DSpace Repository

e-ders içeriklerinde kullanılabilir çevrimiçi çoklu video aktarımı için örnek bir uygulama = An example application for on-line video transfer useable in e-lesson contents /

Show simple item record

dc.creator 70745 Kılıçaslan, Mahmut, 1986- author
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı. issuing body 9114
dc.creator Albayrak, Mehmet, 1974- thesis advisor 64950
dc.date 2013.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF02291.pdf
dc.description Gelişen teknoloji ile birlikte eğitimde farklı gelişmeler ve değişimler meydana gelmiştir. Günümüz bilgi çağındaki bu gelişmeler kalıcı öğrenmeyi, bilgiye ulaşmayı, bireyin kendi hızında öğrenmesini, tekrar yaparak öğrenmede kalıcılığı sağlamasını beraberinde getirmiştir. Bilgisayarın eğitimde kullanılmasıyla öğrencinin daha kolay öğrenebileceği, dikkatini yoğunlaştırabileceği ortamlar oluşturulmuştur. Öğrencinin sayısız tekrar yapacağı benzetim ortamları tasarlanarak kendi hızında öğrenme olanağı ortaya çıkmıştır. Internet denilen uluslararası bir ağ yardımıyla artık bilgiye çok yakın olmakla beraber, eğitim ve öğretim sınıftan dışarı çıkmıştır. Eğitim- öğretimin zaman ve mekândan bağımsız bu hali uzaktan eğitim sistemleri ile yapılmaktadır. Mektupla öğretimle başlayan uzaktan eğitim, teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık telekonferans, video, canlı yayın, gibi tekniklerle yapılmaktadır. Günümüzde birçok yerde kullanılan uzaktan eğitimde başarının tam anlamıyla elde edilebilmesi için gerçek sınıf ortamlarının yaratılması gerekmektedir. Bu ortamın gerçekleşmesi için de görüntü akışlarının internet üzerinden aktarılması gerekmektedir. Bu akış gerçek sınıf ortamlarını yarattığı gibi etkileşimi de arttıracağı için daha verimli uzaktan eğitim ortamları yaratılacaktır.Bu tez çalışmasında, Silverlight 4.0 teknolojisi kullanılarak e-ders uygulamalarında uygulanmıştır. Silverlight teknolojisi ile canlı yayın uygulaması geliştirilmiştir, öğrencilerle öğretmen arasında etkileşimin artırılması amaçlanmıştır. Ayrıca aktarılacak canlı yayının aktarım hızının kullanıcının internet hızına göre ayarlanıp, bant genişliği çok yoğun kullanılmadan akıcı bir yayın yapılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada aktarılacak olan canlı yayın akışları Microsoft Expression Encoder 4 programı ile kodlanmıştır.Gerçekleştirmiş olduğumuz bu çalışmada Windows Media Services ve Internet Information Services kullanılmıştır. Microsoft Expression Encoder 4.0 ile çözümlenen videolar, Windows Media Services içerisindeki Live Smooth Stream teknolojisi kullanılarak yayına sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Silverlight, IIS, Smooth Stream, Live Smooth Stream
dc.description Different advances and changes have occurred in education along with the developing technology. These developments in information era currently have enabled permanent learning, to reach information, the individual to learn according to his rate and permanent learning by repeating. With the use of computer in education, environments where students can learn more easily and concentrate on lessons are created. By designing simulation environments where numberless repetitions can be made, they can learn according to their won rate. With the help of international web called internet, although it is close to information, education has gone out of classroom. This form of education which is independent from setting and time can be made via distance learning education systems. Distance learning which was commenced via letters can be made via techniques such as teleconference, video and live broadcast. In order to achieve full success form distance learning which can be used in many field in our days, it is necessary to create real classroom environments. For creation of such environment, it is necessary to transfer image flows via internet. This flow will create more efficient distance learning environments because it can increase the interaction created by real classroom environments.In this thesis, by using Silverlight 4.0 technology, it will be applied on e-lessons systems. The aim is to increase the interaction between learners and teachers by developing live broadcasting application by Silverlight. In addition, transfer rate of live broadcast will be adjusted according to internet rate of users and the aim is to conduct fluent broadcast without dense use of bandwidth. Broadcast flows to be transferred in this study are encoded with Microsoft Expression Encoder 4 program.In this study we have carried out, Windows Media Services and Internet Information Services are used. Videos decoded with Microsoft Expression Encoder 4.0 are broadcasted by using Live Smooth Stream technology in Windows Media Services. Keywords: Silverlight, IIS, Smooth Stream, Live Smooth Stream
