DSpace Repository

Marmara Bölgesi'nin kabuk yapısı ve hız dağılımının 3- boyutlu tomografi ile belirlenmesi = Determination of crustal structure and seismic velocity distribution by using 3-D tomography in Marmara Region /

Show simple item record

dc.creator Soyuer, Didem, 1987- 24664 author
dc.creator Şahan, Şakir. 24665 thesis advisor
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı. issuing body 12140
dc.date 2012.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF01922.pdf
dc.description Bu tez çalışmasında, Marmara Bölgesi.nin kabuk yapısı ve hız dağılımının üç boyutlu Poisson Tomografisi metodu ile incelenmiştir. Bu amaçla Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi tarafından işletilen deprem istasyonlarında kaydedilen depremlerin katalog ve bülten verileri kullanılmıştır. Bu istasyonlar 33 geniş bant ve 8 kısa periyotlu sismograflardan oluşmaktadır. İnceleme alanında 2007 ile 2010 yılları arasında oluşmuş 10640 adet depreme ait parametreler ve cisim dalgası varış zamanları kullanılmıştır. Çalışma bölgesinin kabuk yapısının ve hız dağılımının belirlenmesinde Zhao vd. (1992) tarafından geliştirilen Poisson tomografisi metodu kullanılmıştır. Hesaplamalarda TOMOG3D programından faydalanılmıştır. Hesaplanan Poisson oranı ve hız değerlerindeki hatayı en aza indirmek için ilk olarak HYPO71 programı kullanılarak bölgede oluşmuş depremlerin episantr tayini yeniden yapılmıştır. TOMOG3D programı ile Marmara Bölgesinde Poisson oranı, P ve S dalgası hız dağılımı belirlenmiştir. Sığ derinliklerde orta - yüksek hızlı zonların incelenen bölgenin büyük bir kısmında yer aldığı açıkça görülmektedir. Yüksek Poisson oranlı zonların varlığı kabuğun büyük bir kısmında 40 km derinliğe kadar görülmektedir. Aynı zamanda bölgede nerelerde deprem aktivitesinin nerelerde yoğun, nerelerde durağan bir yapıda olduğu ortaya çıkarılmıştır. Anahtar kelimeler: Kabuk yapısı, Marmara Bölgesi, P ve S dalga hızları, Sismik tomografi.
dc.description Tez (Yüksek Lisans)- Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı, 2012.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu tez çalışmasında, Marmara Bölgesi.nin kabuk yapısı ve hız dağılımının üç boyutlu Poisson Tomografisi metodu ile incelenmiştir. Bu amaçla Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi tarafından işletilen deprem istasyonlarında kaydedilen depremlerin katalog ve bülten verileri kullanılmıştır. Bu istasyonlar 33 geniş bant ve 8 kısa periyotlu sismograflardan oluşmaktadır. İnceleme alanında 2007 ile 2010 yılları arasında oluşmuş 10640 adet depreme ait parametreler ve cisim dalgası varış zamanları kullanılmıştır. Çalışma bölgesinin kabuk yapısının ve hız dağılımının belirlenmesinde Zhao vd. (1992) tarafından geliştirilen Poisson tomografisi metodu kullanılmıştır. Hesaplamalarda TOMOG3D programından faydalanılmıştır. Hesaplanan Poisson oranı ve hız değerlerindeki hatayı en aza indirmek için ilk olarak HYPO71 programı kullanılarak bölgede oluşmuş depremlerin episantr tayini yeniden yapılmıştır. TOMOG3D programı ile Marmara Bölgesinde Poisson oranı, P ve S dalgası hız dağılımı belirlenmiştir. Sığ derinliklerde orta - yüksek hızlı zonların incelenen bölgenin büyük bir kısmında yer aldığı açıkça görülmektedir. Yüksek Poisson oranlı zonların varlığı kabuğun büyük bir kısmında 40 km derinliğe kadar görülmektedir. Aynı zamanda bölgede nerelerde deprem aktivitesinin nerelerde yoğun, nerelerde durağan bir yapıda olduğu ortaya çıkarılmıştır. Anahtar kelimeler: Kabuk yapısı, Marmara Bölgesi, P ve S dalga hızları, Sismik tomografi.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Marmara Bölgesi'nin kabuk yapısı ve hız dağılımının 3- boyutlu tomografi ile belirlenmesi = Determination of crustal structure and seismic velocity distribution by using 3-D tomography in Marmara Region /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account