yöntemi ile poliüretan nano lif üretimi = Polyurethane nano fiber production by roller electrospinning method /

Show simple item record

dc.creator Cengiz Çallıoğlu, Funda, 1978- 12157 author
dc.creator Jirsak, Oldrich 33183 thesis advisor
dc.creator Dayık, Mehmet, 1970- 12158 thesis advisor
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı. issuing body 10210
dc.date 2011.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF01609.pdf
dc.description Çalışmanın amacı, silindirli elektro lif çekim yöntemi (Nanospider) ile poliüretan nano lif esaslı yüzeylerin üretiminin gerçekleştirilerek, çözelti özellikleri ile lif çekimi proses parametreleri ve ürün özellikleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir.Birinci bölümde, poliüretan polimer çözeltilerin elektrik (iletkenlik, dielektrik ve akım), yüzey gerilimi ve reolojik (viskozite, kompleks modül), özellikleri belirlenmiştir. İkinci bölümde, elektrostatik kuvvet ile nano lif çekiminin temel prensibini oluşturan Taylor koni yapısının oluşum safhalarıyüksek hızlı kamera ile zamana bağlı olarakgörüntülenerek analiz edilmiştir. Üçüncü bölümde, optimum proses parametreleri sağlanarak poliüretan çözeltilerinden silindirli elektro lif çekim yöntemi ile nano lif esaslı yüzeyler elde edilmiş ve daha sonra bu yüzeyler kullanılarak lif çekim performansı (g/dk/m) değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca proses esnasında dijital kamera kullanılarak,her bir çözelti için silindir yüzeyinde oluşan Taylor koniler görüntülenmiştir. Daha sonra bu görüntüler analiz edilerek birim alandaki Taylor koni sayıları ve her bir Taylor koniye ait lif çekim performansı değerleri belirlenmiştir. Çalışmanın son bölümündetaramalı elektron mikroskobu kullanılarak nano lif esaslı yüzeylerin görüntüleri elde edilmiş ve Lucia 32G görüntü analiz programı ile lif çapı, çap üniformitesi ve lif olmayan alan gibi morfolojik özellikler belirlenmiştir. Tez kapsamında yapılan tüm ölçümve analizlerden elde edilen sonuçların özellikle kışlık ve sportif giysiler için yarı geçirgen membranlar ve gaz-sıvı malzemeler için kullanılan filtrelerin geliştirilmesinde, atık su temizliği ve doku mühendisliğinde poliüretan nano lif ile kaplanmış iplik üretiminde faydalı olacağı düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler: Poliüretan, polimer çözelti, TEAB, DMF, TKE, elektro lif çekim yöntemi, nano lif.
dc.description The aim of the study is production of polyurethane nano fiber based surfaces using roller electrospinning (Nanospider) method and determining the relationships between solution properties, fiber spinning process parameters and final-product properties. Inthe first part, electric (conductivity, dielectric and current), surface tension and rheological (viscosity, complex modulus) properties of the polyurethane polymer solutions were determined. In the second part, thephases of Taylor cone formation depending on time, which is the basic principle of nano fiber spinning with electrostatic force was recorded using high-speed camera and images were analyzed. In the third part, nano fiber based surfaces providing optimum process parameters were obtained by using roller electrospinning method from polyurethane solutions and then spinning performance (g/min/m) values were calculated from these surfaces. Moreover Taylor cones occured on the roller surface for each solution during spinning process by digital camera were recorded. Then these images were analyzed and the number of Taylor cones per unit area andspinning performance values for each Taylorcones were calculated. In the last part of the study, morphological properties such asfiber diameter, diameter uniformity and non-fibrous area of the structure were determined from images of nano fiber based surfaces obtained by scanning electron microscope with Lucia 32G image analyse program. It.sthought that, results from measurement and analyses obtained within this thesis will be useful to develope semipermeable membranes for winter and sportive clothing, filtersfor gas and liquid media and production of yarn covered polyurethane nano fibers for waste water cleaning and tissue engineering.Key Words: Polyurethane, polymer solution, TEAB, DMF, TCE, electrospinning, nanofiber.
