DSpace Repository

(A)(C, alfa) toplanabilme metodu için Tauber tipi teoremler = Tauberian theorems for (A)(C, alfa) summability methods /

Show simple item record

dc.creator Erdem, Yılmaz. 10114 author
dc.creator Çanak, İbrahim. 10116 thesis advisor
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Matematik Anabilim Dalı. issuing body 10117
dc.creator Paşaoğlu, Bilender, 1955- thesis advisor 10115
dc.date 2012.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF01868.pdf
dc.description Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde, kısaca toplanabilme metotları ve Tauber teorisinin tarihsel gelişiminden bahsedilmiştir. İkinci bölümde, tez kapsamında kullanılacak olan tanım ve gösterimler, klasik Tauber tipi teoremler ve Pati (2005) nin yapmış olduğu teoremler verilmiştir. Üçüncü bölümde,(A)(C, alfa) toplanabilme metodu için Pati(2005) nin vermiş olduğu teoremlerin bir geliştirilmesi olan Tauber tipi teoremler verilmiştir. Dördüncü bölümde, (A)(C,alfa) toplanabilme metodu için genelleştirilmiş bir Tauber tipi teorem ve gerekli lemmalar verilmiştir. Anahtar Kelimeler: (A)(C,alfa) toplanabilme metodu, (C, alfa) toplanabilme metodu, Abel toplanabilme metodu, Tauber tipi teoremler.
dc.description This thesis consists of four chapters. In the first chapter, historical development of classical Tauberian theory and summability theory are mentioned, shortly. In the second chapter, the definitions and notations, which are going to be used throughout the thesis, are given. Classical Tauberian theorems and the theorems in Pati (2005) are investigated. In the third chapter, Tauberian theorems, which are given in Pati (2005) for (A)(C, alfa) summability method, are generalized. In the fourth chapter, a generalized Tauberian type theorem and necessary lemmas for (A)(C, alfa) summability method are given. Keywords: (A)(C, alfa) summability method, (C, alfa) summability method, Abel summability method, Tauberian theorems.
dc.description Tez (Doktora)- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, 2012.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde, kısaca toplanabilme metotları ve Tauber teorisinin tarihsel gelişiminden bahsedilmiştir. İkinci bölümde, tez kapsamında kullanılacak olan tanım ve gösterimler, klasik Tauber tipi teoremler ve Pati (2005) nin yapmış olduğu teoremler verilmiştir. Üçüncü bölümde,(A)(C, alfa) toplanabilme metodu için Pati(2005) nin vermiş olduğu teoremlerin bir geliştirilmesi olan Tauber tipi teoremler verilmiştir. Dördüncü bölümde, (A)(C,alfa) toplanabilme metodu için genelleştirilmiş bir Tauber tipi teorem ve gerekli lemmalar verilmiştir. Anahtar Kelimeler: (A)(C,alfa) toplanabilme metodu, (C, alfa) toplanabilme metodu, Abel toplanabilme metodu, Tauber tipi teoremler.
dc.description This thesis consists of four chapters. In the first chapter, historical development of classical Tauberian theory and summability theory are mentioned, shortly. In the second chapter, the definitions and notations, which are going to be used throughout the thesis, are given. Classical Tauberian theorems and the theorems in Pati (2005) are investigated. In the third chapter, Tauberian theorems, which are given in Pati (2005) for (A)(C, alfa) summability method, are generalized. In the fourth chapter, a generalized Tauberian type theorem and necessary lemmas for (A)(C, alfa) summability method are given. Keywords: (A)(C, alfa) summability method, (C, alfa) summability method, Abel summability method, Tauberian theorems.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title (A)(C, alfa) toplanabilme metodu için Tauber tipi teoremler = Tauberian theorems for (A)(C, alfa) summability methods /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account