DSpace Repository

Katı yakıtlı kazanlara uyumlu pelet brülörü tasarımı ve imalatı = Design and manufacture of pellet burner compatible with the solid fuel boilers /

Show simple item record

dc.creator 62727 Tüzün, Mustafa Kemal, 1987- author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı. issuing body 9988
dc.creator Delikanlı, Kamil, 1960- thesis advisor 10075
dc.date 2012.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF02091.pdf
dc.description Bu tez çalışmasında günümüz ısıtma sistemlerinde yaygın olarak kullanılan katı yakıtlı kazanlara uyumlu pelet brülörü tasarımı ve prototip imalatı yapılmıştır. Tez konusu özel yakıcı sistem, 3 boyutlu olarak Solidworks programında tasarlanmış olup, prototip imalatı ve testi için Esendir Makina Ltd. Şti. ile ortak bir çalışma yapılmıştır.Gelişen teknoloji ile artan enerji ihtiyacı, fosil yakıtların fiyatlarındaki artışlar ve çevreye olan olumsuz etkileri yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımını zorunlu kılmıştır. Ülkemizde modern biyokütle enerjisinin daha yaygın kullanılması gerekmektedir.Bir biyoyakıt türü olan pelet yüksek kalorili, düşük emisyon, düşük kül ve düşük nem oranlarına sahip çevreci bir yakıttır. Ülkemizde hava kirliliğinin önlenebilmesi, yakıttan daha çok verim elde edilebilmesi için konutlarda kullanılan kömürlü kazanların, yüksek verimle pelet yakan pelet yakıcı brülör ile modernize edilmesi gerekmektedir. Böylece kömürlü bir kazan, otomatik, emniyetli ve verimli bir şekilde pelet yakabilir hale getirilecektir.Tasarlanan ürünün ısıtma sistemlerinde ve proseslerde daha yaygın kullanılmasıyla, yakıt harcamalarında ve sera gazı emisyon oranlarında önemli azalmalar sağlanacak, fosil yakıtların tüketimi ve enerjide dışa bağımlılığımız azalacaktır. Anahtar kelimeler: Pelet, pelet brülörü, pelet kazanı, pelet brülörü imalatı
dc.description In this thesis, design and manufacture of prototypes of pellet boilers compatible with solid fuel burners which are widely used in today‟s heating systems were made.Special burning system which is the topic of the thesis, is designed in 3D Solidworks program, In prototyping and testing a study was conducted in partnership with Esendir Machinery Co. Increasing energy needs by developing technology, increases the prices of fossil fuels and the negative effects on the environment necessitated the use of renewable energy sources. Modern biomass energy should be used more widely in our country.Pellet, which is a biofuel type, is an environmentally friendly fuel with high-calorie, low-emission, low ash and low humidity. For the prevention of air pollution in our country, in order to achieve more efficiency in fuel used residential coal-fired boilers the burner needs to be modernized with pellet-burning wood pellets with high efficiency burner. Thus, a coal-fired boiler can be transformed into an automatic, safe and efficient wood pellet burner.With the more widespread use of the designed product in heating systems and processes, significant reductions in fuel expenditures and greenhouse gas emission rates will be provided fossil fuels consumption and dependence on foreign energy will be reduced. Keywords: pellet, pellet burners, pellet boiler, pellet burner manufacturing
dc.description Tez ( Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, 2012.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu tez çalışmasında günümüz ısıtma sistemlerinde yaygın olarak kullanılan katı yakıtlı kazanlara uyumlu pelet brülörü tasarımı ve prototip imalatı yapılmıştır. Tez konusu özel yakıcı sistem, 3 boyutlu olarak Solidworks programında tasarlanmış olup, prototip imalatı ve testi için Esendir Makina Ltd. Şti. ile ortak bir çalışma yapılmıştır.Gelişen teknoloji ile artan enerji ihtiyacı, fosil yakıtların fiyatlarındaki artışlar ve çevreye olan olumsuz etkileri yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımını zorunlu kılmıştır. Ülkemizde modern biyokütle enerjisinin daha yaygın kullanılması gerekmektedir.Bir biyoyakıt türü olan pelet yüksek kalorili, düşük emisyon, düşük kül ve düşük nem oranlarına sahip çevreci bir yakıttır. Ülkemizde hava kirliliğinin önlenebilmesi, yakıttan daha çok verim elde edilebilmesi için konutlarda kullanılan kömürlü kazanların, yüksek verimle pelet yakan pelet yakıcı brülör ile modernize edilmesi gerekmektedir. Böylece kömürlü bir kazan, otomatik, emniyetli ve verimli bir şekilde pelet yakabilir hale getirilecektir.Tasarlanan ürünün ısıtma sistemlerinde ve proseslerde daha yaygın kullanılmasıyla, yakıt harcamalarında ve sera gazı emisyon oranlarında önemli azalmalar sağlanacak, fosil yakıtların tüketimi ve enerjide dışa bağımlılığımız azalacaktır. Anahtar kelimeler: Pelet, pelet brülörü, pelet kazanı, pelet brülörü imalatı
dc.description In this thesis, design and manufacture of prototypes of pellet boilers compatible with solid fuel burners which are widely used in today‟s heating systems were made.Special burning system which is the topic of the thesis, is designed in 3D Solidworks program, In prototyping and testing a study was conducted in partnership with Esendir Machinery Co. Increasing energy needs by developing technology, increases the prices of fossil fuels and the negative effects on the environment necessitated the use of renewable energy sources. Modern biomass energy should be used more widely in our country.Pellet, which is a biofuel type, is an environmentally friendly fuel with high-calorie, low-emission, low ash and low humidity. For the prevention of air pollution in our country, in order to achieve more efficiency in fuel used residential coal-fired boilers the burner needs to be modernized with pellet-burning wood pellets with high efficiency burner. Thus, a coal-fired boiler can be transformed into an automatic, safe and efficient wood pellet burner.With the more widespread use of the designed product in heating systems and processes, significant reductions in fuel expenditures and greenhouse gas emission rates will be provided fossil fuels consumption and dependence on foreign energy will be reduced. Keywords: pellet, pellet burners, pellet boiler, pellet burner manufacturing
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Katı yakıtlı kazanlara uyumlu pelet brülörü tasarımı ve imalatı = Design and manufacture of pellet burner compatible with the solid fuel boilers /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account