DSpace Repository

Hicaznar (punica granatum l.) nar çeşidinde gibberellik asit, bor ve kalsiyum uygulamalarının verim ve kalite üzerine etkileri = Effects of the gibberellic acid, boron and calcium applications on punica granatum type upon the yield and the quality /

Show simple item record

dc.creator 24607 Aydın Çoşgun, Figen, 1981- author
dc.creator 24608 Polat, Mehmet, 1973- thesis advisor
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. 9096 issuing body
dc.date 2011.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF01849.pdf
dc.description Bu çalışma, Hicaznar nar çeşidinde gibberellik asit, bor ve kalsiyum uygulamalarının verim ve kalite üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla, 2010 yılında Antalya ilinde kapama hicaznar nar bahçesinde, tam çiçeklenme ve tam çiçeklenmeden 30 gün sonra olmak üzere iki ayrı zamanda, farklı dozlarda uygulamalar yapılmıştır. Araştırmanın yapıldığı Hicaznar nar bahçesinde, her bir ağaç bir tekerrür olarak kabul edilmiş olup, çalışma üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Uygulanan dozlar 20, 40, 60 ppm gibberellik asit, 100, 200, 300 ppm borik asit ve 0.02, 0.03, 0.04 ppm kalsiyumdur. Fenolojik gözlemler 12 ay boyunca yapılmıştır. Araştırmada, Hicaznar nar ağaçlarında çiçek sayımları, meyve tutumu yapılıp, derimle birlikte hasat edilen meyve sayısı, çatlama oranı ve verim değerleri belirlenmiştir. Pomolojik analizler ve meyve suyundaki bazı kriterler incelenmiş, toplam fenolik madde miktarındaki değişimler de bu araştırmada belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, yapılan uygulamaların verimde ve çatlamada bir değişimin bulunmadığı tespit edilmiştir. Araştırmada, bor uygulamalarının meyve kabuğunu incelttiğini, gibberellik asit uygulamalarının da ise meyve tutumunu arttırdığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca araştırmada, kalsiyum uygulamalarında toplam fenolik madde miktarının da artış gösterdiği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Hicaznar Nar (Punica Granatum L.cv.), Gibberellik Asit, Kalsiyum, Bor, Verim, Kalite
dc.description This study is carried out to determine the effects of gibberellic acid, boron and calcium applications on Punica Granatum type of pomegranete through the different doses applications at two different times that are full flowering and 30 days after that in Punica Granatum garden in Antalya in 2010. In Punica Granatum garden in which the study is conducted, each tree is thought as a replication and the study is carried out as three replications. Applied doses are 20, 40, 60 ppm gibberellic acid, 100, 200, 300 ppm boric acid and 0.02, 0.03, 0.04 ppm, calcium. Phenological observations are made during 12 months. In this study, flower census and fruit set are made and the number of harvested fruit, cracking rate and the yield values are determined with the harvest. Pomological analyses and some criteria in fruit are examined, the changes in total amount of phenolic material are determined in this study. According to research results, it is determined that there is no change in yield and cracking. In this study, ıt ensues that boron applications pierce the fruit peel and the gibberillic acid applications increase the fruit set. Besides in study, it is determined that the total phenolic material amount increase in calcium applications. Keywords: Hicaz Pomegranate (Punica Granatum L.cv.), Gibberellic Acid, Calcium, Boron, Yield, Quality.
dc.description Tez (Yüksek Lisans)- Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 2011.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu çalışma, Hicaznar nar çeşidinde gibberellik asit, bor ve kalsiyum uygulamalarının verim ve kalite üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla, 2010 yılında Antalya ilinde kapama hicaznar nar bahçesinde, tam çiçeklenme ve tam çiçeklenmeden 30 gün sonra olmak üzere iki ayrı zamanda, farklı dozlarda uygulamalar yapılmıştır. Araştırmanın yapıldığı Hicaznar nar bahçesinde, her bir ağaç bir tekerrür olarak kabul edilmiş olup, çalışma üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Uygulanan dozlar 20, 40, 60 ppm gibberellik asit, 100, 200, 300 ppm borik asit ve 0.02, 0.03, 0.04 ppm kalsiyumdur. Fenolojik gözlemler 12 ay boyunca yapılmıştır. Araştırmada, Hicaznar nar ağaçlarında çiçek sayımları, meyve tutumu yapılıp, derimle birlikte hasat edilen meyve sayısı, çatlama oranı ve verim değerleri belirlenmiştir. Pomolojik analizler ve meyve suyundaki bazı kriterler incelenmiş, toplam fenolik madde miktarındaki değişimler de bu araştırmada belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, yapılan uygulamaların verimde ve çatlamada bir değişimin bulunmadığı tespit edilmiştir. Araştırmada, bor uygulamalarının meyve kabuğunu incelttiğini, gibberellik asit uygulamalarının da ise meyve tutumunu arttırdığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca araştırmada, kalsiyum uygulamalarında toplam fenolik madde miktarının da artış gösterdiği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Hicaznar Nar (Punica Granatum L.cv.), Gibberellik Asit, Kalsiyum, Bor, Verim, Kalite
dc.description This study is carried out to determine the effects of gibberellic acid, boron and calcium applications on Punica Granatum type of pomegranete through the different doses applications at two different times that are full flowering and 30 days after that in Punica Granatum garden in Antalya in 2010. In Punica Granatum garden in which the study is conducted, each tree is thought as a replication and the study is carried out as three replications. Applied doses are 20, 40, 60 ppm gibberellic acid, 100, 200, 300 ppm boric acid and 0.02, 0.03, 0.04 ppm, calcium. Phenological observations are made during 12 months. In this study, flower census and fruit set are made and the number of harvested fruit, cracking rate and the yield values are determined with the harvest. Pomological analyses and some criteria in fruit are examined, the changes in total amount of phenolic material are determined in this study. According to research results, it is determined that there is no change in yield and cracking. In this study, ıt ensues that boron applications pierce the fruit peel and the gibberillic acid applications increase the fruit set. Besides in study, it is determined that the total phenolic material amount increase in calcium applications. Keywords: Hicaz Pomegranate (Punica Granatum L.cv.), Gibberellic Acid, Calcium, Boron, Yield, Quality.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Hicaznar (punica granatum l.) nar çeşidinde gibberellik asit, bor ve kalsiyum uygulamalarının verim ve kalite üzerine etkileri = Effects of the gibberellic acid, boron and calcium applications on punica granatum type upon the yield and the quality /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account