DSpace Repository

Akdeniz Bölgesi'nde yağışın alansal dağılımı = Spatial distribution of rainfall in the Mediterranean Region /

Show simple item record

dc.creator 24660 İlker, Ahmet, 1985- author
dc.creator 15312 Terzi, Özlem, 1977- thesis advisor
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Yapı Eğitimi Anabilim Dalı. issuing body 10219
dc.date 2012.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF01918.pdf
dc.description Yağışın alan üzerindeki dağılımını bilmek su kaynaklarını planlamak, kuraklık analizi yapmak ve tarımsal sulamanın yönetimi açısından son derece önemlidir. Akdeniz Bölgesi'nde yağışın alansal dağılımının incelendiği bu çalışmada, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile yağış dağılım haritaları oluşturulmuştur. Haritaların oluşturulması için gerekli yağış verileri Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü.nden (DMİ) temin edilmiştir. Yağış dağılım haritaları, Inverse Distance Weighted (IDW), Kriging ve Spline enterpolasyon yöntemleri ile oluşturulmuştur. Oluşturulan dağılım haritalarının uygunluğu, doğruluk analizleri determinasyon katsayısına (R2) ve karekök ortalama hata değerlerine göre yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda genel olarak IDW enterpolasyon yönteminin uygun sonuçlar verdiği belirlenmiştir. Ayrıca, Kriging yöntemi de bazı istasyonlarda IDW yönteminden daha yüksek R2 değerleri vermiştir. Akdeniz Bölgesi.nde yağışın alansal dağılımında IDW enterpolasyon yönteminin kullanılabilir olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Akdeniz Bölgesi, yağış, CBS, IDW, Kriging, Spline.
dc.description Spatial distribution of rainfall is important to know the terms of planning of water resources, drought analysis, and agricultural irrigation. In this study, spatial distribution of rainfall is obtained in the Mediterranean Region. The maps of rainfall distribution are generated in Geographic Information Systems (GIS). Rainfall data which is necessary for generated maps are obtained from Turkish Meteorological State Service. Rainfall distribution maps are generated by the Inverse Distance Weighted (IDW), Kriging and Spline interpolation methods. The reliability of the generated distribution maps is made with analysis of the accuracy including the determination coefficient (R2) and the root square mean error (RMSE) values. As a result of the analysis, IDW interpolation method gives reliable results. Also, Kriging interpolation method gives the better R2 values than IDW method in the some stations. It is determined that IDW interpolation method is usable in spatial distribution of rainfall in the Mediterranean RegionKeywords: Mediterranean Region, rainfall, GIS, IDW, Kriging, Spline
dc.description Tez (Yüksek Lisans)- Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, 2012.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Yağışın alan üzerindeki dağılımını bilmek su kaynaklarını planlamak, kuraklık analizi yapmak ve tarımsal sulamanın yönetimi açısından son derece önemlidir. Akdeniz Bölgesi'nde yağışın alansal dağılımının incelendiği bu çalışmada, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile yağış dağılım haritaları oluşturulmuştur. Haritaların oluşturulması için gerekli yağış verileri Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü.nden (DMİ) temin edilmiştir. Yağış dağılım haritaları, Inverse Distance Weighted (IDW), Kriging ve Spline enterpolasyon yöntemleri ile oluşturulmuştur. Oluşturulan dağılım haritalarının uygunluğu, doğruluk analizleri determinasyon katsayısına (R2) ve karekök ortalama hata değerlerine göre yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda genel olarak IDW enterpolasyon yönteminin uygun sonuçlar verdiği belirlenmiştir. Ayrıca, Kriging yöntemi de bazı istasyonlarda IDW yönteminden daha yüksek R2 değerleri vermiştir. Akdeniz Bölgesi.nde yağışın alansal dağılımında IDW enterpolasyon yönteminin kullanılabilir olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Akdeniz Bölgesi, yağış, CBS, IDW, Kriging, Spline.
dc.description Spatial distribution of rainfall is important to know the terms of planning of water resources, drought analysis, and agricultural irrigation. In this study, spatial distribution of rainfall is obtained in the Mediterranean Region. The maps of rainfall distribution are generated in Geographic Information Systems (GIS). Rainfall data which is necessary for generated maps are obtained from Turkish Meteorological State Service. Rainfall distribution maps are generated by the Inverse Distance Weighted (IDW), Kriging and Spline interpolation methods. The reliability of the generated distribution maps is made with analysis of the accuracy including the determination coefficient (R2) and the root square mean error (RMSE) values. As a result of the analysis, IDW interpolation method gives reliable results. Also, Kriging interpolation method gives the better R2 values than IDW method in the some stations. It is determined that IDW interpolation method is usable in spatial distribution of rainfall in the Mediterranean RegionKeywords: Mediterranean Region, rainfall, GIS, IDW, Kriging, Spline
dc.language tur
dc.publisher Isparta: SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Akdeniz Bölgesi'nde yağışın alansal dağılımı = Spatial distribution of rainfall in the Mediterranean Region /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account