DSpace Repository

Tuzlu koşullarda bazı güncel buğday çeşitlerinin çimlenme ve bitki gelişimine büyüme düzenleleyicilerinin etkileri = Effect of growth regulators on the germination and plant growth of some wheat varieties under saline conditions /

Show simple item record

dc.creator Avcı, Selma, 1981- 70801 author
dc.creator Akman, Zekeriya, 1966- thesis advisor 12177
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. 10207 issuing body
dc.date 2013.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF02295.pdf
dc.description Bu çalışma Gerek - 79, Gün - 91, Altay - 2000 ve Bezostaja ekmeklik buğday çeşitlerinde tuz (NaCl) stresine karşı 4 farklı kimyasal bileşik (900 μM gibberellik asit (GA3), 100 μM kinetin (Kin), 100 ppm salisilik asit, 100 ppm askorbik asit) kullanılarak yapılan uygulamaların tohumların çimlenme ve fide gelişimi üzerine olan etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.İki aşamalı olarak yürütülen çalışmanın ilk aşamasında, 24 saat oda sıcaklığında ön uygulama yapılmış tohumlar daha sonra süzülmüş ve oda sıcaklığında kurutulmuştur. Kurutulan tohumlar 10 ml'lik farklı konsantrasyonlardaki tuz çözeltisi [kontrol (saf su), EC değeri 0.30, 0.35, 0.40, 0.45 mM NaCl] içeren 10 cm çaplı petri içerisine 10'ar tane tohum ekilerek karanlık ortamda sabit sıcaklıkta (20 ºC) çimlendirmeye bırakılmış ve tohumların çimlenme ve çıkış performansları tespit edilmiştir. İkinci aşamada ise kuru olarak hazırlanan saksı toprağına tuz konsantrasyonları [kontrol (musluk suyu), 94, 164 ve 240 mM NaCl] püskürtülerek tekrar kurutulmuş ve ön uygulama yapılan çeşitlerin tohumları her bir saksıya 10 tane tohum olacak şekilde ekilmiştir. Bitkilerin 30 gün sonunda hasadı yapılarak ölçüm ve değerlendirmeleri yapılmıştır.Sonuçlar, tohum uygulamaları, bitkide çimlenme oranını, fide boyu, kök uzunluğu, bitki yaş ve kuru ağırlığını, prolin oranını artırmış ve tüm tuz seviyelerinde bitki üzerindeki olumsuz etkiyi önemli ölçüde hafifletmiştir.Özellikle 100 ppm salisik asit uygulamasında 240 mM tuz konsantasyonunda prolin oranı 3.63 (μM/g) ve 100 μM kinetin uygulamasında 3.67 (μM/g) çıkarken bu oran aynı tuz seviyesinde tohum uygulaması yapılmayan (K) buğday fidelerinde 1.68 (μM/g) olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar salisilik asit ve kinetinin tuzlu ve tuzsuz şartlarda bitki büyümesini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Buğday (Triticum aestivum L.), tuz stresi, tohum uygulamaları , salisilik asit, askorbik asit, gibberellik asit, kinetin
dc.description In this study, 4 different types of bread wheat (Gerek-79, Gün-91, Altay-2000 and Besoztaja) were usedas experimental material, and the experiment is performed for determining the effects of seed pre-treatments and for investigating the reducing effects of salt (NaCl) stress of the seed pre-treatments performed before inoculation on germination of the plants and seedling development by using 4 different chemicals (900 μM gibberellic acid (GA3), 100 μM kinetin (KIN), 100 ppm Salicylic acid, 100 ppm Ascorbic acid).In the first part of the study which is consisting of two parts, the seeds to which seed pre-treatments is applied for 24 hours under room temperature, the seeds are filtered and dried under room temperature. The dried seeds are placed in 10 cm Petri dishes which include different concentrations of salt solutions [control (pure water), EC value 0.30, 0.35, 0.40, 0.45 mM NaCl] and each Petri dish will include ten seeds and the seeds are waited at on a drying oven under constant temperature (20 ºC) in the dark and the germination and output performances of the seeds are determined. In the second part, soil is prepared and dried for the pre-treatments seeds and then this soil is placed in flowerpots and 4 different salty (NaCl) solutions with EC value of 94, 164 and 240 mM and control (tap water) are sprayed on each of the flowerpots and after the soil is dried again, 10 pre-applied seeds are planted in every flowerpot. The plants are harvested after 30 days and their measurements and evaluations are performed.The results have increased the seed pre-treatments, prolin, germination ratio, seedling length, root length, the wet and dry weight of the plant and have significantly mitigated the negative effect on the plant in all the salt levels.Especially 100 ppm salicylic acid in 240 mM salt concentration prolin level 3.63 (μM/g) and 100 μM kinetin prolin level 3.67 (μM/g) were found but wihout seed pre treatment in 240 mM Nacl prolin level 1.67 (μM/g) was found. These results were indicated that SA and kinetin have positive effects on plant growth in salinity and non salinity conditions. Keywords: Wheat (Triticum aestivum L.), salt stress, seed priming , salicylic acid ascorbic acid , gibberellic acid , kinetin
