DSpace Repository

Afyonkarahisar Ömer-Gecek jeotermal kaynaklarında emprenye maddelerinin ve bu kaynaklarla işlem görmüş ahşabın bazı özelliklerinin incelenmesi = Investigations of impregration substances in Afyonkarahisar Ömer-Gecek geothermal sources and some properties of wood treated with this sources /

Show simple item record

dc.creator Genç, Ahmet, 1987- 76105 author
dc.creator Var, Ahmet Ali, 1965- 24657 thesis advisor
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı. 10123 issuing body
dc.date 2013.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF02390.pdf
dc.description Bu çalışmada Afyonkarahisar’ın Ömer, Gecek ve Gazlıgöl, jeotermal sahalarından birer tane olmak üzere toplam üç adet jeotermal kaynağın, emprenye maddeleri açısından incelenmesi ve bu kaynaklar ile emprenye edilmiş karaçam ve kızılçam ağaçlarının bazı özelliklerin araştırılması amaçlanmıştır. Deneyde emprenye maddesi olarak Ömer-Gecek jeotermal sahasında bulunan kaynaklar kullanılmıştır. Ağaç malzeme olarak kızılçam ve karaçam ağaç türleri kullanılmıştır. Hazırlanan örnekler jeotermal kaynakta uzun süreli daldırma yöntemi uygulanarak emprenye edilmiştir. Emprenye işlemi sonunda örnekler üzerinde absorpsiyon, net kuru madde miktarı, yoğunluk, rutubet, şişme, çekme, eğilme direnci, eğilmede elastikiyet ve liflere paralel basınç testleri yapılmıştır. Testlerin sonuçları istatistiksel anlamda değerlendirilmiş ve anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır.Buna göre, jeotermal akışkanlar ağaç malzemenin yoğunluk, rutubet, teğet çekme ve eğilmede elastikiyet performansını artırmıştır. Bu jeotermal sularla emprenyede, absorpsiyon 0,33g/cm3-0,38g/cm3 ve rutubet %12,36-%16,52 arasında değişirken; genişleme miktarı ise, radyal yönde %4,90-%5,70 ve hacimsel genişleme %12,19-%13,52 arasında değişmiştir. Jeotermal emprenye işlemi, saf su ile işlem görmüş oduna göre, maksimum daralmayı, radyal yönde % 15,49 azaltmıştır. Anahtar Kelimeler: Ahşap malzeme, Emprenye, Jeotermal, Afyonkarahisar
dc.description In this study, Afyonkarahisar’s geothermal field in one of the each including a total of three geothermal resources which are Omer, Gecek and Gazlıgöl, in terms of its impregnating material are aimed to examinate and search for some of the features of torch pine and ponderosa which were impregnated. The sources was used in Ömer-Gecek geothermal area as an impregnatingmaterial in the experiment. A kind of ponderosa and larch trees were used as a wooden material.The prepared samples were implemented long-term immersion method in geothermal resource were impregnated. At the end of the impregnation operation on the samples Absorption, the amount of dry material, density, moisture, swelling, flexural strength, flexural elasticity and pressure parallel fibers tests were carried out. The results of the tests were evaluated into statistical meaning and reached meaningful resaults. Accordingly, geothermal fluids increased wood density, moisture, tangential tensile and flexural elasticity performances of bending were increased. In impregnation with this geothermal water, while the absorption, moisture were changing between 0,33 to 0,38 g/cm3, 12,36 to 16,52%; and the amount of expansion in radial direction changed between 4,90 to 5,70% and volumetric expansion changed between 12,19 to 13,52%. The geothermal impregnation operation decreased maximum contraction 15,49% in the radial direction due to processing with pure water. Keywords: Wooden material, Impregnation, Geothermal, Afyonkarahisar
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstrisi Mühendisliği Anabilim Dalı, 2013.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Bu çalışmada Afyonkarahisar’ın Ömer, Gecek ve Gazlıgöl, jeotermal sahalarından birer tane olmak üzere toplam üç adet jeotermal kaynağın, emprenye maddeleri açısından incelenmesi ve bu kaynaklar ile emprenye edilmiş karaçam ve kızılçam ağaçlarının bazı özelliklerin araştırılması amaçlanmıştır. Deneyde emprenye maddesi olarak Ömer-Gecek jeotermal sahasında bulunan kaynaklar kullanılmıştır. Ağaç malzeme olarak kızılçam ve karaçam ağaç türleri kullanılmıştır. Hazırlanan örnekler jeotermal kaynakta uzun süreli daldırma yöntemi uygulanarak emprenye edilmiştir. Emprenye işlemi sonunda örnekler üzerinde absorpsiyon, net kuru madde miktarı, yoğunluk, rutubet, şişme, çekme, eğilme direnci, eğilmede elastikiyet ve liflere paralel basınç testleri yapılmıştır. Testlerin sonuçları istatistiksel anlamda değerlendirilmiş ve anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır.Buna göre, jeotermal akışkanlar ağaç malzemenin yoğunluk, rutubet, teğet çekme ve eğilmede elastikiyet performansını artırmıştır. Bu jeotermal sularla emprenyede, absorpsiyon 0,33g/cm3-0,38g/cm3 ve rutubet %12,36-%16,52 arasında değişirken; genişleme miktarı ise, radyal yönde %4,90-%5,70 ve hacimsel genişleme %12,19-%13,52 arasında değişmiştir. Jeotermal emprenye işlemi, saf su ile işlem görmüş oduna göre, maksimum daralmayı, radyal yönde % 15,49 azaltmıştır. Anahtar Kelimeler: Ahşap malzeme, Emprenye, Jeotermal, Afyonkarahisar
dc.description In this study, Afyonkarahisar’s geothermal field in one of the each including a total of three geothermal resources which are Omer, Gecek and Gazlıgöl, in terms of its impregnating material are aimed to examinate and search for some of the features of torch pine and ponderosa which were impregnated. The sources was used in Ömer-Gecek geothermal area as an impregnatingmaterial in the experiment. A kind of ponderosa and larch trees were used as a wooden material.The prepared samples were implemented long-term immersion method in geothermal resource were impregnated. At the end of the impregnation operation on the samples Absorption, the amount of dry material, density, moisture, swelling, flexural strength, flexural elasticity and pressure parallel fibers tests were carried out. The results of the tests were evaluated into statistical meaning and reached meaningful resaults. Accordingly, geothermal fluids increased wood density, moisture, tangential tensile and flexural elasticity performances of bending were increased. In impregnation with this geothermal water, while the absorption, moisture were changing between 0,33 to 0,38 g/cm3, 12,36 to 16,52%; and the amount of expansion in radial direction changed between 4,90 to 5,70% and volumetric expansion changed between 12,19 to 13,52%. The geothermal impregnation operation decreased maximum contraction 15,49% in the radial direction due to processing with pure water. Keywords: Wooden material, Impregnation, Geothermal, Afyonkarahisar
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Afyonkarahisar Ömer-Gecek jeotermal kaynaklarında emprenye maddelerinin ve bu kaynaklarla işlem görmüş ahşabın bazı özelliklerinin incelenmesi = Investigations of impregration substances in Afyonkarahisar Ömer-Gecek geothermal sources and some properties of wood treated with this sources /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account