dc.description Tez (Doktora) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, 2011.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Çalışmanın amacı, silindirli elektro lif çekim yöntemi (Nanospider) ile poliüretan nano lif esaslı yüzeylerin üretiminin gerçekleştirilerek, çözelti özellikleri ile lif çekimi proses parametreleri ve ürün özellikleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir.Birinci bölümde, poliüretan polimer çözeltilerin elektrik (iletkenlik, dielektrik ve akım), yüzey gerilimi ve reolojik (viskozite, kompleks modül), özellikleri belirlenmiştir. İkinci bölümde, elektrostatik kuvvet ile nano lif çekiminin temel prensibini oluşturan Taylor koni yapısının oluşum safhalarıyüksek hızlı kamera ile zamana bağlı olarakgörüntülenerek analiz edilmiştir. Üçüncü bölümde, optimum proses parametreleri sağlanarak poliüretan çözeltilerinden silindirli elektro lif çekim yöntemi ile nano lif esaslı yüzeyler elde edilmiş ve daha sonra bu yüzeyler kullanılarak lif çekim performansı (g/dk/m) değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca proses esnasında dijital kamera kullanılarak,her bir çözelti için silindir yüzeyinde oluşan Taylor koniler görüntülenmiştir. Daha sonra bu görüntüler analiz edilerek birim alandaki Taylor koni sayıları ve her bir Taylor koniye ait lif çekim performansı değerleri belirlenmiştir. Çalışmanın son bölümündetaramalı elektron mikroskobu kullanılarak nano lif esaslı yüzeylerin görüntüleri elde edilmiş ve Lucia 32G görüntü analiz programı ile lif çapı, çap üniformitesi ve lif olmayan alan gibi morfolojik özellikler belirlenmiştir. Tez kapsamında yapılan tüm ölçümve analizlerden elde edilen sonuçların özellikle kışlık ve sportif giysiler için yarı geçirgen membranlar ve gaz-sıvı malzemeler için kullanılan filtrelerin geliştirilmesinde, atık su temizliği ve doku mühendisliğinde poliüretan nano lif ile kaplanmış iplik üretiminde faydalı olacağı düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler: Poliüretan, polimer çözelti, TEAB, DMF, TKE, elektro lif çekim yöntemi, nano lif.
dc.description The aim of the study is production of polyurethane nano fiber based surfaces using roller electrospinning (Nanospider) method and determining the relationships between solution properties, fiber spinning process parameters and final-product properties. Inthe first part, electric (conductivity, dielectric and current), surface tension and rheological (viscosity, complex modulus) properties of the polyurethane polymer solutions were determined. In the second part, thephases of Taylor cone formation depending on time, which is the basic principle of nano fiber spinning with electrostatic force was recorded using high-speed camera and images were analyzed. In the third part, nano fiber based surfaces providing optimum process parameters were obtained by using roller electrospinning method from polyurethane solutions and then spinning performance (g/min/m) values were calculated from these surfaces. Moreover Taylor cones occured on the roller surface for each solution during spinning process by digital camera were recorded. Then these images were analyzed and the number of Taylor cones per unit area andspinning performance values for each Taylorcones were calculated. In the last part of the study, morphological properties such asfiber diameter, diameter uniformity and non-fibrous area of the structure were determined from images of nano fiber based surfaces obtained by scanning electron microscope with Lucia 32G image analyse program. It.sthought that, results from measurement and analyses obtained within this thesis will be useful to develope semipermeable membranes for winter and sportive clothing, filtersfor gas and liquid media and production of yarn covered polyurethane nano fibers for waste water cleaning and tissue engineering.Key Words: Polyurethane, polymer solution, TEAB, DMF, TCE, electrospinning, nanofiber.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Silindirli elektro lif çekim yöntemi ile poliüretan nano lif üretimi = Polyurethane nano fiber production by roller electrospinning method /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account