DSpace Repository

Bitlis ilinde ceviz yetiştiriciliğinin ekonomisi, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları üzerine bir araştırma = A research on economics, problems faced and suggestions for walnut production in Bitlis province /

Show simple item record

dc.creator Bostan, Tunay, 1981- 33638 author
dc.creator 61653 Yılmaz, Hasan, 1968- thesis advisor
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı. 15113 issuing body
dc.date 2012.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF02027.pdf
dc.description Bu araştırmanın amacı, Bitlis ilinde ceviz yetiştiriciliği yapan işletmelerin ekonomik analizinin yapılması, ceviz yetiştiriciliğinde karşılaşılan üretim ve pazarlama sorunlarının saptanması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Araştırmanın ana materyalini Bitlis ili Adilcevaz ve Ahlat ilçelerinde ceviz yetiştiriciliği yapan toplam 64 işletme ile yapılan anket çalışması ile toplanmış birincil veriler oluşturmaktadır. Kullanılan veriler 2009–2010 üretim dönemine aittir. Araştırma sonuçlarına göre incelenen işletmelerde ortalama işletme genişliği 206.36 dekar olarak tespit edilmiştir. İncelenen işletmelerde ortalama 6.45 dekar alanda ceviz yetiştiriciliği yapılmakta ve bu değer toplam işletme arazisinin % 4.78’ini oluşturmaktadır. Bölgede geleneksel ceviz yetiştiriciliği hakim olup, son yıllarda kapama bahçelerin sayısında artış görülmektedir. Toplam işletme nüfusunun %53.17’si erkek, %46.83’ü kadınlardan oluşmakta olup toplam nüfusun %32.81’inin lise mezunu olduğu belirlenmiştir. İncelenen işletmelerde ortalama ceviz verimi 149.32 kg/da olarak saptanmıştır. İşletmeler ortalaması 678.36 kg olan ceviz üretiminin %11.38’inin işletme ailesi tarafından tüketildiği, %88.62’sinin ise satıldığı saptanmıştır. İşletmelerde birim(kg) ceviz maliyeti 6.09 TL/kg olarak hesaplanmıştır. İncelenen işletmelerde gayrisafi üretim değeri 1684.88 TL/dekar, brüt kar 1226.62 TL/dekar, net kar 1004.33 TL/dekar ve oransal kar 2.40 olarak hesaplanmıştır. Anahtar Kelimeler: Ceviz, ekonomik analiz, üretim ve pazarlama sorunları
dc.description Purpose of this study was to conduct economic analyses, to determine problems related to production and marketing and to develop suggestions for walnut producing farms in Bitlis province. Data were gathered from 64 walnut producing farms in Adilcevaz and Ahlat districts of Bitlis province by conducting a face to face survey.Data covered 2009-2010 production years. Average area of the examined farms was 206.36 da and of this area 6.45 da which is 4.78 percent of total area is used for walnut production. Traditional walnut growing was dominant in the region and in recent years numbers of closed gardens are on the rise. Of the total population involved in walnut production, 53.17 and 46.83 percent were male and female, respectively and 32.81 percent were high school graduate. Average walnut yield was 149.32 kg/da, total walnut production per farm was 678.36 kg in the surveyed farms and 11.38 percent of the total production was consumed domestically, the rest (88.62 percent) was sold. Production cost of 1 kg walnut was found as 6.09 TL/kg. Gross product value, gross profit and net profit were found as 1684.88, 1226.62 and 1004.33 TL/da, respectively, and relative return was 2.40. Key Words: Walnut, economic analysis, production and marketing problems.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 2012.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu araştırmanın amacı, Bitlis ilinde ceviz yetiştiriciliği yapan işletmelerin ekonomik analizinin yapılması, ceviz yetiştiriciliğinde karşılaşılan üretim ve pazarlama sorunlarının saptanması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Araştırmanın ana materyalini Bitlis ili Adilcevaz ve Ahlat ilçelerinde ceviz yetiştiriciliği yapan toplam 64 işletme ile yapılan anket çalışması ile toplanmış birincil veriler oluşturmaktadır. Kullanılan veriler 2009–2010 üretim dönemine aittir. Araştırma sonuçlarına göre incelenen işletmelerde ortalama işletme genişliği 206.36 dekar olarak tespit edilmiştir. İncelenen işletmelerde ortalama 6.45 dekar alanda ceviz yetiştiriciliği yapılmakta ve bu değer toplam işletme arazisinin % 4.78’ini oluşturmaktadır. Bölgede geleneksel ceviz yetiştiriciliği hakim olup, son yıllarda kapama bahçelerin sayısında artış görülmektedir. Toplam işletme nüfusunun %53.17’si erkek, %46.83’ü kadınlardan oluşmakta olup toplam nüfusun %32.81’inin lise mezunu olduğu belirlenmiştir. İncelenen işletmelerde ortalama ceviz verimi 149.32 kg/da olarak saptanmıştır. İşletmeler ortalaması 678.36 kg olan ceviz üretiminin %11.38’inin işletme ailesi tarafından tüketildiği, %88.62’sinin ise satıldığı saptanmıştır. İşletmelerde birim(kg) ceviz maliyeti 6.09 TL/kg olarak hesaplanmıştır. İncelenen işletmelerde gayrisafi üretim değeri 1684.88 TL/dekar, brüt kar 1226.62 TL/dekar, net kar 1004.33 TL/dekar ve oransal kar 2.40 olarak hesaplanmıştır. Anahtar Kelimeler: Ceviz, ekonomik analiz, üretim ve pazarlama sorunları
dc.description Purpose of this study was to conduct economic analyses, to determine problems related to production and marketing and to develop suggestions for walnut producing farms in Bitlis province. Data were gathered from 64 walnut producing farms in Adilcevaz and Ahlat districts of Bitlis province by conducting a face to face survey.Data covered 2009-2010 production years. Average area of the examined farms was 206.36 da and of this area 6.45 da which is 4.78 percent of total area is used for walnut production. Traditional walnut growing was dominant in the region and in recent years numbers of closed gardens are on the rise. Of the total population involved in walnut production, 53.17 and 46.83 percent were male and female, respectively and 32.81 percent were high school graduate. Average walnut yield was 149.32 kg/da, total walnut production per farm was 678.36 kg in the surveyed farms and 11.38 percent of the total production was consumed domestically, the rest (88.62 percent) was sold. Production cost of 1 kg walnut was found as 6.09 TL/kg. Gross product value, gross profit and net profit were found as 1684.88, 1226.62 and 1004.33 TL/da, respectively, and relative return was 2.40. Key Words: Walnut, economic analysis, production and marketing problems.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Bitlis ilinde ceviz yetiştiriciliğinin ekonomisi, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları üzerine bir araştırma = A research on economics, problems faced and suggestions for walnut production in Bitlis province /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account