DSpace Repository

Orta öğretim İngilizce derslerinde otantik video kullanımı : durum komedisinin konuşma becerisine etkisi üzerine deneysel bir çalışma = Authentic video use in high school english courses: an empirical study on the effect of situation comedy on speaking /

Show simple item record

dc.creator Ulusoy, Gülin, 1986- 62954 author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Eğitim Teknolojileri Anabilim Dalı. 10152 issuing body
dc.creator Demirbilek, Muhammet, 1972- thesis advisor 10151
dc.date 2013.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF02117.pdf
dc.description Bu tez çalışmasında, otantik bir video olan sitcomun (durum komedisi) İngilizce konuşma becerisine olan etkisi araştırılmıştır. Araştırma için Isparta ili içerisinde bulunan Isparta Anadolu Öğretmen Lisesi 10 sınıf öğrencileriyle 8 haftalık süreç içerisinde İngilizce dersleri işlenmiştir. Kontrol ve deney gruplarıyla her hafta aynı tema ele alınmıştır. Fakat farklı olarak kontrol grubu ile etkileşimli konuşma aktiviteleri yapılırken, deney grubu ile Monk adlı Amerikan sitcomu izlenmiş ve izleme esnasında yine konuşmaya dayalı video aktiviteleri ygulanmıştır.Uygulamanın başında ve sonunda her iki gruba ön-test ve son-test sözlü İngilizce sınavları yapılmış ve 8 haftalık sürecin sonunda ise deney grubundan 5 öğrenci ve deney grubunun okuldaki İngilizce öğretmeni ile görüşmeler yapılmıştır.Araştırmanın sonucuna bakıldığında, otantik videoya maruz kalan deney grubu öğrencilerinin başarı puanları ortalamasının kontrol grubu başarı puanları ortalamasından daha yüksek çıktığı gözlemlenmiştir. Ayrıca deney grubu öğrencilerinin hem kendi içlerinde ön-test ve son-test puanları arasında artış yaşanmış hem de diğer grupla son-test puanları karşılaştırıldığında daha yüksek puanlar elde ettikleri görülmüştür. Ayrıca yapılan görüşmelerde öğrenciler konuşma becerilerindeki olumlu gelişmelerden bahsetmişlerdir. Dolayısıyla, bu çalışmaya bakılarak yabancı dil olarak İngilizce eğitiminde otantik materyal kullanımın ve özellikle de otantik bir video olan sitcom kullanımının öğrencilerin İngilizce konuşma becerisine katkı sağladığı söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Sitcom, İngilizce konuşma becerisi, otantik video.
dc.description In this thesis, the effect of sitcom, as an authentic video, on English speaking ability has been studied. In this research, English lessons have been held for 8 weeks in Isparta Anatolian Teachers’ Training High School in Isparta, Turkey. Each week both control and experimental groups were exposed to the same themes. However, while interactive speaking activities were done with the control group, experimental group watched an American sitcom called “Monk” and did video activities based on speaking. Both groups had pre-test and post-test speaking exams in English before and after the English lessons. At the end of these lessons 5 students and the English teacher of the experimental group were interviewed.According to the study results, when the mean of the test scored are compared, the experimental group who has been exposed to authentic video scored higher than the control group. Furthermore, an increase can be observed when the pre-test and posttest scores of experimental group are compared. Similarly, there is a significant difference between the post-test scores of experimental and control groups. The interviews have showed that students as well as their teachers’ have seen considerable improvement in their English speaking abilities. As a result, the use of sitcom as an authentic material in English language education can be a significant language tool to contribute the speaking abilities of English language learners. Key Words: Sitcom, English speaking ability, authentic video.
dc.description Tez ( Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eğitim teknolojileri Anabilim Dalı, 2013.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu tez çalışmasında, otantik bir video olan sitcomun (durum komedisi) İngilizce konuşma becerisine olan etkisi araştırılmıştır. Araştırma için Isparta ili içerisinde bulunan Isparta Anadolu Öğretmen Lisesi 10 sınıf öğrencileriyle 8 haftalık süreç içerisinde İngilizce dersleri işlenmiştir. Kontrol ve deney gruplarıyla her hafta aynı tema ele alınmıştır. Fakat farklı olarak kontrol grubu ile etkileşimli konuşma aktiviteleri yapılırken, deney grubu ile Monk adlı Amerikan sitcomu izlenmiş ve izleme esnasında yine konuşmaya dayalı video aktiviteleri ygulanmıştır.Uygulamanın başında ve sonunda her iki gruba ön-test ve son-test sözlü İngilizce sınavları yapılmış ve 8 haftalık sürecin sonunda ise deney grubundan 5 öğrenci ve deney grubunun okuldaki İngilizce öğretmeni ile görüşmeler yapılmıştır.Araştırmanın sonucuna bakıldığında, otantik videoya maruz kalan deney grubu öğrencilerinin başarı puanları ortalamasının kontrol grubu başarı puanları ortalamasından daha yüksek çıktığı gözlemlenmiştir. Ayrıca deney grubu öğrencilerinin hem kendi içlerinde ön-test ve son-test puanları arasında artış yaşanmış hem de diğer grupla son-test puanları karşılaştırıldığında daha yüksek puanlar elde ettikleri görülmüştür. Ayrıca yapılan görüşmelerde öğrenciler konuşma becerilerindeki olumlu gelişmelerden bahsetmişlerdir. Dolayısıyla, bu çalışmaya bakılarak yabancı dil olarak İngilizce eğitiminde otantik materyal kullanımın ve özellikle de otantik bir video olan sitcom kullanımının öğrencilerin İngilizce konuşma becerisine katkı sağladığı söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Sitcom, İngilizce konuşma becerisi, otantik video.
dc.description In this thesis, the effect of sitcom, as an authentic video, on English speaking ability has been studied. In this research, English lessons have been held for 8 weeks in Isparta Anatolian Teachers’ Training High School in Isparta, Turkey. Each week both control and experimental groups were exposed to the same themes. However, while interactive speaking activities were done with the control group, experimental group watched an American sitcom called “Monk” and did video activities based on speaking. Both groups had pre-test and post-test speaking exams in English before and after the English lessons. At the end of these lessons 5 students and the English teacher of the experimental group were interviewed.According to the study results, when the mean of the test scored are compared, the experimental group who has been exposed to authentic video scored higher than the control group. Furthermore, an increase can be observed when the pre-test and posttest scores of experimental group are compared. Similarly, there is a significant difference between the post-test scores of experimental and control groups. The interviews have showed that students as well as their teachers’ have seen considerable improvement in their English speaking abilities. As a result, the use of sitcom as an authentic material in English language education can be a significant language tool to contribute the speaking abilities of English language learners. Key Words: Sitcom, English speaking ability, authentic video.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Orta öğretim İngilizce derslerinde otantik video kullanımı : durum komedisinin konuşma becerisine etkisi üzerine deneysel bir çalışma = Authentic video use in high school english courses: an empirical study on the effect of situation comedy on speaking /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account