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2013.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu çalışma Gerek - 79, Gün - 91, Altay - 2000 ve Bezostaja ekmeklik buğday çeşitlerinde tuz (NaCl) stresine karşı 4 farklı kimyasal bileşik (900 μM gibberellik asit (GA3), 100 μM kinetin (Kin), 100 ppm salisilik asit, 100 ppm askorbik asit) kullanılarak yapılan uygulamaların tohumların çimlenme ve fide gelişimi üzerine olan etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.İki aşamalı olarak yürütülen çalışmanın ilk aşamasında, 24 saat oda sıcaklığında ön uygulama yapılmış tohumlar daha sonra süzülmüş ve oda sıcaklığında kurutulmuştur. Kurutulan tohumlar 10 ml'lik farklı konsantrasyonlardaki tuz çözeltisi [kontrol (saf su), EC değeri 0.30, 0.35, 0.40, 0.45 mM NaCl] içeren 10 cm çaplı petri içerisine 10'ar tane tohum ekilerek karanlık ortamda sabit sıcaklıkta (20 ºC) çimlendirmeye bırakılmış ve tohumların çimlenme ve çıkış performansları tespit edilmiştir. İkinci aşamada ise kuru olarak hazırlanan saksı toprağına tuz konsantrasyonları [kontrol (musluk suyu), 94, 164 ve 240 mM NaCl] püskürtülerek tekrar kurutulmuş ve ön uygulama yapılan çeşitlerin tohumları her bir saksıya 10 tane tohum olacak şekilde ekilmiştir. Bitkilerin 30 gün sonunda hasadı yapılarak ölçüm ve değerlendirmeleri yapılmıştır.Sonuçlar, tohum uygulamaları, bitkide çimlenme oranını, fide boyu, kök uzunluğu, bitki yaş ve kuru ağırlığını, prolin oranını artırmış ve tüm tuz seviyelerinde bitki üzerindeki olumsuz etkiyi önemli ölçüde hafifletmiştir.Özellikle 100 ppm salisik asit uygulamasında 240 mM tuz konsantasyonunda prolin oranı 3.63 (μM/g) ve 100 μM kinetin uygulamasında 3.67 (μM/g) çıkarken bu oran aynı tuz seviyesinde tohum uygulaması yapılmayan (K) buğday fidelerinde 1.68 (μM/g) olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar salisilik asit ve kinetinin tuzlu ve tuzsuz şartlarda bitki büyümesini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Buğday (Triticum aestivum L.), tuz stresi, tohum uygulamaları , salisilik asit, askorbik asit, gibberellik asit, kinetin
dc.description In this study, 4 different types of bread wheat (Gerek-79, Gün-91, Altay-2000 and Besoztaja) were usedas experimental material, and the experiment is performed for determining the effects of seed pre-treatments and for investigating the reducing effects of salt (NaCl) stress of the seed pre-treatments performed before inoculation on germination of the plants and seedling development by using 4 different chemicals (900 μM gibberellic acid (GA3), 100 μM kinetin (KIN), 100 ppm Salicylic acid, 100 ppm Ascorbic acid).In the first part of the study which is consisting of two parts, the seeds to which seed pre-treatments is applied for 24 hours under room temperature, the seeds are filtered and dried under room temperature. The dried seeds are placed in 10 cm Petri dishes which include different concentrations of salt solutions [control (pure water), EC value 0.30, 0.35, 0.40, 0.45 mM NaCl] and each Petri dish will include ten seeds and the seeds are waited at on a drying oven under constant temperature (20 ºC) in the dark and the germination and output performances of the seeds are determined. In the second part, soil is prepared and dried for the pre-treatments seeds and then this soil is placed in flowerpots and 4 different salty (NaCl) solutions with EC value of 94, 164 and 240 mM and control (tap water) are sprayed on each of the flowerpots and after the soil is dried again, 10 pre-applied seeds are planted in every flowerpot. The plants are harvested after 30 days and their measurements and evaluations are performed.The results have increased the seed pre-treatments, prolin, germination ratio, seedling length, root length, the wet and dry weight of the plant and have significantly mitigated the negative effect on the plant in all the salt levels.Especially 100 ppm salicylic acid in 240 mM salt concentration prolin level 3.63 (μM/g) and 100 μM kinetin prolin level 3.67 (μM/g) were found but wihout seed pre treatment in 240 mM Nacl prolin level 1.67 (μM/g) was found. These results were indicated that SA and kinetin have positive effects on plant growth in salinity and non salinity conditions. Keywords: Wheat (Triticum aestivum L.), salt stress, seed priming , salicylic acid ascorbic acid , gibberellic acid , kinetin
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Tuzlu koşullarda bazı güncel buğday çeşitlerinin çimlenme ve bitki gelişimine büyüme düzenleleyicilerinin etkileri = Effect of growth regulators on the germination and plant growth of some wheat varieties under saline conditions /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account