DSpace Repository

Yapay sinir ağları için web tabanlı bir eğitim yazılımı geliştirilmesi= Development of educational software for artificial neural networks /

Show simple item record

dc.creator Bilen, Mehmet, 1986- 100442 author
dc.creator Yiğit, Tuncay, 1974- thesis advisor 24604
dc.creator Işık, Ali Hakan, 1980- thesis advisor 100444
dc.creator Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı. 9124 issuing body
dc.date 2014.
dc.identifier http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF02620.pdf
dc.description Yapay sinir ağları doğrusal olmayan problemlerin çözümünde kullanılan önemli bir veri işleme algoritmasıdır. Matematiksel altyapısı ve içerdiği karmaşık denklemler, yapay sinir ağlarının geleneksel yaklaşımlar ile öğrenilmesini zorlaştırmaktadır. Bu zorlukların aşılmasında etkileşimli ve çoklu ortam destekli yazılımlar kullanmak gerekmektedir. Tez çalışmasında yapay sinir ağları için web tabanlı yazılımı etkili ve verimli öğrenme ortamı sağlamak için geliştirilmiştir. Bu etkileşimli araç aynı zamanda canlandırmalar ve metin tabanlı ders içerikleri ile zenginleştirilmiştir. Buna ek olarak, yapay sinir ağları parametrelerindeki değişimlerin etkileri grafiksel sonuçlar sayesinde doğrudan gözlemlenmiştir. Bu sayede kullanıcılar yapay sinir ağlarının çalışma mekanizmasını kolaylıkla anlayabilmektedir. Yazılım hiç bir ticari kütüphane kullanılmadan, nesne yönelimli programlama dili olan C# ile geliştirilmiştir. Diğer yazılımlarla ortak çalışması için XML, TXT ve CSV gibi dosya formatları desteklenmiştir. Yazılımın performansını değerlendirmek için BalanceandScale veri kümesi kullanılmıştır. 0,9918 doğruluk, 1 belirlilik ve 1 duyarlılık değerleri elde edilmiştir. Bu çalışma literatürdeki çalışmalarla kıyaslandığında görsellik, anlaşıla bilirlik ve etkileşim bakımından ilerleme sağlamıştır Anahtar Kelimeler: yapay sinir ağları, eğitim yazılımı
dc.description Artificial neural networks are important data processing algorithms which are used for solving nonlinear problems. Mathematical infrastructure and complex equations make artificial neural networks difficult to understand by classical approaches. Interactive and multimedia-enabled software should be used to overcome these difficulties. In this thesis, a web based educational software for artificial neural networks (ANNs) has been developed to provide effective and efficient learning environments. This interactive software is also enriched with animations and text-based course contents. In addition, the effects of changes of ANN parameters are directly observed through graphical results. In this way, users can easily understand the working mechanism of artificial neural networks. Without using any commercial libraries, software is developed with C#, which is an object-oriented programming language. File formats such as XML, TXT and CSV are supported to co-operate with other software. BalanceandScale data set is used to evaluate the performance of the software. 0.9918 accuracy, 1 specificity and 1 sensitivity values have been achieved. When this study is compared with previous studies, it became clear that there are improvements in the fields of visuality, understandability and interactivity. Keywords: artificial neural networks, educational software
dc.description Tez (Yüksek Lisans) - Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı, 2014.
dc.description Kaynakça var.
dc.description Yapay sinir ağları doğrusal olmayan problemlerin çözümünde kullanılan önemli bir veri işleme algoritmasıdır. Matematiksel altyapısı ve içerdiği karmaşık denklemler, yapay sinir ağlarının geleneksel yaklaşımlar ile öğrenilmesini zorlaştırmaktadır. Bu zorlukların aşılmasında etkileşimli ve çoklu ortam destekli yazılımlar kullanmak gerekmektedir. Tez çalışmasında yapay sinir ağları için web tabanlı yazılımı etkili ve verimli öğrenme ortamı sağlamak için geliştirilmiştir. Bu etkileşimli araç aynı zamanda canlandırmalar ve metin tabanlı ders içerikleri ile zenginleştirilmiştir. Buna ek olarak, yapay sinir ağları parametrelerindeki değişimlerin etkileri grafiksel sonuçlar sayesinde doğrudan gözlemlenmiştir. Bu sayede kullanıcılar yapay sinir ağlarının çalışma mekanizmasını kolaylıkla anlayabilmektedir. Yazılım hiç bir ticari kütüphane kullanılmadan, nesne yönelimli programlama dili olan C# ile geliştirilmiştir. Diğer yazılımlarla ortak çalışması için XML, TXT ve CSV gibi dosya formatları desteklenmiştir. Yazılımın performansını değerlendirmek için BalanceandScale veri kümesi kullanılmıştır. 0,9918 doğruluk, 1 belirlilik ve 1 duyarlılık değerleri elde edilmiştir. Bu çalışma literatürdeki çalışmalarla kıyaslandığında görsellik, anlaşıla bilirlik ve etkileşim bakımından ilerleme sağlamıştır Anahtar Kelimeler: yapay sinir ağları, eğitim yazılımı
dc.description Artificial neural networks are important data processing algorithms which are used for solving nonlinear problems. Mathematical infrastructure and complex equations make artificial neural networks difficult to understand by classical approaches. Interactive and multimedia-enabled software should be used to overcome these difficulties. In this thesis, a web based educational software for artificial neural networks (ANNs) has been developed to provide effective and efficient learning environments. This interactive software is also enriched with animations and text-based course contents. In addition, the effects of changes of ANN parameters are directly observed through graphical results. In this way, users can easily understand the working mechanism of artificial neural networks. Without using any commercial libraries, software is developed with C#, which is an object-oriented programming language. File formats such as XML, TXT and CSV are supported to co-operate with other software. BalanceandScale data set is used to evaluate the performance of the software. 0.9918 accuracy, 1 specificity and 1 sensitivity values have been achieved. When this study is compared with previous studies, it became clear that there are improvements in the fields of visuality, understandability and interactivity. Keywords: artificial neural networks, educational software
dc.language tur
dc.publisher Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
dc.subject Süleyman Demirel Üniversitesi
dc.title Yapay sinir ağları için web tabanlı bir eğitim yazılımı geliştirilmesi= Development of educational software for artificial neural networks /
dc.type text


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account