DSpace Repository

Sinirli ot (plantago lanceolata l.) bitkisinin çözücü özütlerinin antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi = Determination of antioxidant activity of solvent extracts of plantago lanceolata l. /

Show simple item record

dc.creator 4271 Koçak, Mehmet Sefa, 1981- author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Kimya Anabilim Dalı. issuing body 9868
dc.creator 4272 Calapoğlu, Mustafa, 1967- thesis advisor
dc.date 2012.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF01867.pdf
dc.description Bu çalışmada, Plantago lanceolata L. bitkisinin farklı çözücü (n-heksan, etil asetat, metanol ve su) özütleri hazırlandı ve bu özütlerin antioksidan aktiviteleri çalışıldı. Özütlerin antioksidan aktiviteleri .-karoten/linoleik asit, fosfomolibdenyum yöntem, serbest radikal (DPPH) giderim/süpürüm, indirgeme gücü ve şelatlama etkisinin içeren beş farklı test sistemiyle belirlendi. Çalışılan test sistemleri arasında n-heksan özütü .-karoten/linoleik asit sistemde etkili aktivite gösterdi. Diğer test sistemlerinde, genelde methanol ve etil asetat özütleri güçlü aktivite profile sergiledi. Özellikle, su özütünün standart antioksidan olan BHT.den daha yüksek indirgeme gücü kapasitesine sahip olduğu bulundu. Ayrıca özütlerin içerdiği toplam fenolik ve flavonoit bileşik miktarları da belirlendi. Etil asetat ve su özütünün fenolik bileşikçe zengin olduğu bulundu. Flavonit bileşik miktarı en yüksek olan özüt metanol olarak tespit edildi. Anahtar Kelimeler: Antioksidan aktivite, DPPH, Plantago lanceolata.
dc.description In this study, solvent extracts (n-hexane, ethyl acetate, methanol and water) were prepared from Plantago lanceolata L. and their antioxidant activities were evaluated. Antioxidant activities of the extracts were determined by five different test systems namely .-carotene/linoleic acid, phospomolibdenium method, 1,1.-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging, reducing power and chelating effect. n-hexane extract showed the highest antioxidant activity in .-carotene/linoleic acid system among the experiments examined. In the case of other test systems, in general, methanol and ethyl acetate extracts exhibited the strongest activity profiles. Especially, reducing power of water extract was found superior than those of synthetic antioxidant (BHT). As well as the antioxidant activities of the extracts, they were evaluated in terms of their total phenolic and flavonoid contents. Ethyl acetate and water extracts were found to be rich-in phenolics. However, flavonoids were determined in the highest level in methanol extract. Key Words: Antioxidant activity, DPPH, Plantago lanceolata.
dc.description Tez (Yüksek Lisans)- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, 2012.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu çalışmada, Plantago lanceolata L. bitkisinin farklı çözücü (n-heksan, etil asetat, metanol ve su) özütleri hazırlandı ve bu özütlerin antioksidan aktiviteleri çalışıldı. Özütlerin antioksidan aktiviteleri .-karoten/linoleik asit, fosfomolibdenyum yöntem, serbest radikal (DPPH) giderim/süpürüm, indirgeme gücü ve şelatlama etkisinin içeren beş farklı test sistemiyle belirlendi. Çalışılan test sistemleri arasında n-heksan özütü .-karoten/linoleik asit sistemde etkili aktivite gösterdi. Diğer test sistemlerinde, genelde methanol ve etil asetat özütleri güçlü aktivite profile sergiledi. Özellikle, su özütünün standart antioksidan olan BHT.den daha yüksek indirgeme gücü kapasitesine sahip olduğu bulundu. Ayrıca özütlerin içerdiği toplam fenolik ve flavonoit bileşik miktarları da belirlendi. Etil asetat ve su özütünün fenolik bileşikçe zengin olduğu bulundu. Flavonit bileşik miktarı en yüksek olan özüt metanol olarak tespit edildi. Anahtar Kelimeler: Antioksidan aktivite, DPPH, Plantago lanceolata.
dc.description In this study, solvent extracts (n-hexane, ethyl acetate, methanol and water) were prepared from Plantago lanceolata L. and their antioxidant activities were evaluated. Antioxidant activities of the extracts were determined by five different test systems namely .-carotene/linoleic acid, phospomolibdenium method, 1,1.-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging, reducing power and chelating effect. n-hexane extract showed the highest antioxidant activity in .-carotene/linoleic acid system among the experiments examined. In the case of other test systems, in general, methanol and ethyl acetate extracts exhibited the strongest activity profiles. Especially, reducing power of water extract was found superior than those of synthetic antioxidant (BHT). As well as the antioxidant activities of the extracts, they were evaluated in terms of their total phenolic and flavonoid contents. Ethyl acetate and water extracts were found to be rich-in phenolics. However, flavonoids were determined in the highest level in methanol extract. Key Words: Antioxidant activity, DPPH, Plantago lanceolata.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Sinirli ot (plantago lanceolata l.) bitkisinin çözücü özütlerinin antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi = Determination of antioxidant activity of solvent extracts of plantago lanceolata l. /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account