DSpace Repository

Sezgisel algoritmalar kullanarak kablosuz ağların optimizasyonu= Optimization of wireless network using heuristic algorithm /

Show simple item record

dc.creator Ersoy, Mevlüt, 1985- author 24644
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı. issuing body 24579
dc.creator Yiğit, Tuncay, 1974- thesis advisor 24604
dc.date 2011.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF01893.pdf
dc.description Bu tez çalışmasının amacı, Kablosuz Yerel Ağlarının kurulumlarında kullanılan deneme- yanılma yöntemlerinden uzaklaşarak daha verimli çalışan Kablosuz Yerel Alan Ağları kurabilmektir. Bu kapsamda mevcut Kablosuz Yerel Alan Ağlarının Optimize edilmesi ve yeni kurulacak Kablosuz Yerel Alan Ağlarının en verimli olacak şekilde kurulması sağlanmıştır. Mevcut Kablosuz Ağların iyileştirilmesi için Yapay Sinir Ağı Optimizasyonu kullanılmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu katında kurulmuş olan Kablosuz Yerel Alan Ağının optimizasyonu yapılmış ve % 22 oranında düzeltilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Yeni kurulacak bir Kablosuz Yerel Alan Ağın kurulumunda ise Genetik Algoritmalar kullanılmış ve mevcut kurulu Ağ ile karşılaştırılması yapılarak simülasyondan alınan sonuçlar karşılaştırılmış ve Genetik Algoritmalarla daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Genetik Algoritmalardan alınan sonuçlar Kablosuz Ağların en büyük sorunları olan yansıyan sinyaller ve kırılan sinyaller göz ardı edilerek işlem yapılmıştır. Bu durumu aşmak için Karınca Koloni Sistemi Optimizasyonu kullanılmış ancak genetik algoritmalardan alınan sonuçlardan farkı görülmemiştir. Bu tez çalışmasının sonunda yapay sinir ağları ile mevcut ağların optimizasyonu yapılmış ve yeni kurulacak ağlarda Genetik Algoritmalarla kurulmuştur. Bu çalışma ile bundan sonra kurulacak kablosuz ağlarda bu simülasyon programı kullanılabilecektir. Anahtar Kelimeler: Kablosuz Yerel Alan Ağlar, Sezgisel Algoritmalar, RF Sinyal Gücü, Yol kayıp Modelleri
dc.description The aim of this thesis, the trial-and-error methods used in installations in Wireless Local Area Networks running away from the more efficient. In this context, optimization of existing and newly formed Wireless Local Area Networks has been established to be the most efficient. Optimization of Artificial Neural Network used for the improvement of existing wireless networks. Suleyman Demirel University, School of Distance Education was established floor made of Wireless Local Area Network optimization and should be corrected by 22% has emerged. The new setup will be installed in a wireless local area network used in Genetic Algorithms and made comparison with the existing installed network simulation results were compared and the results have been more successful in Genetic Algorithms. Wireless Networks, genetic algorithms results from the reflected signals and that the biggest problems was the broken signals, ignoring transaction. Ant Colony System Optimization used to overcome this situation, but the difference was observed with the results of genetic algorithms. At the end of this thesis has been the artificial neural networks and optimization of existing networks to be established and new networks established Genetic Algorithms. In this study, then the simulation program can be used in wireless networks to be established. Anahtar Kelimeler: Wireless Local Area Network, Heuristic Algorithms, RF signal strenght, Path Loss Models.
dc.description Tez (Yüksek Lisans)- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, 2011.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu tez çalışmasının amacı, Kablosuz Yerel Ağlarının kurulumlarında kullanılan deneme- yanılma yöntemlerinden uzaklaşarak daha verimli çalışan Kablosuz Yerel Alan Ağları kurabilmektir. Bu kapsamda mevcut Kablosuz Yerel Alan Ağlarının Optimize edilmesi ve yeni kurulacak Kablosuz Yerel Alan Ağlarının en verimli olacak şekilde kurulması sağlanmıştır. Mevcut Kablosuz Ağların iyileştirilmesi için Yapay Sinir Ağı Optimizasyonu kullanılmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu katında kurulmuş olan Kablosuz Yerel Alan Ağının optimizasyonu yapılmış ve % 22 oranında düzeltilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Yeni kurulacak bir Kablosuz Yerel Alan Ağın kurulumunda ise Genetik Algoritmalar kullanılmış ve mevcut kurulu Ağ ile karşılaştırılması yapılarak simülasyondan alınan sonuçlar karşılaştırılmış ve Genetik Algoritmalarla daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Genetik Algoritmalardan alınan sonuçlar Kablosuz Ağların en büyük sorunları olan yansıyan sinyaller ve kırılan sinyaller göz ardı edilerek işlem yapılmıştır. Bu durumu aşmak için Karınca Koloni Sistemi Optimizasyonu kullanılmış ancak genetik algoritmalardan alınan sonuçlardan farkı görülmemiştir. Bu tez çalışmasının sonunda yapay sinir ağları ile mevcut ağların optimizasyonu yapılmış ve yeni kurulacak ağlarda Genetik Algoritmalarla kurulmuştur. Bu çalışma ile bundan sonra kurulacak kablosuz ağlarda bu simülasyon programı kullanılabilecektir. Anahtar Kelimeler: Kablosuz Yerel Alan Ağlar, Sezgisel Algoritmalar, RF Sinyal Gücü, Yol kayıp Modelleri
dc.description The aim of this thesis, the trial-and-error methods used in installations in Wireless Local Area Networks running away from the more efficient. In this context, optimization of existing and newly formed Wireless Local Area Networks has been established to be the most efficient. Optimization of Artificial Neural Network used for the improvement of existing wireless networks. Suleyman Demirel University, School of Distance Education was established floor made of Wireless Local Area Network optimization and should be corrected by 22% has emerged. The new setup will be installed in a wireless local area network used in Genetic Algorithms and made comparison with the existing installed network simulation results were compared and the results have been more successful in Genetic Algorithms. Wireless Networks, genetic algorithms results from the reflected signals and that the biggest problems was the broken signals, ignoring transaction. Ant Colony System Optimization used to overcome this situation, but the difference was observed with the results of genetic algorithms. At the end of this thesis has been the artificial neural networks and optimization of existing networks to be established and new networks established Genetic Algorithms. In this study, then the simulation program can be used in wireless networks to be established. Anahtar Kelimeler: Wireless Local Area Network, Heuristic Algorithms, RF signal strenght, Path Loss Models.
dc.language tur
dc.publisher
dc.publisher Isparta: SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Sezgisel algoritmalar kullanarak kablosuz ağların optimizasyonu= Optimization of wireless network using heuristic algorithm /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account