DSpace Repository

Güneş pili ile çalışan bir soğutma sisteminin deneysel analizi = Experimental analysis of a cooling system powered by solar /

Show simple item record

dc.creator Cantürk, Şevket. 1981- 31331 author
dc.creator Selbaş, Şevket. 31332 thesis advisor
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Kimya Anabilim Dalı. issuing body 9868
dc.date 2012.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF02005.pdf
dc.description Günümüzde soğutmanın uygulama alanları oldukça geniştir. Soğutma uygulamalarında en çok kullanılan sistem ise kompresörlü soğutma sistemleridir. Kompresörlü soğutma sistemlerinde tüketilen enerjinin azaltılabilmesi veya farklı kaynaklardan elde edilebilmesi enerji darboğazında olan dünyamız için büyük bir öneme sahiptir.Bu çalışmada, büro tipi bir buzdolabı için çift eksen güneş izlemeli bir sistem dizayn edilmiştir. Sistem güneşi yatay eksende 3600 dikey eksende 900 izleyebilme özelliğine sahiptir. Böylece güneş ışınlarının güneş paneli yüzeyine 900’lik dik açı ile gelmesi sağlanarak, güneş pilinden maksimum verimde güç elde edilmiştir. Panel tarafından üretilen güç, buzdolabının harcadığı güç, akü güç bilançosundaki değişim, dış ortam sıcaklığı, buzdolabının iç ortam ve evaporatör sıcaklıklarındaki anlık değişimler ile buzdolabının performans katsayısındaki (COP) değişimler anlık olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgular grafikler halinde sunulmuştur. Sonuç olarak sistemin, soğutma ihtiyacının çok ve güneşlenme süresinin fazla olduğu yaz aylarında oldukça avantajlı ve kesintisiz olarak çalışabildiği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Soğutma, Güneş, Fotovoltaik Panel (PV).
dc.description Today, cooling has a vast field of applications. The most widely used system in the cooling applications is the cooling system with a compressor. Reducing the energy consumed by cooling systems with compressor or obtaining it from different sources has a great importance for our world which are in the middle of the energy crisis.In this study, a system of dual-axis solar monitoring was designed the office-type refrigerator system. Sun of the system has capablility of following 3600 in the horizontal axis and 900 in the vertical axis.Thus, providing the rays of sun to arrive at a right angle of 900 to the surface of solar panel, power at maximum efficiency was obtained from the solar cell. Power generated by the panel of the fridge, power consumption of the fridge , change in the balance sheet of the battery power, ambient temperature, instantaneous changes in ambient temperatures inside the refrigerator and the evaporator and changes in the performance coefficient of the refrigerator (COP) was determined as instantaneous changes. The results obtained are presented graphically. As a result, the system was determined to be very advantageous and to be able to operate continuously in the summer time at which there are many cooling requirements and the duration of sunshine is long. Keywords: Cooling, Sun, Photovoltaic Modal (PV)
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, 2012.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Günümüzde soğutmanın uygulama alanları oldukça geniştir. Soğutma uygulamalarında en çok kullanılan sistem ise kompresörlü soğutma sistemleridir. Kompresörlü soğutma sistemlerinde tüketilen enerjinin azaltılabilmesi veya farklı kaynaklardan elde edilebilmesi enerji darboğazında olan dünyamız için büyük bir öneme sahiptir.Bu çalışmada, büro tipi bir buzdolabı için çift eksen güneş izlemeli bir sistem dizayn edilmiştir. Sistem güneşi yatay eksende 3600 dikey eksende 900 izleyebilme özelliğine sahiptir. Böylece güneş ışınlarının güneş paneli yüzeyine 900’lik dik açı ile gelmesi sağlanarak, güneş pilinden maksimum verimde güç elde edilmiştir. Panel tarafından üretilen güç, buzdolabının harcadığı güç, akü güç bilançosundaki değişim, dış ortam sıcaklığı, buzdolabının iç ortam ve evaporatör sıcaklıklarındaki anlık değişimler ile buzdolabının performans katsayısındaki (COP) değişimler anlık olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgular grafikler halinde sunulmuştur. Sonuç olarak sistemin, soğutma ihtiyacının çok ve güneşlenme süresinin fazla olduğu yaz aylarında oldukça avantajlı ve kesintisiz olarak çalışabildiği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Soğutma, Güneş, Fotovoltaik Panel (PV).
dc.description Today, cooling has a vast field of applications. The most widely used system in the cooling applications is the cooling system with a compressor. Reducing the energy consumed by cooling systems with compressor or obtaining it from different sources has a great importance for our world which are in the middle of the energy crisis.In this study, a system of dual-axis solar monitoring was designed the office-type refrigerator system. Sun of the system has capablility of following 3600 in the horizontal axis and 900 in the vertical axis.Thus, providing the rays of sun to arrive at a right angle of 900 to the surface of solar panel, power at maximum efficiency was obtained from the solar cell. Power generated by the panel of the fridge, power consumption of the fridge , change in the balance sheet of the battery power, ambient temperature, instantaneous changes in ambient temperatures inside the refrigerator and the evaporator and changes in the performance coefficient of the refrigerator (COP) was determined as instantaneous changes. The results obtained are presented graphically. As a result, the system was determined to be very advantageous and to be able to operate continuously in the summer time at which there are many cooling requirements and the duration of sunshine is long. Keywords: Cooling, Sun, Photovoltaic Modal (PV)
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Güneş pili ile çalışan bir soğutma sisteminin deneysel analizi = Experimental analysis of a cooling system powered by solar /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account