DSpace Repository

Uşak Şeker Fabrikasının enerji ve ekserji analizi = Energy and exergy analysis of Uşak Sugar Factory /

Show simple item record

dc.creator 63219 Çakmak, Ahmet, 1987- author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Makine Eğitimi Anabilim Dalı. 9872 issuing body
dc.creator 63220 Döndüren, Hüseyin Veli, 1962- thesis advisor
dc.date 2013.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF02126.pdf
dc.description Son zamanlarda dünyadaki enerji krizi yüzünden artan enerji fiyatları bilim adamlarını ve endüstriyel kuruluşlarda çalışan mühendisleri enerjinin daha verimli kullanma yollarını araştırmaya yöneltmiştir. Enerjinin verimli kullanılması hem üretim maliyetlerini düşürecek, hem de çevreye olan zararlar en aza indirgenecektir. Enerjinin ekonomik olarak kullanılması güncel bir konu olup termodinamiğin ikinci kanununa dayanan ekserji analizi, tesislerin termodinamik analizinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.Bu çalışmada, Uşak Şeker Fabrikasının şeker üretim süreci termodinamiğin birinci ve ikinci kanununa göre analiz edilmiştir. Şeker üretiminde rol oynayan ana ve alt sistemler tespit edildi ve açık sistem modeline göre termodinamik analizi yapıldı. Veriler fabrikanın 2010/2011 yılı kampanya ortalamalarından alınmıştır.Çalışmanın sonunda her süreç için elde edilen değerler süreçlerin sonunda çizelgeler halinde verilmiştir. Bu değerlere göre hesaplanan süreçlerin birinci ve ikinci kanunları karşılaştırıldı. Verimin düşük olduğu süreçler belirlendi, yapılabilecek aktif ve pasif iyileştirmeler hakkında düşünceler sunuldu. Anahtar Kelimeler: Şeker fabrikası analizi, endüstriyel tesis analizi, enerji analizi, ekserji analizi.
dc.description Recently, due to the energy crisis, energy prices rising around the world scientists and engineers working in industrial organizations to research ways to use energy more efficiently. Efficient use of energy and reduce production costs, as well as damages to the environment minimized. Is a current topic of economic use of energy based on the exergy analysis of the first and second law of thermodynamics, thermodynamic analysis is an important aspect of facilities. In this study, sugar production process Usak Sugar Factory were analyzed according to the second law of thermodynamics. Play a role in sugar production was the main and sub-systems and open systems thermodynamics analysis was performed according to the model. Plant data for 2010/2011 are the averages of the campaign. At the end, the values obtained for each process at the end of the study presented in table form. This compared with values calculated in accordance with the laws of the first and second processes. Processes identified as low-yield, was thinking about the improvements can be made active and passive. Keywords: Analysis of Sugar factory, industrial plant analysis, energy analysis, exergy analysis
dc.description Tez ( Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, 2013.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Son zamanlarda dünyadaki enerji krizi yüzünden artan enerji fiyatları bilim adamlarını ve endüstriyel kuruluşlarda çalışan mühendisleri enerjinin daha verimli kullanma yollarını araştırmaya yöneltmiştir. Enerjinin verimli kullanılması hem üretim maliyetlerini düşürecek, hem de çevreye olan zararlar en aza indirgenecektir. Enerjinin ekonomik olarak kullanılması güncel bir konu olup termodinamiğin ikinci kanununa dayanan ekserji analizi, tesislerin termodinamik analizinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.Bu çalışmada, Uşak Şeker Fabrikasının şeker üretim süreci termodinamiğin birinci ve ikinci kanununa göre analiz edilmiştir. Şeker üretiminde rol oynayan ana ve alt sistemler tespit edildi ve açık sistem modeline göre termodinamik analizi yapıldı. Veriler fabrikanın 2010/2011 yılı kampanya ortalamalarından alınmıştır.Çalışmanın sonunda her süreç için elde edilen değerler süreçlerin sonunda çizelgeler halinde verilmiştir. Bu değerlere göre hesaplanan süreçlerin birinci ve ikinci kanunları karşılaştırıldı. Verimin düşük olduğu süreçler belirlendi, yapılabilecek aktif ve pasif iyileştirmeler hakkında düşünceler sunuldu. Anahtar Kelimeler: Şeker fabrikası analizi, endüstriyel tesis analizi, enerji analizi, ekserji analizi.
dc.description Recently, due to the energy crisis, energy prices rising around the world scientists and engineers working in industrial organizations to research ways to use energy more efficiently. Efficient use of energy and reduce production costs, as well as damages to the environment minimized. Is a current topic of economic use of energy based on the exergy analysis of the first and second law of thermodynamics, thermodynamic analysis is an important aspect of facilities. In this study, sugar production process Usak Sugar Factory were analyzed according to the second law of thermodynamics. Play a role in sugar production was the main and sub-systems and open systems thermodynamics analysis was performed according to the model. Plant data for 2010/2011 are the averages of the campaign. At the end, the values obtained for each process at the end of the study presented in table form. This compared with values calculated in accordance with the laws of the first and second processes. Processes identified as low-yield, was thinking about the improvements can be made active and passive. Keywords: Analysis of Sugar factory, industrial plant analysis, energy analysis, exergy analysis
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Uşak Şeker Fabrikasının enerji ve ekserji analizi = Energy and exergy analysis of Uşak Sugar Factory /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account