DSpace Repository

Karaçam (pinus nigra ) kerestesinde eğilme özelliklerinin stres dalga yöntemiyle tahmini = Prediction of the bending properties of black pine using stress wave method /

Show simple item record

dc.creator Bülbül, Zübeyde. 33634 author
dc.creator Güntekin, Ergün, 1972- 10122 thesis advisor
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı. 10123 issuing body
dc.date 2012.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF02024.pdf
dc.description Bu çalışmada karaçam odununun eğilme özellikleri tahribatsız muayene yöntemlerinden olan stres-dalga yöntemiyle belirlenmiş ve statik test yöntemleri ile elde edilen eğilme özellikleri karşılaştırılarak aralarındaki ilişki araştırılmıştır. İlk olarak, farklı enine kesit ve uzunluklara sahip karaçam odunu örnekleri önce görünür yoğunluklarının hesaplanması için tartılmış ve hacimleri hesaplanmıştır. Daha sonra bir rutubet ölçer yardımıyla rutubet miktarları ölçülmüştür. Örneklerin yoğunluk, rutubet ve ebatları MTG Timber Grader cihazında kullanılarak dinamik elastikiyet modülleri ve doğal frekans değerleri belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan test örnekleri büyük ve küçük örnekler olmak üzere iki kısımda incelenerek test sonuçları arasındaki farklar karşılaştırılmıştır. Örnekler 3 nokta eğilme testine tabi tutularak elastikiyet modülü ve eğilme dirençleri hesaplanmıştır. Büyük örnekler için; yapılan ölçümlerde dinamik elastikiyet modülü ile statik elastikiyet modülü arasında yüksek bir regresyon katsayısı (0.74) olduğu görülmüştür. Dinamik elastikiyet modülü ile statik eğilme direnci arasındaki regresyon katsayısı (0.42) ve statik elastikiyet modülü ile statik eğilme direnci arasındaki regresyon katsayısı ise (0.53) olarak bulunmuştur. Ancak oluşturulan istatistiksel modellerde elde edilen regresyon katsayılarının çok düşük çıkmasından dolayı eğilme ve basma değerleri için sağlıklı tahmin yapmanın mümkün olmadığı görülmüştür. Karaçam odunun mekanik özellikleriyle alakalı parametrelerinin değerlendirilmesi tahribatsız test yöntemlerinden olan stres-dalga metodu ile yapılabilmektedir. Anahtar kelimeler: Karaçam (Pinus nigra A.), Eğilme Özellikleri, Tahribatsız Muayene, Stres-dalga yöntemi.
dc.description In this study; bending properties of Pinus nigra A. wood were measured using stress-wave method which is one of the non-destructive methods, bending properties measured by static testing methods were compared and correlation between them were tested. First, lumbers which were different in length and cross section were weighed and dimensions were measured. Then, moisture contents were obtained via moisture meter. By using the density, moisture, and dimensions of the samples in MTG Timber Grader device, dynamic modulus of elasticity and natural frequency values were determined. Samples subjected to three point bending test, bending strength and modulus of elasticity was calculated. For big samples; results showed that there is a high regression coefficient (0.74) between dynamic modulus of elasticity and static modulus of elasticity. Regression coefficient between dynamic modulus of elasticity and static bending strength was measured as (0.42) and regression coefficient between static modulus of elasticity and static bending strength was found as (0.53). However, the statistical models generated from the bending and compressive values of regression coefficients due to very low values, the release was not possible to predict healthy. It was concluded that mechanical properties of black pine wood lumber can be measured via stress-wave method which is one of the nondestructive testing methods. MTG Timber Grader can be used to determine bending properties if fast measurements are required. Keywords: (Pinus nigra A.) lumber, Bending Properties, Non-destructive evaluation, Stress-wave method.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, 2012.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu çalışmada karaçam odununun eğilme özellikleri tahribatsız muayene yöntemlerinden olan stres-dalga yöntemiyle belirlenmiş ve statik test yöntemleri ile elde edilen eğilme özellikleri karşılaştırılarak aralarındaki ilişki araştırılmıştır. İlk olarak, farklı enine kesit ve uzunluklara sahip karaçam odunu örnekleri önce görünür yoğunluklarının hesaplanması için tartılmış ve hacimleri hesaplanmıştır. Daha sonra bir rutubet ölçer yardımıyla rutubet miktarları ölçülmüştür. Örneklerin yoğunluk, rutubet ve ebatları MTG Timber Grader cihazında kullanılarak dinamik elastikiyet modülleri ve doğal frekans değerleri belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan test örnekleri büyük ve küçük örnekler olmak üzere iki kısımda incelenerek test sonuçları arasındaki farklar karşılaştırılmıştır. Örnekler 3 nokta eğilme testine tabi tutularak elastikiyet modülü ve eğilme dirençleri hesaplanmıştır. Büyük örnekler için; yapılan ölçümlerde dinamik elastikiyet modülü ile statik elastikiyet modülü arasında yüksek bir regresyon katsayısı (0.74) olduğu görülmüştür. Dinamik elastikiyet modülü ile statik eğilme direnci arasındaki regresyon katsayısı (0.42) ve statik elastikiyet modülü ile statik eğilme direnci arasındaki regresyon katsayısı ise (0.53) olarak bulunmuştur. Ancak oluşturulan istatistiksel modellerde elde edilen regresyon katsayılarının çok düşük çıkmasından dolayı eğilme ve basma değerleri için sağlıklı tahmin yapmanın mümkün olmadığı görülmüştür. Karaçam odunun mekanik özellikleriyle alakalı parametrelerinin değerlendirilmesi tahribatsız test yöntemlerinden olan stres-dalga metodu ile yapılabilmektedir. Anahtar kelimeler: Karaçam (Pinus nigra A.), Eğilme Özellikleri, Tahribatsız Muayene, Stres-dalga yöntemi.
dc.description In this study; bending properties of Pinus nigra A. wood were measured using stress-wave method which is one of the non-destructive methods, bending properties measured by static testing methods were compared and correlation between them were tested. First, lumbers which were different in length and cross section were weighed and dimensions were measured. Then, moisture contents were obtained via moisture meter. By using the density, moisture, and dimensions of the samples in MTG Timber Grader device, dynamic modulus of elasticity and natural frequency values were determined. Samples subjected to three point bending test, bending strength and modulus of elasticity was calculated. For big samples; results showed that there is a high regression coefficient (0.74) between dynamic modulus of elasticity and static modulus of elasticity. Regression coefficient between dynamic modulus of elasticity and static bending strength was measured as (0.42) and regression coefficient between static modulus of elasticity and static bending strength was found as (0.53). However, the statistical models generated from the bending and compressive values of regression coefficients due to very low values, the release was not possible to predict healthy. It was concluded that mechanical properties of black pine wood lumber can be measured via stress-wave method which is one of the nondestructive testing methods. MTG Timber Grader can be used to determine bending properties if fast measurements are required. Keywords: (Pinus nigra A.) lumber, Bending Properties, Non-destructive evaluation, Stress-wave method.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Karaçam (pinus nigra ) kerestesinde eğilme özelliklerinin stres dalga yöntemiyle tahmini = Prediction of the bending properties of black pine using stress wave method /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account