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı, 2013.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Gelişen teknoloji ile birlikte eğitimde farklı gelişmeler ve değişimler meydana gelmiştir. Günümüz bilgi çağındaki bu gelişmeler kalıcı öğrenmeyi, bilgiye ulaşmayı, bireyin kendi hızında öğrenmesini, tekrar yaparak öğrenmede kalıcılığı sağlamasını beraberinde getirmiştir. Bilgisayarın eğitimde kullanılmasıyla öğrencinin daha kolay öğrenebileceği, dikkatini yoğunlaştırabileceği ortamlar oluşturulmuştur. Öğrencinin sayısız tekrar yapacağı benzetim ortamları tasarlanarak kendi hızında öğrenme olanağı ortaya çıkmıştır. Internet denilen uluslararası bir ağ yardımıyla artık bilgiye çok yakın olmakla beraber, eğitim ve öğretim sınıftan dışarı çıkmıştır. Eğitim- öğretimin zaman ve mekândan bağımsız bu hali uzaktan eğitim sistemleri ile yapılmaktadır. Mektupla öğretimle başlayan uzaktan eğitim, teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık telekonferans, video, canlı yayın, gibi tekniklerle yapılmaktadır. Günümüzde birçok yerde kullanılan uzaktan eğitimde başarının tam anlamıyla elde edilebilmesi için gerçek sınıf ortamlarının yaratılması gerekmektedir. Bu ortamın gerçekleşmesi için de görüntü akışlarının internet üzerinden aktarılması gerekmektedir. Bu akış gerçek sınıf ortamlarını yarattığı gibi etkileşimi de arttıracağı için daha verimli uzaktan eğitim ortamları yaratılacaktır.Bu tez çalışmasında, Silverlight 4.0 teknolojisi kullanılarak e-ders uygulamalarında uygulanmıştır. Silverlight teknolojisi ile canlı yayın uygulaması geliştirilmiştir, öğrencilerle öğretmen arasında etkileşimin artırılması amaçlanmıştır. Ayrıca aktarılacak canlı yayının aktarım hızının kullanıcının internet hızına göre ayarlanıp, bant genişliği çok yoğun kullanılmadan akıcı bir yayın yapılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada aktarılacak olan canlı yayın akışları Microsoft Expression Encoder 4 programı ile kodlanmıştır.Gerçekleştirmiş olduğumuz bu çalışmada Windows Media Services ve Internet Information Services kullanılmıştır. Microsoft Expression Encoder 4.0 ile çözümlenen videolar, Windows Media Services içerisindeki Live Smooth Stream teknolojisi kullanılarak yayına sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Silverlight, IIS, Smooth Stream, Live Smooth Stream
dc.description Different advances and changes have occurred in education along with the developing technology. These developments in information era currently have enabled permanent learning, to reach information, the individual to learn according to his rate and permanent learning by repeating. With the use of computer in education, environments where students can learn more easily and concentrate on lessons are created. By designing simulation environments where numberless repetitions can be made, they can learn according to their won rate. With the help of international web called internet, although it is close to information, education has gone out of classroom. This form of education which is independent from setting and time can be made via distance learning education systems. Distance learning which was commenced via letters can be made via techniques such as teleconference, video and live broadcast. In order to achieve full success form distance learning which can be used in many field in our days, it is necessary to create real classroom environments. For creation of such environment, it is necessary to transfer image flows via internet. This flow will create more efficient distance learning environments because it can increase the interaction created by real classroom environments.In this thesis, by using Silverlight 4.0 technology, it will be applied on e-lessons systems. The aim is to increase the interaction between learners and teachers by developing live broadcasting application by Silverlight. In addition, transfer rate of live broadcast will be adjusted according to internet rate of users and the aim is to conduct fluent broadcast without dense use of bandwidth. Broadcast flows to be transferred in this study are encoded with Microsoft Expression Encoder 4 program.In this study we have carried out, Windows Media Services and Internet Information Services are used. Videos decoded with Microsoft Expression Encoder 4.0 are broadcasted by using Live Smooth Stream technology in Windows Media Services. Keywords: Silverlight, IIS, Smooth Stream, Live Smooth Stream
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title e-ders içeriklerinde kullanılabilir çevrimiçi çoklu video aktarımı için örnek bir uygulama = An example application for on-line video transfer useable in e-lesson contents /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account