DSpace Repository

Seydişehir yöresi Toros göknarı (abies cilicica carr.) popülasyonlarında kozalak verimi = Cone production of taurus fir (abies cilicica carr.) populations in Seydişehir district /

Show simple item record

dc.creator Ülküdür, Fatih, 1980- 70795 author
dc.creator Bilir, Nebi, 1972- thesis advisor 14255
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Orman Mühendisliği Anabilim Dalı. 10126 issuing body
dc.date 2013.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF02293.pdf
dc.description “Seydişehir yöresi Toros Göknarı (Abies cilicica Carr.) popülasyonlarında kozalak verimi” konulu bu yüksek lisans tez çalışmasında, kozalak verimi ile büyüme özellikleri (boy, göğüs çapı, taç çapı ve yaş) ve yükselti bağlamında, türün silvikültür ve genetik-ıslahına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, türün rakımsal olarak seçilen üç popülasyonundan (1500 m >; 1500 m  - 1750m ; 1750m<) 2012 yılı sonunda 30’ar birey örneklenerek değerlendirilmiştir.Çalışma sonucunda kozalak verimi bakımından popülasyonlar arası ve popülasyon içi geniş farklılıklar bulunmakla birlikte, ortalama kozalak verimi 6.7 adet belirlenmiştir. Ancak, kozalak verimi bakımından, düşük rakım ile yüksek rakım arasında yaklaşık 3 kat fark görülmüştür. Popülasyonların genelinde döllenme varyasyonu 2.12, akrabalık derecesi ise, 0.012 olup döllenme varyasyonu değeri yüksek rakımda en düşük (1.471) bulunmuştur.Yüksek rakımlı popülasyon, diğerlerine göre daha yüksek etkili ebeveyn sayısı (17.0) ve oranına (0.68) sahip olup popülasyonların genelinde etkili ebeveyn sayısı (41.5) ve oranı (0.472) bulunmuştur. Uygulanan korelasyon analizi sonucunda, boy ile kozalak verimi arasında istatistiksel bakımdan anlamlı ilişki bulunamazken (p≥0.05); göğüs çapı, yaş ve tepe çapı arasında istatistiksel bakımdan anlamlı (p≤0.05) pozitif; yükselti ile kozalak verimi arasında negatif (r=-0.350; p≤0.05) ilişki belirlenmiştir. Çalışma sonuçları türün ormancılık uygulamaları ve genetik ıslahı bağlamında tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Popülasyon, Islah, Toros Göknarı, Üreme, Kozalak.
dc.description This M.Sc. thesis entitled “Cone production of Taurus fir (Abies cilicica Carr.) Populations in Seydisehir District” was carried out to contribute for silvicultural and genetic-breeding practices of the species based on cone production, growth characteristics (height, diameter at breast height, crown diameter and age) and also altitude. The data was collected 90 mother trees sampled phenotypically, from three populations selected attitudinally (1500 m >; 1500 m  - 1750 m ; 1750 m<) in Seydisehir district.Average of number of cones was 6.7 while there were large differences among populations and within population. However, cone production was three times higher in low altitude than that of high altitude. The fertility variations and coancestry were 2.12 and 0.012, respectively in polled populations. The fertility variation was the highest (1.471) in the low population.Effective number of parents (17) and relative effective number of parents (68%) was the highest in the high population. It was 41.5 (47.2%) in polledpopulation.Age, diameter at breast height and crown diameter have positive and significant (p≤0.05) effective on cone production, while tree height has no effect (p≥0.05) on the production. Besides, there was negative correlation between cone production and altitude (r=-0.350; p≤0.05). Results of the study were discussed for forestry practice and genetic-breeding of the species. Keywords: Population, Breeding, Taurus fir, reproductive, cone.
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2013.
dc.description Kaynakça var.
dc.description “Seydişehir yöresi Toros Göknarı (Abies cilicica Carr.) popülasyonlarında kozalak verimi” konulu bu yüksek lisans tez çalışmasında, kozalak verimi ile büyüme özellikleri (boy, göğüs çapı, taç çapı ve yaş) ve yükselti bağlamında, türün silvikültür ve genetik-ıslahına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, türün rakımsal olarak seçilen üç popülasyonundan (1500 m >; 1500 m  - 1750m ; 1750m<) 2012 yılı sonunda 30’ar birey örneklenerek değerlendirilmiştir.Çalışma sonucunda kozalak verimi bakımından popülasyonlar arası ve popülasyon içi geniş farklılıklar bulunmakla birlikte, ortalama kozalak verimi 6.7 adet belirlenmiştir. Ancak, kozalak verimi bakımından, düşük rakım ile yüksek rakım arasında yaklaşık 3 kat fark görülmüştür. Popülasyonların genelinde döllenme varyasyonu 2.12, akrabalık derecesi ise, 0.012 olup döllenme varyasyonu değeri yüksek rakımda en düşük (1.471) bulunmuştur.Yüksek rakımlı popülasyon, diğerlerine göre daha yüksek etkili ebeveyn sayısı (17.0) ve oranına (0.68) sahip olup popülasyonların genelinde etkili ebeveyn sayısı (41.5) ve oranı (0.472) bulunmuştur. Uygulanan korelasyon analizi sonucunda, boy ile kozalak verimi arasında istatistiksel bakımdan anlamlı ilişki bulunamazken (p≥0.05); göğüs çapı, yaş ve tepe çapı arasında istatistiksel bakımdan anlamlı (p≤0.05) pozitif; yükselti ile kozalak verimi arasında negatif (r=-0.350; p≤0.05) ilişki belirlenmiştir. Çalışma sonuçları türün ormancılık uygulamaları ve genetik ıslahı bağlamında tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Popülasyon, Islah, Toros Göknarı, Üreme, Kozalak.
dc.description This M.Sc. thesis entitled “Cone production of Taurus fir (Abies cilicica Carr.) Populations in Seydisehir District” was carried out to contribute for silvicultural and genetic-breeding practices of the species based on cone production, growth characteristics (height, diameter at breast height, crown diameter and age) and also altitude. The data was collected 90 mother trees sampled phenotypically, from three populations selected attitudinally (1500 m >; 1500 m  - 1750 m ; 1750 m<) in Seydisehir district.Average of number of cones was 6.7 while there were large differences among populations and within population. However, cone production was three times higher in low altitude than that of high altitude. The fertility variations and coancestry were 2.12 and 0.012, respectively in polled populations. The fertility variation was the highest (1.471) in the low population.Effective number of parents (17) and relative effective number of parents (68%) was the highest in the high population. It was 41.5 (47.2%) in polledpopulation.Age, diameter at breast height and crown diameter have positive and significant (p≤0.05) effective on cone production, while tree height has no effect (p≥0.05) on the production. Besides, there was negative correlation between cone production and altitude (r=-0.350; p≤0.05). Results of the study were discussed for forestry practice and genetic-breeding of the species. Keywords: Population, Breeding, Taurus fir, reproductive, cone.
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Seydişehir yöresi Toros göknarı (abies cilicica carr.) popülasyonlarında kozalak verimi = Cone production of taurus fir (abies cilicica carr.) populations in Seydişehir district /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account