DSpace Repository

Hücresel otomata ve tabu arama algoritması ile mikroşerit yama anten tasarımı = Mikrostrip antenna design with tabu search algorithm and cellular automata /

Show simple item record

dc.creator Akman, Hatice, 1982- author 9122
dc.creator Cengiz, Yavuz, 1976- thesis advisor 9123
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı. issuing body 9124
dc.date 2012.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF01908.pdf
dc.description Mikroşerit yama antenler özellikle uzay araçları, uçaklar, radarlar, uydu haberleşmesi, güdümlü mermi gibi birçok askeri alanda kullanım alanlarına sahip olması ve baskı devre teknoloji ile üretilmesi gibi özeliklere de sahip olması antenlerin önemini artırmaktadır. Hücresel Otomata, ilk kez 1982 yılında Stephen Wolfram tarafından ortaya atılan basit kuralları olan ve birbirini etkileyen basamaklardan oluşan sisteme sahip bir geometri belirleme metodudur. Bu metoda göre siyah bir kutucuktan başlayarak bir çok sistemi modelleyebilen kurallar bütününe ulaşmak mümkündür. Bu kurallara bağlı olarak siyah bir kutucuk ve onun komşusu olan kutucuklara bakarak bir sonraki aşamada bu siyah kutucuğun alacağı yeni renk siyah veya beyaz olarak belirlenmektedir. Mikroşerit yama antenlerde, farklı yama şekli tasarımları ile, farklı geri dönüş kaybı değerleri elde edilebilir. Hücresel otomata kurallar bütünü ile çeşitli yama tasarımlarının geri dönüş kaybına etkisi bir doğrusal olmayan bir fonksiyondur ve bu fonksiyonların çözümü ancak sezgisel optimizasyon algoritmaları ile çözülebilir. Tabu arama algoritması bu problem için çok çeşitli hafıza yapısı ile çözümü bulmada uygun bir metottur. Anahtar Kelimeler: Hücresel Otomata, Tabu Arama Algoritması, Moment Metodu Mikroşerit Yama Antenler.
dc.description Microstrip patch antennas are especially used at military services such as, space vehicles, radars, satellite communication, guided missile, as it can be produced by the printed circuit technology, the importance of the microstrip patch antenna increases. Cellular automata is a geometry determinaton method which is combination of rules in a system, processed by steps. Every step of the system interacts each other. Cellular automata is invented first in 1982. According to Cellular automata, after the determination of the starting point with black, it is possible to reach the whole figure by the rules. According to rules and by deciding black box and the other neighbour boxes, the condition of the new box is found. Different patch geometries can get different return loss values at microstrip antennas. The effect of designing patch geometries with cellular otomata rules to the return loss is a non-lineer function and this function.s solution is can only be solved by evolutionary algorithms. Tabu seacrh algorithm is suitable for this problem as it has different memorial structure. Key Words: Cellular Automata, Tabu Search Algorithm, Moment Method, Microstrip Patch Antenna.
dc.description Tez (Yüksek Lisans)- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Haberleşme Anabilim Dalı, 2012.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Mikroşerit yama antenler özellikle uzay araçları, uçaklar, radarlar, uydu haberleşmesi, güdümlü mermi gibi birçok askeri alanda kullanım alanlarına sahip olması ve baskı devre teknoloji ile üretilmesi gibi özeliklere de sahip olması antenlerin önemini artırmaktadır. Hücresel Otomata, ilk kez 1982 yılında Stephen Wolfram tarafından ortaya atılan basit kuralları olan ve birbirini etkileyen basamaklardan oluşan sisteme sahip bir geometri belirleme metodudur. Bu metoda göre siyah bir kutucuktan başlayarak bir çok sistemi modelleyebilen kurallar bütününe ulaşmak mümkündür. Bu kurallara bağlı olarak siyah bir kutucuk ve onun komşusu olan kutucuklara bakarak bir sonraki aşamada bu siyah kutucuğun alacağı yeni renk siyah veya beyaz olarak belirlenmektedir. Mikroşerit yama antenlerde, farklı yama şekli tasarımları ile, farklı geri dönüş kaybı değerleri elde edilebilir. Hücresel otomata kurallar bütünü ile çeşitli yama tasarımlarının geri dönüş kaybına etkisi bir doğrusal olmayan bir fonksiyondur ve bu fonksiyonların çözümü ancak sezgisel optimizasyon algoritmaları ile çözülebilir. Tabu arama algoritması bu problem için çok çeşitli hafıza yapısı ile çözümü bulmada uygun bir metottur. Anahtar Kelimeler: Hücresel Otomata, Tabu Arama Algoritması, Moment Metodu Mikroşerit Yama Antenler.
dc.description Microstrip patch antennas are especially used at military services such as, space vehicles, radars, satellite communication, guided missile, as it can be produced by the printed circuit technology, the importance of the microstrip patch antenna increases. Cellular automata is a geometry determinaton method which is combination of rules in a system, processed by steps. Every step of the system interacts each other. Cellular automata is invented first in 1982. According to Cellular automata, after the determination of the starting point with black, it is possible to reach the whole figure by the rules. According to rules and by deciding black box and the other neighbour boxes, the condition of the new box is found. Different patch geometries can get different return loss values at microstrip antennas. The effect of designing patch geometries with cellular otomata rules to the return loss is a non-lineer function and this function.s solution is can only be solved by evolutionary algorithms. Tabu seacrh algorithm is suitable for this problem as it has different memorial structure. Key Words: Cellular Automata, Tabu Search Algorithm, Moment Method, Microstrip Patch Antenna.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Hücresel otomata ve tabu arama algoritması ile mikroşerit yama anten tasarımı = Mikrostrip antenna design with tabu search algorithm and cellular automata /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account